28985

RDA модель

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Коды компонента представления и прикладного компонента совмещены и выполняются на компьютере клиенте кот реализует как функции ввода и отображения данных так и прикладные функции т. Поддержка разного интерфейса компонента представления. Проблемы с администрированием приложений поэтому при необходимости изменения прикладного компонента необходимо переписывать всю программу целиком.

Русский

2013-08-20

31 KB

5 чел.

12 RDA модель.

Модель доступа к удаленным данным. Коды компонента представления и прикладного компонента совмещены и выполняются на компьютере клиенте, кот реализует как функции ввода и отображения данных, так и прикладные функции, т.е. расчет, решение задачи.

Доступ к информационным ресурсам обеспечивается операторами специального языка (SQL) или вызовами функции специальной библиотеки.

Запрос к информационным ресурсам(SQL-запрос) направляется по сети к серверу БД на котором находится компонент доступа, который обрабатывает запрос извлекает необходимые данные из БД и возвращает пользователю обработанные данные в соответствии с запросом.

Достоинства: 1. Широкое использование, т.к. есть широкий набор инструмент. средств, обеспечивающих быстрое создание приложений (прикладной компонент), работающих с SQL ориентированными СУБД.

2. Поддержка разного интерфейса (компонента представления).

Недостатки: 1. Существенная загрузка сети SQL если пользователей много.

2. Проблемы с администрированием приложений, поэтому при необходимости изменения прикладного компонента необходимо переписывать всю программу целиком.

3. Каждому разработчику необходимо проектировать и программировать интерфейс пользователя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6336. Історія України та її місце в системі вузівського навчання 22.77 KB
  Місце вітчизняної історії у системі вузівського навчання. 2 Предмет, завдання, методологічні принципи вивчення історії України. 3 Основні джерела вивчення історії України. 4 Наукова періодизація історії України. 1 Місце вітчизняної історії у...
6337. Праісторія українських земель. Ранньоісторичні племена які населяли територію України 33.94 KB
  Праісторія. Передісторія українських земель. Кіммерійці, скіфи, сармати на території Північного Причорномор'я. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Теорії походження слов...
6338. Київська Русь, утворення розвиток та прийнеття Християнства 73 KB
  Київська Русь 1 Передумови утворення давньоруської держави та теорії її походження. 2 Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі. 3 Соціально-економічний розвиток Київської Русі. 4 Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі...
6339. Ситема вищої освіти України 131.5 KB
  Ситема вищої освіти України План Вища освіта України: сутність та мета. Система вищої освіти України: Сутність та основні принципи побудови. Структура вищої освіти (освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні). Основні тип...
6340. Визначні етичні вчення 43.5 KB
  Визначні етичні вчення План Сутність етичного вчення Будди. Сутність етичного вчення Конфуція. Сутність етичного вчення Мойсея та Ісуса Христа. Етичні вчення XIX - XXстоліття Великі моральні пророки - Конфуцій, Бу...
6341. Джерела та основні принципи трудового права 217.5 KB
  Джерела та основні принципи трудового права Поняття джерел трудового права України, їх класифікація Суспільні відносини, що виникають при використанні праці, потребують правового регулювання, яке здійснюється прийняттям відповідних юридичних но...
6342. Форматування символів і абзаців. Форматування сторінок документа 193.5 KB
  Форматування символів і абзаців Форматування документа - це процес оформлення його загального вигляду та підготовки до друкування, тобто робота над формою (зовнішнім виглядом) документа. Текст можна форматувати під час його набирання або після ...
6343. Екологічні фактори 132.5 KB
  Екологічні фактори Поняття про екологічні фактори, їх види Абіотичні фактори. Біотичні фактори. Антропогенні фактори. Дія екологічних факторів. I. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЇХ ВИДИ. В процесі еволюційного ро...
6344. Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 38.53 KB
  Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 1. Світовий ринок інформаційних технологій у фінансовій сфері. Розглянемо результати і перспективи розвитку ринку інформаційних технологій та нові тенденції. Слід відміти...