29031

Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов мелкого заложения

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Реактивное давление грунта по подошве жёсткого центрально нагруженного фундамента принимается равномерно распределённым интенсивностью: 1 где NoII расчётная вертикальная нагрузка на уровне обреза фундамента; GfII и GgII расчётные значения веса фундамента и грунта на его уступах см.1; А площадь подошвы фундамента. Площадь подошвы фундамента при его расчёте по второму предельному состоянию по деформациям определяется из условия: pII ≤ R 2 где R расчётное сопротивление грунта основания. Поскольку обе части неравенства 2...

Русский

2013-08-20

63.5 KB

54 чел.

Задание 9. Определение размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов мелкого заложения.

Центрально нагруженным считают фундамент, у которого равнодействующая внешних сил проходит через центр площади его подошвы. Реактивное давление грунта по подошве жёсткого центрально нагруженного фундамента принимается равномерно распределённым интенсивностью:

(1)

где NoII - расчётная вертикальная нагрузка на уровне обреза фундамента;

GfII и GgII - расчётные значения веса фундамента и грунта на его уступах (см.рис.1);

А - площадь подошвы фундамента.

Площадь подошвы фундамента при его расчёте по второму предельному состоянию (по деформациям) определяется из условия:

pII R  (2)

где R - расчётное сопротивление грунта основания.

Поскольку обе части неравенства (2) содержат искомые геометрические размеры фундамента, расчёт ведётся методом последовательных приближений.

Сначала вес грунта и фундамента в объёме параллелепипеда ABCD, в основании которого лежит неизвестная площадь подошвы А, определяют приближённо из выражения:

(3)

где γm - среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах принимаемое обычно равным 20 кН/м3;

d - глубина заложения фундамента.

Приняв рII =R и учтя (3), из уравнения (I) получим формулу для определения необходимой площади подошвы фундамента:

 (4)

Рассчитав площадь подошвы фундамента, находят его ширину b. Ширину ленточного фундамента, для которого нагрузка определяется на 1 м длины, находят как:

У фундаментов с прямоугольной подошвой задаются отношением сторон n=l/b, тогда ширина подошвы , для фундаментов с квадратной подошвой:

После вычисления значения в принимают размеры фундамента с учётом модульности и унификации конструкций и проверяют давление по его подошве по формуле (1). Найденная величина должна не только удовлетворять условию (2), но и быть по возможности близка к значению расчётного сопротивления грунта R. Наиболее экономичное решение будет в случае их равенства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74909. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня 261.5 KB
  Складання і розв’язання задач. Мета: закріплювати знання таблиць множення числа 2 та ділення на 2 продовжувати формувати обчислювальні навички навички розв’язування прикладів і задач які включають дії різного ступеня; розвивати вміння читати вирази на сумісні дії творчу уяву кмітливість просторову уяву; виховувати прагнення до набуття нових знань наполегливість у роботі почуття дружби взаємодопомоги. Богданович карткиопори для розв’язування задач індивідуальної роботи пошукової роботи плакат Науководослідницький центр план...
74910. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2 48.5 KB
  А коли ми виконаємо всі завдання від Капітошки то дізнаємось що людині дає ця розумна наука. Рушаємо ж у чудову країну знань Завдання першої краплинки. Ось краплинку я знімаю Вам завдання прочитаю. Перевірка домашнього завдання Завдання другої краплинки.
74911. Знаходження значень виразів із дужками 64.5 KB
  Далі далі далі. Далідалідалі. Чому ж далі Тема уроку Знаходження значень виразів з дужками. У 1му класі ми розвязували такі вирази тільки на дії одного ступеня у 2му вчимося розвязувати на дії різного ступеня а далі ви будете розвязувати все складніші і складніші.
74912. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки 119.5 KB
  Вчитель: Сьогодні я запрошую вас у подорож щоб знайти скарби. Вчитель: А що треба щоб знайти скарби Учні: Карта. Б Каліграфічна хвилинка Вчитель: А що нам треба щоб пройти по морю і знайти скарби Учні: Для того щоб подолати перешкоди на морі нам треба корабель.
74913. Нумерація чисел від 21 до 100. Урок – змагання з математики в 2 класі. На математичному стадіоні 73.5 KB
  Дядіченко вчитель початкових класів спеціаліст вищої категорії учитель – методист Новогродівська загальноосвітня школа I III ступенів № 7 Донецької області Урок – змагання з математики в 2 класі На математичному стадіоні Тема: Повторення вивченого за темою Нумерація чисел від 21 до 100 Мета: Закріпити і вдосконалити знання учнів за темою; розвивати обчислювальні навички уміння розв’язувати прості та складені задачі різних типів; розвивати пам’ять увагу і логічне мислення учнів; вміння застосовувати різні види контролю....
74914. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення та ділення; повторення залежності між компонентами і результатом дій першої сходинки 69.5 KB
  закріпити табличне мнодення та ділення на 2 і 3; формувати вміння і навички розвязування задач; розвивати логічне мислення, математичну мову, увагу, вміння працювати самостійно; виховувати почуття доброти у взаємовідношеннях один з одним, почуття товариства.
74915. Застосування різних прийомів обчислення. Складання й розв’язування задач за схематичними записами їхніх умов 46 KB
  Мета. Формувати обчислювальні навики додавання і віднімання числа 7, застосовуючи різні прийоми обчислення. Вчити складати й розв’язувати задачі за схематичними записами їхніх умов. Розвивати мислення, мовлення учнів. Вчити аналізувати, узагальнювати, порівнювати.
74916. Урок по математике «Морское путешествие» 38.5 KB
  Дельфин на песке написал примеры но набежавшая волна смыла их. Составить и записать примеры таблицы умножения числа 3. Проверить составленные примеры и составить по два примера на деление. Остановка Коралловые рифы примеров а Решите примеры...
74917. Письменная нумерация чисел первой сотни. Чтение чисел, записанных в нумерационных таблицах. Сравнение выражений 1.48 MB
  ЦЕЛЬ: учить записывать двузначные числа, читать их по нумерационной таблице; формировать умения решать задачи путем углубленного изучения условия задачи, сравнивать числовые выражения; развивать умения решать практические задания ;продолжить формировать коммуникативную компетенцию...