29036

Определение расчётного сопротивления грунтов основания по таблицам СНиП

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Тип песчаного грунта пески гравелистые крупные средней крупности и т. Плотность сложения песчаного грунта плотный средней плотности рыхлый. Устанавливается по таблице в зависимости от типа песчаного грунта и его коэффициента пористости: 1 где γ – удельный вес грунта; γs – удельный вес твердых частиц; w – влажность грунта. Степень влажности песчаного грунта Sr маловлажный влажный насыщенный водой: 2 где γs – удельный вес воды.

Русский

2013-08-20

23 KB

37 чел.

Задание 14. Определение расчётного сопротивления грунтов основания по таблицам СНиП.

Важной характеристикой несущей способности оснований является расчётное сопротивление грунтов R0, ориентировочно оценивающее допускаемое давление на данный грунт по его физическим характеристикам и классификационным показателям. Значения R0определяются по таблицам СНиП 2.02.01-83, составленным по результатам обобщения огромного количества испытаний. СНиП допускает назначать предварительные размеры фундаментов, а для зданий и сооружений II и III классов и окончательные, исходя из этой величины. Кроме того, значения величины R0 для различных слоев при слоистом напластовании позволяет на ранней стадии изысканий, определив только физические характеристики грунтов и их классификационные показатели, провести приблизительную сопоставительную оценку их несущей способности.

Для определения значения R0 по таблицам СНиП необходимо знать следующее.

Песчаные грунты

1. Тип песчаного грунта (пески гравелистые, крупные, средней крупности и т.д.). Устанавливается по гранулометрическому составу.

2. Плотность сложения песчаного грунта (плотный, средней плотности, рыхлый). Устанавливается по таблице в зависимости от типа песчаного грунта и его коэффициента пористости:

,  (1)

где γ – удельный вес грунта;

γs – удельный вес твердых частиц;

w – влажность грунта.

З. Степень влажности песчаного грунта Sr (маловлажный, влажный, насыщенный водой):

 (2)

где γs – удельный вес воды.

Пылевато-глинистые грунты

1. Тип пылевато-глинистого грунта (супесь, суглинок, глина). Устанавливается по индексу пластичности IР

Ip=WL-Wp  (3)

где WL – влажность на границе текучести;

Wp – влажность на границе пластичности.

2. Состояние по консистенции глинистого грунта (твёрдые, полутвёрдые, пластичные, текучие и т.п.). Устанавливается по индексу текучести IL

 (4)

З. Коэффициент пористости пылевато-глинистого грунта. Определяется по формуле (1).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6341. Джерела та основні принципи трудового права 217.5 KB
  Джерела та основні принципи трудового права Поняття джерел трудового права України, їх класифікація Суспільні відносини, що виникають при використанні праці, потребують правового регулювання, яке здійснюється прийняттям відповідних юридичних но...
6342. Форматування символів і абзаців. Форматування сторінок документа 193.5 KB
  Форматування символів і абзаців Форматування документа - це процес оформлення його загального вигляду та підготовки до друкування, тобто робота над формою (зовнішнім виглядом) документа. Текст можна форматувати під час його набирання або після ...
6343. Екологічні фактори 132.5 KB
  Екологічні фактори Поняття про екологічні фактори, їх види Абіотичні фактори. Біотичні фактори. Антропогенні фактори. Дія екологічних факторів. I. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЇХ ВИДИ. В процесі еволюційного ро...
6344. Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 38.53 KB
  Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 1. Світовий ринок інформаційних технологій у фінансовій сфері. Розглянемо результати і перспективи розвитку ринку інформаційних технологій та нові тенденції. Слід відміти...
6345. Основні законодавчі акти, норми та правила, що регулюють умови праці та її охорону в Україні 130 KB
  Основні законодавчі акти, норми та правила, що регулюють умови праці та її охорону в Україні Конституція України - основа всього законодавства країни, прийнята 28 червня 1996 року. Вона містить ряд статей, які стосуються питань охорони праці, з...
6346. Юрист, як представник фізичних і юридичних осіб в сфері кримінального судочинства 145.5 KB
  Зміст 1. Право особи на отримання кваліфікованої юридичної допомоги: конституційно та міжнародно-правові аспекти. 2. Правові підстави участі представника у кримінальному судочинстві. 3. Правові підстави участі захисника у кримінальному судочин...
6347. Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух в Україні 162 KB
  Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух в Україні Метою лекції є вивчення особливостей становлення та розвитку міжнародного спортивного руху та фізкультурно-спортивного руху в Україні. Завдання лекції: Виявити закономірності ст...
6348. Інформаційна система та її структура 129.5 KB
  Інформаційна система та її структура Мета: Дати поняття інформаційної системи, апаратної та програмної складової ІС Розглянути функціональну схему комп'ютера (принцип фон Неймана) Розглянути магістрально-модульний принцип будо...
6349. Оздоблення напівфабрикати в кондитерському виробництві, фаршів та начинки 87.5 KB
  Оздоблюючи напівфабрикати в кондитерському виробництві, фаршів та начинки Технологія приготування кремів: масляних, білкових, заварних. Оздоблення виробів кремом за допомогою гребінця, паперових корнетиків, кондитерських мішків з набором...