28894

Древние народы на территории России. Ранние башкиры

Доклад

История и СИД

С востока из-за Дона устремилась новая волна кочевников – сарматов. В 3-7 вв. н.э. в эпоху Великого Переселения народов на территории Северного Причерноморья, а позднее – между Волгой и Дунаем, хлынули гуннские племена или гунны, вышедшие из степей Забайкалья и Монголии.

Русский

2013-08-20

22 KB

2 чел.

3. Древние народы на территории России. Ранние башкиры.

Первые люди на территории России – 100 тысяч лет назад. Первые колонии, основанные греками, появились в 7-5 вв. до н.э. В 5 веке до н.э. большинство этих колоний объединились в Босфорское царство, которое существовало до 2 века до н.э.

Севернее греков жили скифы – кочевники.

На территории Азербайджана в 4 веке до н.э. было образовано Скифское царство. В 3 веке они были вытеснены в Крым. Они были разгромлены готами (немецкими племенами).

С востока из-за Дона устремилась новая волна кочевников – сарматов. В 3-7 вв. н.э. в эпоху Великого Переселения народов на территории Северного Причерноморья, а позднее – между Волгой и Дунаем, хлынули гуннские племена или гунны, вышедшие из степей Забайкалья и Монголии.

В 5 веке н.э. они дошли до пределов Северной Франции. После разгрома их галльскими племенами они возвращаются обратно, где полностью растворяются среди тюркских племен.

В 6 веке из пределов Монголии вновь появляются тюркские племена, которые в середине 6 века образовали Тюркский каганат, территории которого простиралась от Монголии до Волги.

Постепенно почти всё население Восточной Европы (степная часть) подверглась тюркизации. В лесостепной зоне утверждается славянский компонент и финно-угорский. На Центральном Кавказе проживает ираноязычный этнос – аланы. В Западном Предкавказье в 6 веке господствующее положение заняли булгары.

После распада Тюркского каганата в 80х годах 6 века здесь образовалось государство Великая Булгария, которое существовало до первой трети 7 века: распалось под ударами хазаров. После распада часть населения ушла на юго-запад (Балканский полуостров), где и было образовано государство Дунайская Болгария. Другая часть ушла на Северный Кавказ (современные балкарцы). Еще часть двинулась на северо-восток, в область Средней Волги и Камы, где образовалось государство Волжская Булгария. Булгары считаются предками современных чувашей, частично татар, марийцев, удмуртов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22796. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Політичні наслідки Другої світової війни та українське питання 25.5 KB
  Гітлерівське командування втратило 73 тис. солдатів і офіцерів у тому числі 182 тис. Фашисти втратили 100 тис. солдатів і офіцерів; 615 тис.
22797. Курс на перебудову: плани та реальності його здійснення в Україні 37 KB
  Перш ніж горбачовські реформи дійшли до України тут сталася катастрофа глобального значення: 26 квітня 1986 р. Величезна радіоактивна хмара покрила багато районів України Росії Білорусії а згодом поширилася на землі Польщі та Скандинавії. Постали Українська республіканська партія Демократична партія України партія зелених та ін. На діаметрально протилежних позиціях стояла Комуністична партія України.
22798. Разработка заказной спецификации на аппаратные средства ЭВМ 30.85 KB
  Наличие хорошего сетевого адаптера, встроенного или внешнего; Наличие мощного процессора и видеоадаптера, необходимого для обработки трехмерной графической информации, а так же достаточная емкость ОЗУ.
22799. Визнання Української держави світовим співтовариством. Міжнародне співробітництво незалежної України 31 KB
  Міжнародне співробітництво незалежної України. Важливим кроком в цьому відношенні став робочий візит міністра закордонних справ України Б. Визначною подією в двосторонніх відносинах України з Канадою став офіційний візит до Києва премєрміністра Канади Ж. Важливим кроком на шляху підтвердження вірності України європейському вибору поглиблення її відносин з Францією стало проведення 1 березня 1999р.
22800. Походження назви «Україна» та «українці» 41.5 KB
  Походження назви Україна та українці Назва Україна щодо українських земель вперше зустрічається в Київському літописі 1187 р. За тих часів назва Україна поширювалася на Київщину Переяславщину Чернігівщину. Про походження назви Україна існує кілька припущень. Надєждін пояснив значення слова Україна.
22801. Ранній залізний вік на території України 63 KB
  Протягом тисячолітнього існування в Північному Причорномор'ї античні містадержави справили значний вплив на розвиток місцевих племен: скіфів сарматів слов'ян. Етногенез словян. Перші писемні згадки про словян. Існує кілька концепцій походження словян з яких найпоширеніша така: витоки слов'янської історії сягають щонайменше II тис.
22802. Походження Русі 28 KB
  Основними ознаками будьякої середньовічної держави в тому числі Київської Русі були: розміщення населення не за національним у той період за племінним принципом а за територіальним поява влади не пов'язаної з волевиявленням народу збирання данини для утримання цієї влади династичний спадковий характер влади вождя.
22803. Основні етапи розвитку Києворуської держави 29 KB
  До часів правління Аскольда вчені відносять і першу спробу введення християнства як офіційної релігії у Київській Русі. Володимир починає своє правління посадовивши синів і старших дружинників у містах Русі. У період правління Ярослава Мудрого розширюються кордони Київської Русі: від Чорного моря і пониззя Дунаю на півдні аж до Фінської затоки на півночі від Закарпаття на заході до верхів'їв Волги та Дону на сході. в Київській Русі встановлюється форма правління яку називають тріумвіратом Ярославичів Ізяслава Святослава та Всеволода.
22804. Київська Русь періоду розквіту. Володимир Великий. Ярослав Мудрий 34.5 KB
  Володимир Великий. Ставши Великим князем київським Володимир багато зробив аби зміцнити державу встановити лад і порядок. За часів Володимира в загальних рисах завершилося формування держави. Видатний політик і адміністратор Володимир здійснив серію реформ.