28821

На каких принципах был построен СССР в 1922г? Какие альтернативные варианты объединения обсуждались

Доклад

История и СИД

I съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических республик. II съезд Советов СССР принял первую Конституцию СССР она состояла из Декларации и Договора об образовании СССР. Конституция признавала республики суверенными государствами с правом свободного выхода из Союза внесения в свои конституции изменений в соответствии с Конституцией СССР.

Русский

2013-08-20

14.64 KB

15 чел.

Вопрос№33) На каких принципах был построен СССР в 1922г? Какие альтернативные варианты объединения обсуждались?

В руководстве РКП(б) существовали различные точки зрения на принципы построения единого многонационального государства. Созданная комиссия Политбюро ЦК РКП(б) утвердила проект «автономизации», предложенный И.В. Сталиным. Он предусматривал включение Украины, Белоруссии, Закавказских республик в состав РСФСР на правах автономий.
Ленин, ознакомившись с проектом, подверг его резкой критике. Он полагал, что все республики должны на принципах федерации создать Союз — на строго добровольных началах, полном равноправии и сохранении за каждой республикой права на свободный выход из государственного союза.
ЦК РКП(б) утвердил ленинские принципы национально-государственного устройства.
30 декабря 1922 г. I съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических республик.
31 января 1924 г. II съезд Советов СССР принял первую Конституцию СССР (она состояла из Декларации и Договора об образовании СССР). Конституция признавала республики суверенными государствами — с правом свободного выхода из Союза, внесения в свои конституции изменений в соответствии с Конституцией СССР.
Высшим органом власти был объявлен Всесоюзный съезд Советов, делегаты которого избирались местными Советами (1 делегат от 25 тыс. городских жителей и 1 делегат на 125 тыс. сельских жителей);
в период между съездами — Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) Советов — он состоял из двух законодательных палат — Совета Союза и Совета Национальностей, имел свой руководящий орган — Президиум ЦИК.
Исполнительным органом ЦИК СССР стал Совет Народных Комиссаров (СНК), он ведал вопросами обороны, внешней политикой и торговлей, финансами, путями сообщений и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23087. Реєстрація спектрів пропускання 137.5 KB
  Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з принципом дії спектрофотометрів – оптикоелектронних приладів призначених для вимірювання спектрів пропускання поглинання особливостями методики вимірювання цих спектрів а також способами визначення кольорових координат. Проходження світла через будьякі середовища завжди супроводжується втратами пов’язаними з поглинання та розсіюванням. Коефіцієнт екстинкції коефіцієнт поглинання.1 або словами потужність яка віднімається у паралельного пучка світла за...
23088. Реєстрація спектрів випромінювання 167 KB
  Вимірювання форми імпульсу випромінювання. Реєстрація спектрів випромінювання. Терміни та визначення Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла.
23089. Фотоелектронний помножувач 310 KB
  Опис спектрофотометра СФ5 У цій лабораторній роботі Ви познайомитеся з пристроєм принципом дії характеристиками фотоелектронного помножувача ФЕП особливостями методики вимірювання цих характеристик а також способами реєстрації слабких світлових потоків за допомогою ФЕП. Схема включення ФЕП показана на мал. Після nго динода електрони збираються на аноді ФЕП. Якщо струм катода ic то анодний струм ФЕП 1 де темновой струм mго динода.
23090. ФОТОДІОДИ 172 KB
  У рівноважному стані рівні Фермі обох напівпровідників вирівнюються а енергетичні зони утворять потенційний бар'єр для основних носіїв мал. Мал. При прикладанні до pnпереходу зовнішньої напруги в прямій полярності тобто до pобласті та до nобласті бар'єр знижується мал. При зворотному зміщенні pnпереходу зовнішнє поле складається з внутрішнім підвищуючи потенційний бар'єр мал.
23091. ЕЛЕКТРОМЕТР 319.5 KB
  Електрометричний вимірювач струму. Опис спектрофотометра СФ5 Ця лабораторна робота знайомить із принципами вимірювання і будовою електрометричних вимірювачів струму їхньою конструкцією і способами визначення основних характеристик що дозволяють використовувати такі прилади разом з фотоелектронними помножувачами ФЕП і фотодіодами ФД для реєстрації слабких потоків випромінювання. За допомогою електрометричних вимірювачів реалізується метод виміру постійного струму застосовуваний для таких приймачів випромінювання що мають малий рівень...
23092. Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів 70.5 KB
  Рівняння максвела як узагальнення експериментальних фактів. Рівняння Максвела сформульовані на основі узагальнення емпіричних законів електричних та магнітних явищ. Ці рівняння зв’язують величини що характеризують електромагнітне поле з його джерелами та з розподілами в просторі електричних зарядів та струмів. Перше рівняння максвела є узагальненням емпіричного закону БіоСавара.
23093. Магнітні властивості речовини 36 KB
  Пара та діа магнетиками називаються речовини які за відсутності магнітного поля завжди не намагнічені і які характеризуються однозначною залежністю між вектором намагнічування I и напруженістю статичного магнітного поля Н. Зокрема у слабких магнітних полях ця залежність лінійна: причому для парамагнетиків χ 0 а для діамагнетиків χ 0. Феромагнетиками називаються тверді тіла які можуть мати спонтанну намагніченість тобто намагнічені вже при відсутності магнітного поля. Магнітна сприйнятливість феромагнетику є функцією напруженості...
23094. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу 91.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Система рння Максвелла: Перше рівняння М. Підставивши у 3 рння М. Використовуючи те що потенціали вибираються не однозначно рння не зміняться якщо зробити заміну це калібрувальна інваріантність.
23095. Fast Ethernet и 100VG-AnyLAN как развитие технологии Ethernet 151 KB
  В результате поисков и исследований специалисты разделились на два лагеря, что в конце концов привело к появлению двух новых технологий — Fast Ethernet и 100VG-AnyLAN. Они отличаются степенью преемственности с классическим Ethernet.