28788

Какие предпосылки отмены крепостного права существовали в 50-гг 19в в России? Как готовилась и осуществлялась крестьянская реформа, каковы ее итоги

Доклад

История и СИД

Интенсивное развитие капитотнй начало пром переворота в России В 185758 гг во всех губерниях были созданы двор комитеты кот должны были рассм вопрос о низвержении кр права. В России было отменено рабство крво получило личную свободу 2. рефма способствовала развитию кап отнй в России Негативные последствия: 1.

Русский

2013-08-20

15.54 KB

11 чел.

Вопрос№20:Какие предпосылки отмены крепостного права  существовали  в 50-гг 19в в России? Как готовилась и осуществлялась крестьянская реформа, каковы ее итоги?

Предпосылки:

1.     деятельность просвещенных императоров (П1, Е2, А1)

2.     деят-ть передовой общественности и двор-ва

3.     недовольство народа нарастанием революц ситуации в стране. Этому способствовало пораж-е в Крымской войне

4.     интенсивное развитие капитотн-й, начало пром переворота в России

В 1857-58 гг во всех губерниях были созданы двор комитеты, кот должны были рассм вопрос о низвержении кр права. После систематизации всех этих предложений выявилось 3 позиции:

1.     сохранение кр права, но лишь частичное его усовершенствование

2.     освобождение кр-н, но без земли (недостатки: г-во лишалось налогоплательщика, в г-ве началось бы бродяжничество и разбой, дворяне могли быстро изменить систему хозяйствования

3.     освободить кр-н с землей, но за выкуп.

19.02.1861 были подписаны документы по реформе, 5.03 был опубликован 1 документ - манифест об отмене кр права, 2 документ - положение о кр-нах, вышедших из креп зав-ти.

Основные положения реформы:

1.     была предоставлена личная свобода

2.     земля признавалась собств-тью помещика

3.     кр-нин получал в пользование свои хоз постройки и опред кол-во земель

4.     кр-не должны были выкупить получ землю

Механизм выплаты: 20 % стоимости земли кр-н непосредственно платил помещику (либо 40 дней в году барщина). 80% стоимости земель за кр-на помещику сразу выплачивало г-во. А кр-н должен был в теч 49 лет этот долг вернуть г-ву.

5.     В том случае, если кр-н мог сразу выкупиться, но помещик этого не хотел, то в теч 20 лет помещик имел право на условиях временно обязанного.

6.     вышедшие из креп зав-тикр-не объединялись в сельские общины.

Позитивные последствия:

1.     В России было отменено рабство, кр-во получило личную свободу

2.     реф-ма способствовала развитию кап отн-й в России

Негативные последствия:

1.     существовала кабала с выкупом земель для кр-н. За этот период выкупные платежи были  отменены в 1906 году, кр-не выплатили г-ву в 3 раза больше стоимости земель

2.     реф-ма породила проблему малоземелья кр-н

3.     замкнутость и привязанность с с/общине тормозили развитие кап отношений, а именно: не было свободного ухода, замедлялся процесс дифференциации, с/о придерживалась уравнит принципа, не было возможности использовать новую технику

В России сохранялось помещичьеземлевлад-е. Развитие кап-ма в России пошло по Прусскому пути.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68172. УЯВЛЕННЯ ПРО БАГАТОВИМІРНЕ МИСЛЕННЯ, ЙОГО ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ 327 KB
  Це мислення формується в рамках нової народжуваної холістичної раціональності усвідомлення якої багато в чому сполучене з переосмисленням уявлень про еволюцію у якій слід розрізняти еволюцію екстенсивну та інтенсивну. Інтенсивна еволюція у першу чергу вимагає глибокого переосмислення фундаментального...
68174. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 197.5 KB
  Разом із цим проголосивши ратифіковані міжнародні договори складовою частиною своєї правової системи Україна визнала й загальні принципи міжнародного права які також містять вимогу поваги до честі і гідності особи у тому числі й у сфері кримінального процесу.
68175. ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП 495 KB
  В Україні інтегровані обєднання що діють за принципом промислово-фінансових груп ПФГ формують вагому базу національної економіки і є одними з лідерів в обраних галузях. Оптимізація структури капіталу ПФГ є одним із важливих чинників їхнього функціонування в умовах що склалися на ринках капіталу та інвестицій.
68176. ДИРЕКТИВИ В УСНОМУ МОВЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 239.5 KB
  Рульова своїми дослідженнями проведеними на матеріалі англійської французької російської а також частково української мови підготували ґрунт для комплексного вивчення мовлення дітей. Обєктом переважної більшості онтолінгвістичних розвідок є мовлення дітей...
68177. ПСИХОДРАМА ЯК СЮЖЕТОТВОРЧИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИНЦИП В РОМАНАХ МАРО ДУКА 186.5 KB
  Творчість Маро Дука яскраво репрезентує жіночу постмодерністську літературу сучасної Греції. Маро Дука нар. Після 1981 року Маро Дука присвятила себе письменницькій діяльності її твори відомі у Греції та в інших країнах свідченням чого є численні критичні статті присвячені її творчості...
68178. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 185 KB
  В умовах інформаційного суспільства радикальних змін у відносинах власності проблема становлення й розвитку малого та середнього підприємництва в Україні набуває важливого значення. Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою теоретичною розробкою підходів до обґрунтування...
68179. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти Державного стандарту базової середньої освіти 27.99 MB
  Загальна середня освіта протягом останніх років зазнала суттєвих змін як у напрямі законодавчого і нормативного регулювання, так і у створенні й впровадженні в освітню практику нових методичних систем і педагогічних технологій.