28792

Каковы причины революции 1905 года? Опишите ее ход и основные события

Доклад

История и СИД

Каковы причины революции 1905 года Опишите ее ход и основные события. Ход революции: 9 января 1905 года было расстреляно шествие рабочих Петербурга стремившихся подать прошение императору. Пиком революции стало восстание в Москве в декабре 1905 года. Итоги революции: Революция не решила в полном объеме поставленных перед ней проблем но заставило правительство пойти на некоторые уступки обществу.

Русский

2013-08-20

15.62 KB

11 чел.

Вопрос№24. Каковы причины  революции  1905 года? Опишите ее ход и  основные события.  

Причина:

  1.  Земельный голод;
  2.  многочисленные нарушения прав рабочих;
  3.  неудовлетворённость существующим уровнем гражданских свобод; деятельность либеральных и социалистических партий;
  4.  Абсолютная власть императора, отсутствие общенационального представительного органа и конституции.

К 1904 году в стране сложилась кризисная ситуация. Общество все настоятельнее требовало от Николая II и его правительства общественных свобод и экономических буржуазных реформ. Однако правительство всячески сдерживало завершение перехода к капитализму, начатый при императоре Александре II. Общественный кризис осложнялся поражением России в русско-японской войне 1904–1905 годов. Пытаясь поставить под контроль рабочее движение, поинициативаЗубатова были организованы профсоюзы под наблюдением правительства. Однако и они включились в борьбу за права рабочих.

Ход революции: 9 января 1905 года было расстреляно шествие рабочих Петербурга, стремившихся подать прошение императору. 10 января бастовал весь Петербург, в городе начались восстания. К концу февраля в забастовках по всей стране принимало участие более 800 тысяч человек, начались волнения среди крестьян. В городе Иваново-Вознесенск организован Совет рабочих депутатов. В июне на Черном море восстали матросы броненосца «Князь Потемкин Таврический». Осенью прошли бои восставших с армией в Москве. За 1905 год в забастовках участвовало 120 городов и более 2 миллионов человек. Пиком революции стало восстание в Москве в декабре 1905 года. В 1906–1907 годах количество забастовок сокращается.

Итоги революции: Революция не решила в полном объеме поставленных перед ней проблем, но заставило правительство пойти на некоторые уступки обществу. Рабочий день сокращен до 9 часов в день, повышена зарплата, для крестьян отменены выкупные платежи и понижена арендная плата за землю. Религии уравнены в правах, гарантированы некоторые политические свободы. Манифест 17 октября 1905 года объявил о созыве Государственной Думы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.
68199. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В ЯКОСТІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 389 KB
  Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного походження що має бути перспективною у складі препаратів для місцевого лікування ран у 2й та 3й фазах ранового процесу. Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її практичного...
68200. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 305 KB
  Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням...
68201. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 523.5 KB
  Реалізація соціального замовлення суспільства на формування у майбутніх інженерівпедагогів умінь аналізувати прогнозувати та обирати раціональні шляхи й засоби навчання вимагає таких методологічних підходів які б забезпечували оновлення концепцій професійної педагогічної підготовки...
68202. ЗАДАЧІ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 1.29 MB
  Багато математичних моделей природознавства містять задачі з нелокальними нерозділеними або інтегральними крайовими умовами. Крайові задачі з нелокальними умовами для систем гіперболічних рівнянь досліджували...
68203. ЗАСТАВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 283 KB
  У загальній структурі кредитних вкладень банків тільки 29 займає стандартна заборгованість при якій обслуговування боргу позичальником відповідає умовам кредитної угоди вказує на доцільність вивчення причин чому не спрацював механізм застави і банки не змогли відшкодувати належним чином...
68204. ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАНЬ І. ФЕДОРОВА ТА П. МСТИСЛАВЦЯ: ФІЛІГРАНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152.5 KB
  З цією метою здійснено історикокнигознавче дослідження водяних знаків їхніх спільних та окремих видань насамперед великоформатних для введення у науковий обіг відомостей історії друкування видань почерговості публікації їх частин історії закупівлі паперу виявлення невідомих раніше варіантів...