29015

Уплотнение грунтов основания водопонижением. Ускорение процесса уплотнения с помощью электроосмоса

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Площадь основания где намечено уплотнение грунтов окружается иглофильтрами или колодцами из которых производится откачка воды водопонизительными установками рис. Понижение уровня подземных вод приводит к тому что в пределах зоны водопонижения снимается взвешивающее действие воды на скелет грунта. При пропускании через грунт постоянного электрического тока происходит передвижение воды к иглофильтрукатоду и эффективный коэффициент фильтрации увеличивается в 10.

Русский

2013-08-20

33.5 KB

31 чел.

Задание 30. Уплотнение грунтов основания водопонижением. Ускорение процесса уплотнения с помощью электроосмоса.

Метод эффективен при уплотнении оснований, сложенных водонасыщенными мелкими и пылеватыми песками. Метод заключается в следующем.

Площадь основания, где намечено уплотнение грунтов, окружается иглофильтрами или колодцами, из которых производится откачка воды водопонизительными установками (рис.1). Понижение уровня подземных вод приводит к тому, что в пределах зоны водопонижения снимается взвешивающее действие воды на скелет грунта. Возникающая при этом депрессионная нагрузка q=(γ-γsb)h (где γ - удельный вес влажного грунта; γsb - удельный вес скелета, грунта, взвешенного в воде; h- падение уровня подземных вод) может достигать огромной величины, вызывая эффективное уплотнение грунтового массива.

Эффективность водопонижения, как средства уплотнения грунтов оснований резко снижается в пылевато-глинистых грунтах, коэффициент фильтрации которых менее 0,0001 м/с. Ускорить этот процесс можно с помощью электроосмоса. Для этого в грунт погружают иглофильтры, являющиеся катодами, и металлические стержни - аноды. При пропускании через грунт постоянного электрического тока происходит передвижение воды к иглофильтру-катоду и эффективный коэффициент фильтрации увеличивается в 10...100 раз.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54231. Дії з натуральними числами 3.21 MB
  Мета: узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок; розвиток логічного мислення, обчислювальних навичок, інтересу до математики, культури математичного мовлення, самостійності; виховання віри в свої сили, уважності, наполегливості.
54232. Десятичная дробь. Чтение и запись десятичной дроби 194 KB
  Тип урока: урок усвоения знаний и умений Цели урока: повторить учебный материал по теме: Обыкновенные дроби сформировать у учащихся понятие о десятичной дроби; сформировать умение...
54233. Додавання та віднімання десяткових дробів 84.5 KB
  Мета: розвивати валеологічні та інформаційні компетентності, соціально-комунікативні навички учнів; сприяти створенню довірливих стосунків між школярами; створювати в колективі атмосферу доброзичливості; удосконалювати вміння та навички у розвязанні вправ за даною темою; розвивати техніку усного рахування, культуру математичної мови.
54234. Береги здоровье смолоду 37 KB
  Решение задач Задача 1. Какой процент человечества доживает до 80 лет и более Задача 2. Сколько должен жить человек по законам животного мираесли считатьчто он становится взрослым к 16 годам Задача 3. Задача 4.
54235. Додавання і віднімання дробових чисел. Підготовка до контрольної роботи 115 KB
  Мета. Узагальнити та систематизувати знання та уміння учнів із теми «Додавання і віднімання дробових чисел». Розвивати пам’ять, самостійність, мислення, увагу. Виховувати інтерес до предмету, культуру мови та письма. Формувати соціальну, здоров’єзберігаючу, комунікативну компетентності.
54236. Рівняння. Основні властивості рівняння 80 KB
  Мета: Повторити вивчений матеріал про рівняння його корені та способи розвязування; Вивести основні властивості рівняння на основі вивченого матеріалу; Закріпити набуті знання розвязуванням різнотипних рівнянь; Очікувані результати: Вивчити основні властивості рівняння; За допомогою основних властивостей рівняння навчитися їх розвязувати.
54237. Разработка стратегии лидерства по издержкам для усиления конкурентного преимущества компании ЗАО «ПО «Спеццистерны» при ограниченной конкуренции рынка перевозок в России 5.3 MB
  Основным видом деятельности ОАО «СИБУР Холдинг» является осуществление операционной деятельностью в качестве управляющей компании нефтехимического комплекса и поставке сырья на производственные предприятия на условиях процессинга. ОАО «СИБУР Холдинг» является собственником сырья и готовой продукции...
54238. Випадкові, неймовірні і достовірні події 103 KB
  Чи сподівались ви що сьогодняшній урок почнеться саме так Відповіді дітей Подія яка відбулась зараз була для вас неочікуваною Відповіді дітей У житті з нами відбуваються різін події: приємні і неприємні очікувані і неочікувані випадкові. Розглянемо приклад: Чи буде завтра іти сніг Відповіді дітей Тобто подія може відбутися а може і ні Випадкова подія це подія що при одних і тих же умовах може відбутися а може й не відбутися. Ще один...
54239. Раціональні числа 901 KB
  З двох відємних чисел більше те яке ближче до нуля або те яке стоїть правіше 4. Сумою двох відємних чисел є число відємне 5. Добуток двох обернених чисел дорівнює одиниці 6. Добуток двох чисел з різними знаками є число відємне 8.