28797

Дайте сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов к изучению прошлого

Доклад

История и СИД

Сравнительная характеристика подходов Лучше всего выявить достоинства и недостатки цивилизационного и формационного подходов помогает взаимная критика между сторонниками данных подходов. Таким образом плюсы и минусы сторонников подходов доказывают то что преимущества двух подходов носят взаимодополняющий характер и благодаря их сочетанию можно более глубоко понять историю.

Русский

2013-08-20

15.23 KB

86 чел.

Вопрос №3:Дайте сравнительный анализ формационного  и цивилизационного подходов к изучению прошлого.

Формационный подход - подразумевает выявление общих для всех стран и народов закономерностей исторического процесса по стадиям развитии  человечества-формациям

Культурно-цивилизационный подход - направлен на выявление особенностей развития отдельных нациях, государств.

Сравнительная характеристика подходов

Лучше всего выявить достоинства и недостатки цивилизационного и формационного подходов помогает взаимная критика между сторонниками данных подходов. Так по мнению сторонников формационного процесса, положительные стороны заключаются в том, что он позволяет:

1. Увидеть общее в историческом развитии народов.

2. Представить историю общества как единый процесс.

3. Предложить некое разделение истории отдельных стран и всемирной истории.

4. Установить обоснованность исторического развития общества.

 По их мнению, цивилизационный подход имеет следующие недостатки:

1. Из-за последовательного применения становится невозможным взгляд на всемирную историю как единый процесс исторического развития всего человечества.

2. Создается полное отрицание единства человеческой истории, обособленности обществ и целых народов.

3. Сведение к минимума допустимости исследования закономерностей исторического развития человеческого общества.

Сторонники же цивилизационного подхода видят его плюсы в том, что она дает разрешить следующие проблемы:

1. Помогает изучению тех сторон жизни, которые обычно не попадают в поле зрения приверженцев формационного процесса.( духовная жизнь, ценности, психология, национальные особенности..)

2. Позволяет глубже изучить историю определенных народов и обществ во всем их разнообразии.

3. Главной целью исследования становятся человек, и человеческая деятельность.

Последователи цивилизационного подхода в формационном подходе видят следующие недостатки:

1. Большинство народов не проходили в своем развитии через большинство формаций.

2. Большинство процессов (политических, идейных, духовных, культурных) нельзя объяснить только с экономической позиции.

3. При последовательном применении формационного подхода на задний план отодвигается роль человеческой деятельности, и человеческого фактора.

4. Своеобразию и уникальности отдельных народов и обществ уделяется недостаточное внимание.

Таким образом, плюсы и минусы, сторонников подходов, доказывают то, что преимущества двух подходов носят взаимодополняющий характер, и благодаря их сочетанию можно более глубоко понять историю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63169. Правознавство. Життя за правилами 21.63 KB
  Мета: познайомити учнів з правилами суспільного життя з ознаками правової норми сформувати розуміння необхідності дотримання законів і правил виховувати в учнів активну громадянську позицію.
63170. Виникнення людини. Залюднення Європи 27.2 KB
  Мета: дати уявлення про передумови виникнення людини; розглянути процес розселення пралюдей на території Європи; показати роль праці у виділенні людини з тваринного світу.
63171. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ З ЦЕНТРОМ У КИЄВІ 42.97 KB
  Рюрик помер у Новгороді залишивши малолітнього сина Ігоря на руках його вихователя Олега. Виступ учня Правління Олега. Він вважав що Аскольд став жертвою змови київських прибічників язичництва: Убивство Аскольдове найбільш вірогідне що хрещення тому причиною було...
63172. Право. Норми права. Правовідносини 29.03 KB
  Мета: розкрити зміст поняття права визначити його особливості поміж інших соціальних норм; розтлумачити основні ознаки права; розвивати вміння учнів робити порівняльний аналіз фактів понять та подій соціального буття...
63173. Освоєння давньою людиною теренів Європи 22.56 KB
  Мета: Показати основні зміни навколишнього середовища в льодовиковий період їхній вплив на розвиток людини її господарське життя; формувати навички встановлення причиннонаслідкових звязків.
63174. Поява людини сучасного типу 22.56 KB
  Мета: ознайомити учнів із зовнішнім виглядом розселенням основними заняттями людини сучасного типу; схарактеризувати нові форми людського суспільства; визначити роль кроманьйонця в еволюції людини...
63175. Зміцнення Київської держави 37.81 KB
  Князь роки Внутрішня політика Зовнішня політика Ольга 945-964. Питання на активізацію пізнавальної діяльності учнів: за що княгиня Ольга була названа наймудрішою серед людей і визнана церквою Святою...
63176. Людина і закон 36.1 KB
  Обладнання матеріали: Конституція України; для прикладу будьякі закони й і кодекси України підзаконні акти; часопис Відомості Верховної Ради України газети Голос України або Урядовий курєр.
63177. Виникнення рільництва і скотарства 25.23 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати хронологічні межі палеоліту неоліту енеоліту та часів бронзового віку; основні заняття людей за різних періодів первісного суспільства...