29004

Физический уровень базовой ИТ: назначение, структура, состав

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Каждая подсистема содержит аппаратные и программные компоненты. Аппаратные компоненты ЭВМ различных классов. Программные компоненты – производят обработку данных представляет собой алгоритм реализующий преобразование и отображение данных прикладное программное обеспечение. Аппаратные компоненты устройства и узлы для реализации компьютерной сети модемы коммутаторы маршрутизаторы.

Русский

2013-08-20

33.5 KB

1 чел.

6 Физический уровень базовой ИТ: назначение, структура, состав.

Физический уровень представляет программно-аппаратную реализацию ИТ, при этом старается максимально использовать технические средства и ПО. На физическом уровне ИТ рассматривают как систему, состоящую из подсистем. Описание в виде программы.

Каждая подсистема содержит аппаратные и программные компоненты.

1.Подсистема обработки данных. 

Аппаратные компоненты - ЭВМ различных классов.

Программные компоненты – производят обработку данных, представляет собой алгоритм, реализующий преобразование и отображение данных (прикладное программное обеспечение).

2.Подсистема обмена. 

Аппаратные компоненты - устройства и узлы для реализации компьютерной сети (модемы, коммутаторы, маршрутизаторы).

Программные компоненты – программные компоненты, реализующие протоколы и процессы передачи данных.

 

3.Подсистема накопления.

Аппаратная часть – компоненты различных классов и типов с носителями информации.

Программная часть – программные средства, реализующие СУБД и позволяющие создавать БД.

4.Подсистема управления. Осуществляет взаимосвязь информационных процессов и взаимодействие с пользователем.

Аппаратная часть – ЭВМ различного класса.

Программные средства – алгоритмы, реализующие взаимодействие всех процессов в ИТ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17246. Преднамеренные блокировки 122.5 KB
  Лекция №10 Преднамеренные блокировки Управление блокировками осуществляется из программного обеспечения и осуществляется на уровне пользовательского соединения. Блокировка указывает что пользователь имеет право на использование соответствующего ресурса. К ресур...
17247. Транзакции и восстановление данных 66 KB
  Лекция №11 Транзакции и восстановление данных В данной главе изучаются возможности восстановления данных после сбоев системы т.е. свойство Д – долговечность транзакций. Главное требование долговечности данных транзакций состоит в том что данные зафиксированных
17248. Основы технологии OLAP 132.5 KB
  Лекция №12 Основы технологии OLAP Что такое хранилище данных Что такое OLAP Многомерные кубы Некоторые термины и понятия Заключение OLAP OnLine Analytical Processing технологии многомерного анализа данных. Что такое хранилище данных Устно. Информационные с...
17249. Облік доходів підприємства 31.5 KB
  Облік доходів підприємства. Дохід є надходженням економічних вигод які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції товарів робіт послуг гонорарів відсотків дивідендів тощо. В обліку дохід відображається в момент надх
17250. Облік фінансових результатів та використання прибутку 35.5 KB
  Облік фінансових результатів та використання прибутку. Фінансові результати за видами діяльності внаслідок яких вони виникають поділяються на : прибутки збитки від звичайної діяльності операційна основна та інша діяльність інша звичайна інвестиційна та фінансо...
17251. Облік власного капіталу 35 KB
  Облік власного капіталу. Власний капітал підприємства – це частина в активах підприємства яка залишається після вирахування усіх його зобов'язань. Власний капітал складається із статутного пайового додаткового резервного нерозподілених прибутків непокритих збитк...
17252. Облік резервного капіталу 26.5 KB
  Облік резервного капіталу. Резервний капітал – це сума резервів створених відповідно до чинного законодавства і засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Він створюється з метою усунення можливих в майбутньому тимчасових фінансових ...
17253. Облік цільового фінансування і цільових надходжень 24.5 KB
  Облік цільового фінансування і цільових надходжень. До цільового фінансування і цільових надходжень належать кошти отримані у вигляді субсидій та асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів цільових внесків фізичних та юридичних осіб гуманітарної допомоги тощо. К
17254. Поняття та принципи побудови звітності 54 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності...