28794

Политическая деятельность П.А.Столыпина. Замысел и воплощение. Значение аграрной реформы

Доклад

История и СИД

Значение аграрной реформы. Цели реформы: Социальноэкономические Завершить аграрный переворот свободную рабочую силу направить в промышленность. Результаты реформы: Рост посевных площадей по стране на 10.

Русский

2013-08-20

14.37 KB

20 чел.

Вопрос№26.Политическая деятельность П.А.Столыпина. Замысел и воплощение.           Значение аграрной реформы.

П.А. Столыпин (1906-1911) – государственный деятель, Саратовский губернатор. С апреля 1906 года – министр внутренних дел, а с июля 1906 года – одновременно и председатель Совета Министров. Организовал подавление революционных выступлений, ввел чрезвычайное положение.

Аграрная реформа Столыпина:

-Право выхода из общины и закрепление надела в личную собственность крестьянина.

-Уравнение крестьян в гражданских правах с другими сословиями.

-Представление крестьянину земли в одном месте (хутор, отруб).

-Право продажи и залога надельных земель.

-Широкое кредитование крестьянских хозяйств, создание крестьянского банка, развитие кредитной кооперации.

-Агрокультурные мероприятия.

-Освоение Сибири.

Цели реформы:

Социально-экономические

-Завершить аграрный переворот, свободную рабочую силу направить в промышленность.

-Обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию страны.

Социально-политические

-Создать слой крупных и средних собственников в деревне, что обеспечило бы политическую стабильность.

-Модернизировать помещичьего хозяйства.

-Освободить центр страны от безземельного и  малоземельного крестьянства.

Результаты реформы:

-Рост посевных площадей по стране на 10%. В местах наибольшего выхода из общины – в 1.5 раза.

-Рост производства зерна. В 1913г. он на одну треть превышал объем производства зерновых в США, Канаде, Аргентине вместе взятых.

-Реформа способствовала развитию буржуазных отношений в России.  

-Увеличение экспорта хлеба

-Сельскохозяйственное освоение Сибири и других регионов.

-Развитие кредитных отношений.

-Увеличение закупки с\х техники в 3-4 раза.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14829. ФАРАБИ ТРАКТАТТАРЫНДАҒЫ БІЛІМ, ТӘРБИЕ ЖӘНЕ АДАМГЕРШІЛІК —ГУМАНИЗМ МӘСЕЛЕЛЕРІ 46 KB
  ФАРАБИ ТРАКТАТТАРЫНДАҒЫ БІЛІМ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ АДАМГЕРШІЛІК ГУМАНИЗМ МӘСЕЛЕЛЕРІ Ж. Исахметұлы Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Қазіргі дүниені неғұрлым дұрыс танып білу үшін және жақсы өмірдің дұрыс жолын таңдай білу үшін және жаңа мыңжылдықта ...
14830. Уәлихановтың қазақ халқының салт-дәстүрлерi туралы ой-пiкiрлерi (1835-1865). 58.5 KB
  Уәлихановтың қазақ халқының салтдәстүрлерi туралы ойпiкiрлерi 1835-1865. 1. Шоқанның алғашқы хат тануы. 2. Ш.Уәлихановтың орыс достары. 3. Шоқанның БатысШығыс халық әдебиетін зерттеуі. 1.Шоқанның өскен ортасы. Әжесi Айғанымның әкесi Шыңғыстың маңына аңшы әңгiмешi е
14831. Шоқан Уалихановтың ағартушылық идеялары. (1835-1865) 40.5 KB
  Шоқан Уалихановтың ағартушылық идеялары. 1835-1865 Шоқан Уалиханов ұлы ағартушы демократ қазақтың ғұлама ғалымы шығыстанушы тарихшы этнограф фольклорист Шоқан Шыңғысұлы Уалиханов қазақ мәдениеті мен әдебиетінің тарихында ерекше орын алады. Аса дарынды қазақ
14832. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШЫҢДАЛУ – БАСТЫ БАҒЫТ 84 KB
  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ШЫҢДАЛУ БАСТЫ БАҒЫТ Б.С.Нұрмағамбетова Мемлекеттік мекеме Павлодар қаласының № 28 орта жалпы білім беру мектебі қазақ тілі Қазіргі кезде ғылымда тұлғаның өзінөзі ұйымдастыруына тәрбиелеу жөнінде яки түрлі пікір қалыптасқан. Олардың біріөзі
14833. Этнопедагогика мен этнопсихологияның ортақтығы 138 KB
  Этнопедагогика мен этнопсихологияның ортақтығы 1. Ұлттық психикалық құрылым мен ұлт мәдениетi арасында байланыс. 2. Ұлттық психикалық құрылым мәдени ерекшелiктiң шартты белгісі. 3. Салтдәстүр сабақтастығы. Этнопедагогика лттыќ салтдєстрлердiњ тєлiмдiк мєнма...
14834. Абайдың әділеттілік туралы іліміне шолу 63.5 KB
  Асан Омаров абайтанушы ғалым Әділет Министрлігі жанындағы Дін мәселелері жөніндегі ғылымизерттеу және талдау орталығының жетекші маманы. Абайдың әділеттілік туралы іліміне шолу Адамның ішкі әлемінің рахаты мен тыныштығы былайша айтқанда жа...
14835. АЛАШ ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМ ҚАЗАҚТАРЫ МӘДЕНИЕТІ КОНТЕКСІНДЕ 41.5 KB
  Тұрдығұл Шаңбай Алаштану ғылымизерттеу орталығының директоры Семей мемлекеттік педагогикалық институты Философия және саясаттану кафедрасының меңгерушісі АЛАШ ФИЛОСОФИЯСЫ ӘЛЕМ ҚАЗАҚТАРЫ МӘДЕНИЕТІ КОНТЕКСІНДЕ Құрметті қауым Қадірлі қонақтар ...
14836. Алтын жүлге 45 KB
  Алтын жүлге Халық мұрасының қайнар көзі көне заман әндері жөніндегі толғам Тарихымызды жазуда пәлен айтты түген айтты деп неше түрлі қазақ жерлерінде жолшыбай болғандардың айтқан жазғандарына сүйеніп жүреміз. Әрине оларды жоққа шығарудан аулақпыз. Ол да кер...
14837. АР ТҮЗЕЙТІН БІР ҒЫЛЫМ ТАБЫЛМАСА 39.5 KB
  АР ТҮЗЕЙТІН БІР ҒЫЛЫМ ТАБЫЛМАСА Шәкәрімнің танымдық әлеміне Абай мұрасы арқылы кіру ұтымды боларына айрықша ден қою керек өйткені бұл жол жантану ілімін танып білуде адастырмас темірқазығымыз. Екі ой алыбы өз туындыларында қазақтың қоғамдық ой санасындағы шеш...