28811

Почему «Хрущевское десятилетие» вошло в историю страны как «оттепель»? Укажите основные направления хрущевских реформ

Доклад

История и СИД

Смерть Сталина устранение от власти Берии положило конец массовому террору в стране. Критика культа личности Сталина разбудила советское общество порождала веру надежду на изменение к лучшему.

Русский

2013-08-20

14.42 KB

7 чел.

Вопрос№43) Почему «Хрущевское десятилетие» вошло в историю страны как «оттепель»? Укажите основные направления хрущевских реформ.

Десятилетие с 1954 по 1964 г. вошло в историю страны как время «оттепели». Смерть Сталина, устранение от власти Берии положило конец массовому террору в стране. Из лагерей и тюрем возвращались политические заключенные. Критика «культа личности Сталина» разбудила советское общество, порождала веру, надежду на изменение к лучшему. Изменения в общественной жизни дали мощный стимул к развитию культуры и искусства. Возник новый тип мировоззрения, новый тип человека – «шестидесятника» – романтика, которому не чужды принципиальность, готовность к социальной критике при беззаветной вере в идеалы ленинизма и революции молодого советского человека В СССР в 60-е гг. большое распространение среди молодежи получает бардовская песня. Авторские песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Галича и др. расходились по всей стране, часто в виде кустарных записей. Их распространению способствовало массовое обзаведение магнитофонами («магнитофонная революция»).

Денежная реформа

Реформы сельского хозяйства

Реформы 1957 г. в сфере административного и экономического управления


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61135. Давній Китай 64.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час виникнення цивілізації в Китаї появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді найвідоміших правителів Китаю особливості природних умов Китаю характерні риси господарського Китаю...
61137. ВИДИ ОБСТАВИН. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ 493.85 KB
  Мета: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності; сформувати вміння визначати види обставин; розвити пунктуаційні вміння виділяти порівняльні звороти комами на письмі...
61138. Релігія та культура Давнього Китаю 53 KB
  Мета: ознайомити учнів із релігійними віруваннями та культурною спадщиною Давнього Китаю; удосконалити навички інтерактивного вивчення нового матеріалу; показати неповторність і унікальність китайської культури.
61139. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ» 82.5 KB
  Текст риторичний аспект: удосконалення будови і звязності розповідного й описового тексту використовуючи другорядні члени речення. Яким членом речення виступає порівняльний зворот.
61140. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 82 KB
  Мета: оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з розділу «Другорядні члени речення»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією...
61141. Цивільне право 2.48 MB
  Мета: ознайомити учнів зі структурою й джерелами цивільного права, розкрити роль цієї галузі у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з нормативно-правовими актами...
61142. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 292.66 KB
  Формувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях
61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.