29014

Глубинное уплотнение грунтов с помощью песчаных и грунтовых свай. Область применения указанных методов

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Песчаные сваи применяют для уплотнения сильно сжимаемых пылеватоглинистых грунтов рыхлых песков и заторфованных грунтов на глубину до 18. Песчаные сваи изготовляют следующим образом. Вокруг песчаной сваи грунт также находится в уплотнённом состоянии рис. Уплотнение грунта песчаными сваями обычно производится под всем сооружением Сваи располагаются в шахматном порядке как это показано на рис.

Русский

2013-08-20

51.5 KB

37 чел.

Задание 29. Глубинное уплотнение грунтов с помощью песчаных и грунтовых свай. Область применения указанных методов.

Песчаные сваи применяют для уплотнения сильно сжимаемых пылевато-глинистых грунтов, рыхлых песков и заторфованных грунтов на глубину до 18...20 м.

Песчаные сваи изготовляют следующим образом. В грунт с помощью вибратора или свайного молота погружается пустотелая металлическая труба диаметром 300...400 мм с инвентарным самораскрывающимся наконечником, (рис.1,а). После погружения трубы в неё засыпается песок на высоту З...4 м. После этого включают вибратор и трубу начинают поднимать. При этом наконечник раскрывается, труба поднимается на высоту 2...3 м и в скважине остаётся столб песка (рис.1,б). Трубу следует поднимать так, чтобы после подъёма в ней оставался слой песка толщиной не менее I м. Указанные операции повторяются до полного извлечения трубы, после чего в оснований остаётся столб уплотнённого песчаного грунта (песчаная свая). Вокруг песчаной сваи грунт также находится в уплотнённом состоянии (рис.1,в).

Уплотнение грунта песчаными сваями обычно производится под всем сооружением, Сваи располагаются в шахматном порядке, как это показано на рис.2.

Фундамент, расположенный на основании, уплотнённом песчаными сваями, следует рассматривать как фундамент на естественном основании с учётом физико-механических характеристик уплотнённого грунта.

Грунтовые сваи. Глубинное уплотнение грунтовыми сваями применяется для улучшения строительных свойств просадочных макропористых и насыпных пылевато-глинистых грунтов при степени влажности Sr= 0,3...0,7 на глубину до 20 м. Суть метода заключается в устройстве вертикальной полости в основании, которая затем засыпается местным грунтом с послойным уплотнением. В результате этого образуется массив уплотнённого грунта, характеризующийся повышенной прочностью и более низкой сжимаемостью. Устройство грунтовых свай в просадочных грунтах позволяет устранить просадочные свойства.

Уплотнение оснований грунтовыми сваями производится двумя методами, отличающимися по способу устройства полости.

В первом методе в уплотняемом массиве пробивают ударным снарядом скважины (рис.3,а).

Второй метод основан на использовании для глубинного уплотнения грунтов энергии взрыва. Заряды ВВ массой 5...12 кг размещаются гирляндой в пробуренных или пробитых скважинах-шурфах, расположенных на расстоянии 4...10 м одна от другой (рис. 4). После взрыва заряда образуется вертикальная полость диаметром 500...600 мм.

Засыпка скважин выполняется местным лёссовым или пылевато-глинистым грунтом. Грунт засыпается порциями с послойным уплотнением трамбующим снарядом.

Грунтовые сваи, как и песчаные, располагаются в шахматном порядке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69765. Графічний інтерфейс користувача 61.5 KB
  Спільним у них є набір основних елементів реалізації куди входять вікна з елементами керування кнопками смугами прокручування тощо меню і піктограми а також використання пристрою для переміщення курсору по екрану та вибору окремих елементів наприклад миші.
69766. Реалізація стека протоколів Інтернету 66 KB
  Канальний рівень (data link layer) відповідає за передавання кадру даних між будь-якими вузлами в мережах із типовою апаратною підтримкою (Ethernet, FDDI тощо) або між двома сусідніми вузлами у будь-яких мережах (SLIP, PPP).
69767. Завантаження операційної системи Linux 57.5 KB
  Під час завантаження Linux використовують двоетапний завантажувач. Є кілька програмних продуктів, що реалізують такі завантажувачі, найвідоміший із них l i l o (від Іішіх loader). Він може бути встановлений як у MBR (замінивши там код, що завантажує перший сектор активного розділу)...
69768. Завантаження Windows XP 40 KB
  Завантаження Windows XP починають стандартним способом — із передавання керування коду завантажувального сектора активного розділу диска. Головне його завдання — визначити місцезнаходження файла ntldr у кореневому каталозі цього розділу, завантажити його...
69769. Продуктивність багатопроцесорних систем 29 KB
  Під масштабуванням навантаження (workload scalability) у SMP-системах розуміють вплив додавання нових процесорів на продуктивність системи. У реальних умовах воно залежить від багатьох факторів.
69770. Планування у багатопроцесорних системах 34.5 KB
  Головною особливістю планування у багатопроцесорних системах є його двовимірність. У цьому розділі розглянемо деякі підходи до організації планування які враховують ці фактори а у наступному важливе поняття спорідненості процесора що впливає на організацію планування у багатопроцесорних системах.
69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.
69772. Перемикання контексту й обробка переривань 28 KB
  Найважливішим завданням операційної системи під час керування процесами і потоками є організація перемикання контексту передачі керування від одного потоку до іншого зі збереженням стану процесора. Звичайно потрібно виконати такі операції: зберегти стан процесора потоку в деякій ділянці...
69773. Керування процесами в UNIX і Linux 50.5 KB
  Образ процесу В UNIXсистемах образ процесу містить такі компоненти: керуючий блок процесу; код програми яку виконує процес; стек процесу де зберігаються тимчасові дані параметри процедур повернені значення локальні змінні тощо; глобальні дані спільні для всього процесу.