28944

Основные этапы становления государственности в Древней Руси и ее особенности

Доклад

История и СИД

Были разгромлены Волжская Булгария и Хазарский каганат покорены мордовские племена отражен натиск печенегов но война с Византией закончилась неудачно: дружине Святослава с трудом удалось отступить. Святослав попал в засаду печенегов в районе днепровских порогов и был убит. Был укреплен государственный аппарат и решена задача обороны от печенегов.

Русский

2013-08-20

26 KB

61 чел.

Вопрос №4. Основные этапы становления государственности в Древней Руси и ее особенности

Высокий уровень развития производственных сил позволил, Длительное господство сельской общины, поздний переход к рабовладельческому строю – все это ускорило становление феодализма и зарождения Русского государства. Появились вотчины, состоящие из усадьбы и поселения (община).

В 753г. Старая Ладога стала первой столицей Древнерусского государства. А уже в 862г. столица была перенесена в Новгород. На княжеский престол был приглашен варяг Рюрик. После его смерти в 879г. воцарился князь Олег, объединивший в 882г. Новгород и Киев, убив его правителей Аскольда и Дира. Так согласно летописи сложилась Киевская Русь. Во время правления Олега Русь достигла больших успехов в походах против Византии. Олег даже взял Царьград, столицу Византии.

Согласно договорам между Киевом и Константинополем русские купцы получали значительную выгоду, также укрепились культурные связи 2 государств.

После смерти Олега в Киеве стал княжить Игорь. Его правление известно прежде всего восстанием древлян в 945г. когда Игорь решил дважды собрать с них дань. Возмущенные древляне разгромили отряд Игоря, а его самого убили.

Княгиня Ольга, правившая после Игоря, жестоко отомстила древлянам и сожгла их столицу Искоростень. В это же время были учреждены уроки – размер дани и погосты – места ее сбора.

При Ольге к Киеву были присоединены земли тиверцев, уличей и окончательно – древлян.

Сын Игоря и Ольги Святослав все свое княжение провел в военных походах. Были разгромлены Волжская Булгария и Хазарский каганат, покорены мордовские племена, отражен натиск печенегов, но война с Византией закончилась неудачно: дружине Святослава с трудом удалось отступить. По дороге в Киев в 972г. Святослав попал в засаду печенегов в районе днепровских порогов и был убит. Согласно легенде печенежский хан приказал сделать из черепа Святослава чашу.

После гибели Святослава последовали несколько лет усобиц в ходе которых воцарился князь Владимир I. При нем все земли восточных славян вошли в состав киевской Руси. Был укреплен государственный аппарат и решена задача обороны от печенегов. На Южных и Юго-восточных границах страны был сооружен ряд мощных крепостей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65627. ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 577.5 KB
  Графові моделі пошуку найкоротшого шляху, що використовуються в сучасних протоколах маршрутизації, а також засновані переважно на адміністративному впливі механізми управління чергами мають досить обмежені можливості щодо врахування характеристик трафіка й вимог, що стосуються якості обслуговування та масштабованості.
65628. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної безпеки критично небезпечних промислових об’єктів 397 KB
  На відміну від автоматичних установок пожежогасіння які розраховують виходячи з подачі об’єму рідини на одиницю площі за відрізок часу в якості параметрів ефективності зменшення установкою екологічно шкідливого впливу аварії автором запропоновано розраховувати нову установку виходячи з відношення об’єму розпорошеного...
65629. ЛЕКСИКА «ДИТЯЧОГО СПІЛКУВАННЯ» У ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) 145.5 KB
  Усі ці роботи різні тематикою матеріалом й аспектами вивчення поєднує одне: предметом дослідження в них є говірне мовлення дорослих. Територіальне ж дитяче мовлення на сьогодні залишається практично не дослідженим як у світовому так і у вітчизняному мовознавстві хоча теоретичне осмислення цього...
65630. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ 495 KB
  Водночас забезпечення сталого суспільного розвитку потребує належного регулюючого впливу державної політики і фінансового механізму на функціонування національної економіки через удосконалення системи цін. Важливу роль у здійсненні процесів відтворення та узгодження економічних...
65631. РОЗВИТОК СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 297 KB
  Дієвим ринковим інструментом його підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального процесу виступає страхування сільськогосподарських культур яке відшкодовуючи понесені збитки дозволяє стабілізувати виробництво забезпечити фінансову стійкість господарств а відтак і сталість...
65632. МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ 60-Х РОКІВ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 160 KB
  Культура України та, особливо, культурна спадщина регіонів відіграють важливу роль у процесі гармонійного оновлення українського суспільства. Основою національної самосвідомості, як відомо, є уявлення про історичну долю народу та його історичні традиції.
65633. ФІЛОСОФІЯ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО В УКРАЇНСЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 280.5 KB
  Актуальність виконаної теми посилюється якраз тим що досліджуваний період характеризується становленням сучасного розуміння права відкритістю і гостротою обговорення проблематики як у контексті теоретичного змісту так і в соціально-практичній спрямованості.
65634. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЖІНОЧОГО ПЛЕЧОВОГО ОДЯГУ З ЕЛАСТИЧНИХ ТКАНИН 7.33 MB
  Аналіз сучасного ринку легкої промисловості засвідчує, що швейні вироби з еластичних тканини із вмістом ниток поліуретану займають понад 50% як вітчизняного, так і світового об’єму виготовленого та реалізованого одягу.
65635. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ, РЕФРАКТЕРНОЮ ДО АНТИСЕКРЕТОРНОЇ ТЕРАПІЇ 277 KB
  Великий інтерес фахівців і вчених до даної проблеми обумовлений не тільки значною поширеністю даного захворювання й зростанням захворюваності на ГЕРХ, але й ризиком потенційно небезпечних ускладнень: стравохід Барретта, виразка стравоходу...