29035

Расчёт фундаментов по второй группе предельных состояний. Определение конечной осадки фундаментов мелкого заложения методом эквивалентного слоя

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Расчёт фундаментов по второй группе предельных состояний по деформациям заключается в выполнении условия s ≤ sw 1 где s конечная стабилизированная осадка фундамента определённая расчётом; sw предельное значение осадки устанавливаемое соответствующими нормативными документами или требованиями проекта. Конечная стабилизированная осадка фундамента может быть определена методом эквивалентного слоя. Осадка с учётом жёсткости и формы подошвы фундамента в случае однородного основания определяется по формуле: s=p0hэmv 2 где p0 ...

Русский

2013-08-20

31.5 KB

33 чел.

Задание 13. Расчёт фундаментов по второй группе предельных состояний. Определение конечной осадки фундаментов мелкого заложения методом эквивалентного слоя.

Расчёт фундаментов по второй группе предельных состояний (по деформациям) заключается в выполнении условия

ssw  (1)

где s - конечная стабилизированная осадка фундамента, определённая расчётом;

sw - предельное значение осадки, устанавливаемое соответствующими нормативными документами или требованиями проекта.

Конечная стабилизированная осадка фундамента может быть определена методом эквивалентного слоя. В этом методе пространственная задача расчёта осадок сводится к эквивалентной одномерной. Осадка с учётом жёсткости и формы подошвы фундамента в случае однородного основания определяется по формуле:

s=p0hэmv  (2)

где p0 - осадочное давление, равное разнице между средним давлением по подошве фундамента pII и природным давлением грунта на глубине заложения фундамента σzg,0, т.е.

p0=pIIzg,0  (3)

hэ - мощность эквивалентного слоя грунта, определяемая по формуле:

hэ=Aωb  (4)

где - коэффициент эквивалентного слоя, определяемый по таблицам в зависимости от коэффициента Пуассона грунта, жёсткости и соотношения сторон подошвы фундамента n=l/b;

b - ширина фундамента;

mv - относительный коэффициент сжимаемости грунта.

Осадку фундамента на слоистом напластовании вычисляют приближённо, вводя в расчёт средневзвешенное значение относительного коэффициента сжимаемости грунта mv в пределах сжимаемой толщи, т.е.

 (5)

Для определения средневзвешенного значения относительного коэффициента сжимаемости грунта используют следующий приём.

Криволинейная эпюра дополнительных напряжений по оси фундамента 1 заменяется эквивалентной по площади треугольной эпюрой 2 с вершиной на глубине 2hэ уровня подошвы фундамента (см.рис.1). Принимая за мощность сжимаемой толщи высоту треугольной эпюры Н0=2hэ, определяют для неё средневзвешенное значение относительного коэффициента сжимаемости грунта по формуле:

  (6)

где n - числослоев в пределах сжимаемой толщи;

hi - толщина отдельных слоев грунта до глубины Нс;

mvi - относительный коэффициент сжимаемости грунта каждого слоя;

zi - расстояние от точки, соответствующей глубине Н0, до середины рассматриваемого слоя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23207. Діалектика та метафізика як філософські методи 38.5 KB
  Діалектика метод філософського дослідження при якому речі явища розглядаються гнучко критично послідовно з врахуванням їх внутрішніх протиріч змін розвитку причин і наслідків єдності і боротьби протилежностей. Метафізика метод протилежний діалекціку при якому об'єкти розглядаються: відособлено як самі по собі а не з точки зору їх взаємозв'язаної ; статично ігнорується факт постійних змінсамору хурозвитку; однозначно ведеться пошук абсолютної істини не приділяється уваги протиріччямне усвідомлюється їх єдність....
23208. Основні функції філософії 37.5 KB
  Основні функції філософії: У межах цілісної структури філософії основні функції філософії взаємопов'язані і взаємно детермінують одна одну. Розглянемо спочатку взаємний зв 'язок світоглядної і онтологічної функцій філософії. Але ще в античній філософії були розроблені різні варіанти онтології. Суттєвою функцією філософії є пізнавальна.
23209. Основні рівні буття 38.5 KB
  Основні рівні буття. Буття належить до числа тих системотворчих понять які покладені в основи філософії багатьма мислителями як минулого так і сучасного. Перший аспект проблеми буття: а Що існує Світ. Суть проблеми полягає в існуванні суперечливої єдності неминучого вічного і минулого змінного буття окремих речей ста нів людських та інших істот.
23210. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії 47.5 KB
  Філософські категорії це найзагальнішігранично широкі поняття що виражають універсальні характеристики та відношення матеріального й духовного світу в які і через які здійснюється філософське мислення і які служать вихідними принципами пізнання і духовнопрактичного перетворення світу. У процесі пізнання категорії виконують вимоги логіки. Категорії матерія форма причина і ціль які ним були теж сформульовані чомусь не увійшли до цієї системи.
23213. Специфіка філософської думки в період Середньовіччя 48.5 KB
  До них належать: Афанасій Олександрійський Василь Великий Григорій Нісський Григорій Назіанзін Амвросій Медіоланський Августин Блаженний Іоанн Дамаскін та ін.Одним із найбільш яскравих представників патрістики був єпископ із ГіппонаПівнічна Африка Августин якого католицькі богослови нарекли ще й ім'ям Блаженний. Августин вважав що філософія поза богослов'ям ніщо. Воюючи з язичеством як він називав античну філософію Августин намагався розгорнути християнську теологічну систему на основі неоплатонізму.
23214. Особливості філософії епохи Відродження 33 KB
  Особливості філософії епохи Відродження Філософія Відродження охоплює період відXIV до початкуXVII ст. Відродженняперехідна епоха і цим значною мірою пояснюється чимало її специфічних рис і насамперед та завдяки якій майже синонімічною назвою для епохи стає словогуманізм. Для епохи Відродження характерним було швидке зростання кількості людей розумової праці. Звичайно мислителі Відродження були далекі від думки ігнорувати Святе письмо віру в Бога але якщо у схоластів центром уваги був Бог то у гуманістів епохи Відродження Бог і...