28944

Основные этапы становления государственности в Древней Руси и ее особенности

Доклад

История и СИД

Были разгромлены Волжская Булгария и Хазарский каганат покорены мордовские племена отражен натиск печенегов но война с Византией закончилась неудачно: дружине Святослава с трудом удалось отступить. Святослав попал в засаду печенегов в районе днепровских порогов и был убит. Был укреплен государственный аппарат и решена задача обороны от печенегов.

Русский

2013-08-20

26 KB

60 чел.

Вопрос №4. Основные этапы становления государственности в Древней Руси и ее особенности

Высокий уровень развития производственных сил позволил, Длительное господство сельской общины, поздний переход к рабовладельческому строю – все это ускорило становление феодализма и зарождения Русского государства. Появились вотчины, состоящие из усадьбы и поселения (община).

В 753г. Старая Ладога стала первой столицей Древнерусского государства. А уже в 862г. столица была перенесена в Новгород. На княжеский престол был приглашен варяг Рюрик. После его смерти в 879г. воцарился князь Олег, объединивший в 882г. Новгород и Киев, убив его правителей Аскольда и Дира. Так согласно летописи сложилась Киевская Русь. Во время правления Олега Русь достигла больших успехов в походах против Византии. Олег даже взял Царьград, столицу Византии.

Согласно договорам между Киевом и Константинополем русские купцы получали значительную выгоду, также укрепились культурные связи 2 государств.

После смерти Олега в Киеве стал княжить Игорь. Его правление известно прежде всего восстанием древлян в 945г. когда Игорь решил дважды собрать с них дань. Возмущенные древляне разгромили отряд Игоря, а его самого убили.

Княгиня Ольга, правившая после Игоря, жестоко отомстила древлянам и сожгла их столицу Искоростень. В это же время были учреждены уроки – размер дани и погосты – места ее сбора.

При Ольге к Киеву были присоединены земли тиверцев, уличей и окончательно – древлян.

Сын Игоря и Ольги Святослав все свое княжение провел в военных походах. Были разгромлены Волжская Булгария и Хазарский каганат, покорены мордовские племена, отражен натиск печенегов, но война с Византией закончилась неудачно: дружине Святослава с трудом удалось отступить. По дороге в Киев в 972г. Святослав попал в засаду печенегов в районе днепровских порогов и был убит. Согласно легенде печенежский хан приказал сделать из черепа Святослава чашу.

После гибели Святослава последовали несколько лет усобиц в ходе которых воцарился князь Владимир I. При нем все земли восточных славян вошли в состав киевской Руси. Был укреплен государственный аппарат и решена задача обороны от печенегов. На Южных и Юго-восточных границах страны был сооружен ряд мощных крепостей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64320. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ 186 KB
  У зв’язку з тим що якість є одним з найголовніших показників конкурентоспроможності комплексний підхід до оцінки якості шкір для верху взуття є актуальним завданням для шкіряних та взуттєвих підприємств України.
64321. ПОЛІПШЕННЯ ГАЛЬМІВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗА РАХУНОК ПРИМУСОВОГО ОХОЛОДЖЕННЯ РОБОЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСКОВОГО ГАЛЬМА 1.29 MB
  Зростання швидкості руху потягів на залізниці призвело до загострення проблеми гальмування рухомого складу що пояснюється значним збільшенням кінетичної енергії яка при гальмуванні впливає на підвищення температури фрикційних елементів гальма.
64322. ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ МЯСНИХ КАЧОК ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ЕНЕРГІЇ, ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ 234.5 KB
  Продуктивність сільськогосподарської птиці та якість одержуваної продукції значною мірою визначаються рівнем обмінної енергії і протеїну в комбікормах. Досягають високої продуктивності качок за рахунок достатньої кількості протеїну в комбікормах...
64323. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ В ІНТЕГРОВАНІЙ НАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 967 KB
  Проблемі спостережуваності інструментальних похибок ІП гіроскопів ГС й акселерометрів АК приділяється значна увага в спеціальній літературі. Особисто здобувачем який був співвиконавцем робіт у межах зазначених тем було поставлено і вирішено задачу виставки безплатформної...
64324. Оптимізація владно-управлінських відносин в умовах реформування політичної системи в Україні 164 KB
  Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена потребою комплексного аналізу та пошуку механізмів вирішення однієї з важливих проблем вітчизняної теорії й практики державного управління – оптимізації та раціоналізації системи...
64325. СИНТЕЗ СИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 327 KB
  Підвищення точності роботи електромеханічних систем управління стримується недосконалістю механічних передач від виконавчого двигуна до робочого механізму. Це, насамперед, проявляється при розширенні смуги пропускання робочих частот швидкості системи...
64326. СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ В УКРАЇНІ (1980-ті – 2008 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ 190 KB
  Важливим чинником сучасного молодіжного руху стала взаємодія його з політичними партіями. Проте стереотипи радянських часів щодо оцінки ролі молодіжних об’єднань у суспільнополітичному житті країни залишаються популярними і досі що є завадою для дієвого впливу молодіжного руху на розвиток України.
64327. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 195 KB
  Охорона здоров’я є однією з найважливіших сфер життєдіяльності суспільства. Основою розвитку системи охорони здоров’я України є загальноприйняті стратегічні пріоритети з баченням кінцевих результатів, а саме: опанування ринкових відносин у галузі та трансформація потенціалу охорони здоров’я...
64328. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ НАСІННЯ ПЛОДОВИХ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР 2.79 MB
  У зв’язку з цим розробка установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур є актуальною. Обґрунтувати конструктивно технологічну схему установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур...