2902

Создание архивных файлов. Извлечение файлов из архива

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Заархивируйте группу файлов. В контекстном меню выделенной группы объектов выберите пункт Добавить файлы в архив. Перейдите на вкладку Дополнительно и нажмите кнопку. Установить пароль. С помощью программы WinRar заархивируйте группу файлов.

Русский

2013-01-06

43 KB

27 чел.

Создание архивных файлов. Извлечение файлов из архива.

Задание 1. Найдите папку Урок 3. Архивация и скопируйте ее в свою рабочую папку. Далее все задания выполняйте, используя эту папку.

1) Найдите файл Традиции празднования Нового года.doc, определите и запишите в тетрадь его размер: _______

2) Заархивируйте файл с помощью программы WinRar.

3) Определите размер после архивации и запишите его в тетрадь: __________

4) Подсчитайте коэффициент сжатия и запишите его в тетрадь: __________

5) Просмотрите и запишите в тетрадь степень сжатия в свойствах архива: _________

Задание 2. Заархивируйте группу файлов (Школьная пора.mp3, Государственная символика Республики Беларусь.doc, ПДД.ppt) с помощью программы WinRar и установите пароль на архив.

1) Выделите файлы для архивации. Чтобы выделять файлы, расположенные не подряд, удерживайте нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре.

2) В контекстном меню выделенной группы объектов выберите пункт Добавить файлы в архив... .

3) Введите имя архива: Материалы.rаr (вкладка Общие).

4) Выберите Метод сжатия: максимальный (вкладка Общие).

5) Перейдите на вкладку Дополнительно и нажмите кнопку Установить пароль.

6) Откроется диалоговое окно Архивация с паролем. Заполните предложенные поля и нажмите ОК.

7) Запустите процесс архивации щелчком по кнопке ОК.

8) Откройте созданный архив. Вы увидите список файлов архива, около имен которых стоит символ *.

9) Попробуйте открыть файл ПДД.ppt*. При попытке открыть файл из архива с установленным паролем появится окно Ввод пароля. Введите пароль, который вы указали при создании архива. Прочитайте файл.

Задание 3. С помощью программы WinRar заархивируйте группу файлов (Рафаэль-Сикстинская мадонна.jpg, Тропинин-Пушкин.jpg, Bacнeцoв-Aлeнyшкa.jpg). Имя архива — Живопись.rаr. Установите пароль на архив.

Задание 4. Извлеките из архива файлы Новый год.gif и Елка2. gif, поместив их в рабочую папку.

1) Заархивируйте папку Елки.

2) Извлеките из архива Елки.rаr файлы Новый год.gif и Елкa2.gif и поместите их в свою рабочую папку. Для этого:

 •  дважды щелкните левой кнопкой мыши по архиву Елки.rаr. В окне Елки.rаr откройте папку Елки. В появившемся окне отражен список файлов, содержащихся в архиве;
 •  выделите файлы Новый год.gif и Елка2. gif;
 •  нажмите на панели инструментов кнопку Извлечь файл(ы) из архива с выбором папки назначения и укажите место для записи данных файлов — ваша рабочая папка;
 •  проверьте, появились ли в вашей рабочей папке файлы, извлеченные из архива.
 •  

Задание 5. Поместите свою рабочую папку в архив. Имя архива — ваша фамилия; метод сжатия — на ваш выбор. Защитите архив паролем.

Задание 6. Ответьте на вопросы.

 1.  Что такое архивация?
 2.  Какие задачи позволяет выполнять программа-архиватор?
 3.  Что такое коэффициент сжатия файла?
 4.  Что такое разархивация?
 5.  Что такое самораспаковывающийся архив?
 6.  Какие файлы не имеет смысла архивировать?
 7.  Почему перед пересылкой текстового файла по электронной почте желательно предварительно его заархивировать?
 8.  Можно ли по электронной почте послать письмо, прикрепив к нему папку? Заархивированную папку?
 9.  Как при помощи архивации можно защитить информацию?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52854. Енергозбереження - працюємо разом 115.5 KB
  Мета: Навчати оцінювати запаси енергетичних ресурсів формувати переконаність у можливості раціонального використання природних ресурсів; навчати оцінювати побутові втрати енергії; підвести до висновку про можливість раціонального використання енергії; переконати учнів у необхідності пошуків засобів збереження енергії. Наші споживання в електроенергії змінюються в часі : доба тиждень рік. Доба Наші споживання в енергії змінюються на протязі доби частково від того в яких умовах ми живемо і частково від нашої роботи мал.1 З малюнок 1...
52855. Енергозбереження – почнемо з себе 83.5 KB
  Розширення індивідуального екологічного простору розвиток емпатії до природних об'єктів; Форма заняття: заняття студії Заняття розраховане на учнів 910 класу Обладнання: таблиці з зображенням будови атмосфери комп’ютер підключений до мережі Інтернет свічка лампа розжарювання лампа енергозберігаюча лампа 20 21 Вт; лампа розжарювання 100 Вт; настільна лампа зі стандартним цоколем; кімнатний термометр; годинник кольорові стікери з зображенням пір року. Мета етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до...
52856. Енергосистема України. Споживання електроенергії. Енергозбереження 158 KB
  Споживання електроенергії. Мета: показати утворення енергосистеми України поєднання великих електростанцій і ліній електропередач; формувати вміння і навички встановлення відповідності у секторних діаграмах на основі аналізу статистичної інформації розширювати уміння усвідомлення власної значущості та можливості впливати на загальну енергозалежність країни; сформувати вміння аналізувати зміни частки різних видів електростанцій у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні. Символічним є те...
52857. Вулиця, на якiй я живу 30 KB
  My name is Semen. I live with my family in a big town. I live in Rivna street. My street is long. There are many green trees and flowers in our street. You can see many big houses and new shops in our street. My school is in our street too. In Rivna street you can always see many trams,buses and cars. In our street there are many men,women and children. My street is clean and nice. I like it very much
52858. About myself. My Biographical time-line 48 KB
  Мета уроку:систематизація пройденого лексико–граматичного матеріалу; формування комунікативних навичок усного мовлення; формування навичок аудіювання через прослуховування тексту з метою виділення ключової інформації; - biography to be born ballet primary school secondary school university to cheer to clap
52859. Освіта в Англії 192 KB
  Great Britain does not have a written constitution, so there are no constitutional provisions for education. The system of education is determined by the National Education Acts. It has many different faces, but one goal. Its aim is to realize the potential of all, for the good of the individual and the country. It embraces two educational purposes: first it gives a general education to all children, and second, it selects the most able and gives them more advanced education.
52861. What do you do? 47.5 KB
  James is lazy. He doesn’t like going to school. He has a quick shower every morning. He puts on his clothes, watches a cartoon. He never does his morning exercises to the radio. He eats bread and honey for breakfast. He has tea or coffee with a bar of chocolate. He never cleans his teeth. He catches the bus to school. He arrives at school late.
52862. Формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів у контексті викликів сьогодення 90 KB
  Велику роль у цьому відіграють навчальні ігри. Їх використання підвищує інтерес дітей до навчання, сприяє створенню сприятливого психологічного клімату на уроці та розвитку активності учнів, а також дозволяє сконцентрувати увагу на головному – опануванні мовленнєвими навичками