28815

Дайте сравнительный анализ программам политических партий в России в начале 20в.

Доклад

История и СИД

Умеренноконсервативноекрыл о возглавляла партия октябристов Союз 17 октября. названа в честь Манифеста 17 октября. Программные цели: дальнейшее развитие политических свобод дарованных Манифестом 17 октября идеал ограниченная конституционная монархия.

Русский

2013-08-20

15.01 KB

15 чел.

Вопрос№27.Дайте сравнительный анализ программам политических партий в России в начале 20в.

Социальный состав был очень пестрым, в основном преобладали представители мелкой буржуазии — лавочники, ремесленники, кустари, извозчики и т. д., но среди монархистов встречались и дворяне, крестьяне, рабочие. Максимальная численность — 100 тыс. человек в 1907г., однако фиксированного членства не было. Программные цели: сохранение самодержавия, борьба с революцией. В качестве методов их достижения допускали насилие и террор, погромы. Обвиняли во всех бедах инородцев, и прежде всего евреев, выдвигали крайне националистические, антисемитские лозунги: «Россия для русских», «Бей жидов — спасай Россию». В этих лозунгах —сущность этих партий, опиравшихся на низменные инстинкты толпы.Большое влияние монархические партии имели в III и отчасти в IV Государственной думе. К 1917 г. они фактически распались на более мелкие политические образования, после Февраля 1917 г. прекратили существование.Либеральные партии. Их можно разделить на два крыла — умеренно-консервативное и либерально-демократическое.Умеренно-консервативноекры-л о возглавляла партия октябристов («Союз 17 октября»). Она образовалась в ноябре 1905 г., названа в честь Манифеста 17 октября. Лидер — А. И. Гучков. Социальный состав: крупные предприниматели, интеллигенция. Максимальная численность — 60 тыс. человек в 1907 г. Программные цели: дальнейшее развитие политических свобод, дарованных Манифестом 17 октября, идеал — ограниченная конституционная монархия. Методы борьбы — только парламентские. Выступали за свободу предпринимательства, отказ от мелочной опеки со стороны государства, против введения 8-часового рабочего дня. Поддержали столыпинскую аграрную реформу. Особым влиянием партия пользовалась в III Думе. После 1917 г. прекратила существование


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69255. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів 201 KB
  Історія розвитку трудового і професійного навчання. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.
69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.
69259. Методика навчання учнів основним видам технологічних процесів 123.5 KB
  Ознайомлення учнів із знаряддями праці для ручної обробки матеріалів різанням способами отримання виробів заданої форми і розмірів. Методика удосконалення в учнів прийомів вимірювання лінійкою кутником складним метром; формування вмінь виконувати розмічання за допомогою шаблонів та інструментів.
69260. Методика навчання електротехнічних робіт і елементів автоматики 203.5 KB
  Методика формування в учнів шостого класу поняття про квартирну освітлювальну мережу. Методика ознайомлення учнів з побутовими електронагрівальними приладами. Методика ознайомлення учнів з будовою принципом дії та призначенням колекторного електродвигуна.
69261. Методика навчання учнів складанню та оздобленню виробів 179.5 KB
  Методика навчання учнів п’ятого класу прийомів з'єднання деталей за допомогою цвяхів, клею ПВА, зачищенню з’єднань та остаточної обробка виробів з фанери. Методика ознайомлення учнів шостого класу з прийомами та способами з’єднання деталей з тонколистового металу...
69262. Методика навчання моделювання. Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування 294 KB
  Таким чином вирішальне значення має не об’єкт роботи а ті завдання які учні розв’язують у процесі його виготовлення. Отже під технічним моделюванням у школі слід розуміти діяльність учнів пов’язану з виготовленням різних виробів у тому числі моделей якщо при цьому виконуються такі основні умови...
69263. Урок трудового навчання в умовах проектно-технологічної системи 156.5 KB
  Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла діяльності вчителя вдосконаленню процесу передачі ним знань а не учінню діям учня із засвоєння цих знань. Ці сходинки етапи процесу навчання: цілеутворення мотивація зміст форми і методи результат.