29032

Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов мелкого заложения. Эпюры давлений под подошвой фундамента. Порядок расчёта

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Эпюры давлений под подошвой фундамента. При расчёте давление по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимают изменяющимся по линейному закону а его краевые значения при действии момента сил относительно одной из главных осей определяют как для случая внецентренного сжатия по формуле: 1 Подстановкой значений А=l·b W=b2l 6 и M=NII·e формула 1 приводится к виду 2 2 где NII суммарная вертикальная нагрузка на основание включая вес фундамента и грунта на его уступах; A площадь подошвы фундамента; е эксцентриситет...

Русский

2013-08-20

33 KB

77 чел.

Задание 10. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов мелкого заложения. Эпюры давлений под подошвой фундамента. Порядок расчёта.

Внецентренно нагруженным считают фундамент, у которого равно действующая внешних нагрузок не проходит через центр тяжести площади его подошвы.

При расчёте давление по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимают изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения при действии момента сил относительно одной из главных осей определяют как для случая внецентренного сжатия по формуле:

 (1)

Подстановкой значений А=l·b, W=b2l/6 и M=NII·e формула (1) приводится к виду (2)

 (2)

где NII- суммарная вертикальная нагрузка на основание, включая вес фундамента и грунта на его уступах;

A - площадь подошвы фундамента;

е - эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы;

b - размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.

Эпюра давления грунта, рассчитанная по формуле (2), может быть однозначной и двузначной, как это показано на рис.1. Как правило, размер подошвы фундамента стараются подобрать таким образом, чтобы эпюра была однозначной, т.е. чтобы не было отрыва подошвы фундамента от основания. В противном случае в зазор между подошвой и грунтом может проникнуть вода, что нежелательно, поскольку это монет привести к ухудшению свойств грунтов основания.

Поскольку при внецентренном нагружении относительно одной из центральных осей максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы фундамента его допускается принимать на 20% больше расчётного сопротивления грунта R, т.е.

pmax ≤ 1.2R

Одновременно среднее давление по подошве фундамента, определяемое как pII=NII/A, должно удовлетворять условию

pIIR   (4)

В тех случаях, когда точка приложения равнодействующих внешних сил смещена относительно обеих осей инерции прямоугольной подошвы фундамента, как это показано на рис. 2, давление под её угловыми точками находят по формуле:

 (5)

Поскольку в этом случае максимальное давление действует только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение, найденное по формуле (5), удовлетворяло условию pcmax ≤ 1.5R (6)

Одновременно проверяются условия (3) и (4).

На практике задачу подбора размеров подошвы внецентренно нагруженного фундамента решают следующим образом. Сначала принимают, что действующая нагрузка приложена центрально, и подбирают соответствующие размеры подошвы из условия (4), а затем уточняют их расчётом на внецентренную нагрузку, добиваясь удовлетворения условий (3) и (6). При этом иногда смещают подошву фундамента в сторону эксцентриситета так, чтобы точка приложения равнодействующей всех сил совпадала с центром тяжести подошвы фундамента (см. рис.2,б).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40755. Регулювання конфліктів 69.82 KB
  Згладжування конфлікту. Співробітництво базується на впевненості сторін конфлікту в тому що розбіжності в поглядах є закономірними і сторони визнають право кожного на особисту думку та готові зрозуміти один одного що дає можливість аналізувати причини розбіжностей і знайти прийнятний для всіх вихід. Методика вирішення конфлікту
40756. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 39.61 KB
  Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій реалізаціїоперативних матеріалів розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес.
40757. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 42.38 KB
  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Поняття і суть оскарження рішень дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.Порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності органів досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
40758. Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче провадження 36.15 KB
  Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій суддів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність. Народ безпосередньо бере участь у здійснені правосуддя через народних засідателів і присяжних, участь яких у здійсненні правосуддя є їхнім громадським обов’язком.
40759. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 56.35 KB
  Поняття суть і значення стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. Межі судового розгляду. Процедура судового розгляду.
40760. Электрофизические, химические и электрохимические методы обработки и резки металлов и сплавов 606.64 KB
  Постоянно растущие требования к качеству, надежности и долговечности изделий делают актуальными создание и применение новых методов обработки упрочняющей технологии для повышения износостойкости, коррозионной стойкости, жаропрочности и других эксплуатационных характеристик.
40761. Индо-буддийский тип культуры 56.5 KB
  Культура Древней Индии: основные черты и особенности. Индо-буддийский тип культуры: картина мира и система ценностей. Художественная культура Индии. Буддизм и искусство.
40762. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 81.08 KB
  Законодавство України передбачає єдиний порядок кримінального провадження. Це логічно витікає із принципу рівності громадян перед законом і судом передбаченому Конституцією України. Разом з тим у зв’язку з існуванням особливих умов, таких як наприклад готовність сторін до компромісу, незначна суспільна небезпека злочину, особливий суб’єкт злочину та ін. процесуальний закон допускає провадження, яке відрізняється від звичайного.
40763. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ І ВИТОКИ 55.99 KB
  Теоретичні засади історичної культурології Слово культура походить з латини. Згодом семантика цього слова істотно розширилася. Нині термін культура має надзвичайно велике смислове навантаження. Важливою характерною рисою культури є те що вона являє собою за словами видатного російського культуролога Ю...