28792

Каковы причины революции 1905 года? Опишите ее ход и основные события

Доклад

История и СИД

Каковы причины революции 1905 года Опишите ее ход и основные события. Ход революции: 9 января 1905 года было расстреляно шествие рабочих Петербурга стремившихся подать прошение императору. Пиком революции стало восстание в Москве в декабре 1905 года. Итоги революции: Революция не решила в полном объеме поставленных перед ней проблем но заставило правительство пойти на некоторые уступки обществу.

Русский

2013-08-20

15.62 KB

9 чел.

Вопрос№24. Каковы причины  революции  1905 года? Опишите ее ход и  основные события.  

Причина:

  1.  Земельный голод;
  2.  многочисленные нарушения прав рабочих;
  3.  неудовлетворённость существующим уровнем гражданских свобод; деятельность либеральных и социалистических партий;
  4.  Абсолютная власть императора, отсутствие общенационального представительного органа и конституции.

К 1904 году в стране сложилась кризисная ситуация. Общество все настоятельнее требовало от Николая II и его правительства общественных свобод и экономических буржуазных реформ. Однако правительство всячески сдерживало завершение перехода к капитализму, начатый при императоре Александре II. Общественный кризис осложнялся поражением России в русско-японской войне 1904–1905 годов. Пытаясь поставить под контроль рабочее движение, поинициативаЗубатова были организованы профсоюзы под наблюдением правительства. Однако и они включились в борьбу за права рабочих.

Ход революции: 9 января 1905 года было расстреляно шествие рабочих Петербурга, стремившихся подать прошение императору. 10 января бастовал весь Петербург, в городе начались восстания. К концу февраля в забастовках по всей стране принимало участие более 800 тысяч человек, начались волнения среди крестьян. В городе Иваново-Вознесенск организован Совет рабочих депутатов. В июне на Черном море восстали матросы броненосца «Князь Потемкин Таврический». Осенью прошли бои восставших с армией в Москве. За 1905 год в забастовках участвовало 120 городов и более 2 миллионов человек. Пиком революции стало восстание в Москве в декабре 1905 года. В 1906–1907 годах количество забастовок сокращается.

Итоги революции: Революция не решила в полном объеме поставленных перед ней проблем, но заставило правительство пойти на некоторые уступки обществу. Рабочий день сокращен до 9 часов в день, повышена зарплата, для крестьян отменены выкупные платежи и понижена арендная плата за землю. Религии уравнены в правах, гарантированы некоторые политические свободы. Манифест 17 октября 1905 года объявил о созыве Государственной Думы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80358. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 34.92 KB
  Засоби що використовуються під час проведення негласних слідчих розшукових дій 1. Поняття та зміст засобів що використовуються під час проведення негласних слідчих розшукових дій В науці неодноразово досліджувались певні засоби які використовуються для боротьби зі злочинністю їх суть та роль у вирішенні слідчооперативних завдань. Водночас засоби що використовуються під час проведення негласних слідчий розшукових дій як узагальнююча наукова категорія не досліджувались. Такий погляд на засоби ОРД зберігається у вітчизняній науці...
80359. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН 69.07 KB
  Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права. Джерела кримінального процесуального права. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.
80360. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 92.37 KB
  Поняття, значення і класифікація засад кримінального провадження. Конституційні засади кримінального провадження. Спеціальні засади кримінального провадження та їх характеристика.
80361. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій 31.9 KB
  Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій. Поняття фіксації негласних слідчих розшукових дій Згідно з КПК України слідчий має право негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину документи та інші предмети що можуть бути доказами про злочин чи особу яка його вчинила. Негласне виявлення та фіксування слідів тяжкого злочину полягає у здійсненні працівником міліції комплексу негласних слідчих розшукових дій для безпосереднього пізнання і сприймання властивостей стану характерних ознак і зв’язків об’єктів матеріального...
80362. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 37.48 KB
  Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Організаційноправові засади зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мереж що забезпечують передавання знаків сигналів письмового тексту зображень та звуків або повідомлень будьякого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу є різновидом втручання у приватне спілкування яке проводиться без відома осіб які використовують засоби телекомунікації для передавання інформації на...
80363. АРХІТЕКТУРА ТЕАМ FOUNDATION SERVER 237 KB
  У TFS використана логічна трирівнева архітектура, що розділяється на клієнтський рівень, а також рівні додатків і даних. Клієнти TFS взаємодіють з рівнем додатків за допомогою різних веб-cлужб. У свою чергу, рівень додатків підтримується різними базами даних на рівні даних.
80364. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 94.66 KB
  Доказування і сучасна модель кримінального судочинства М. ВСТУП Завданнями кримінального судочинства є захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування з тим щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була...
80365. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 35.82 KB
  Зняття інформації з електронних інформаційних систем. Зміст поняття та правові засади негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Прийнятий КПК змінює процесу здобування інформації негласним шляхом. Зокрема втручання в приватне спілкування є: аудіо та або відеоконтроль особи; арешт огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем.