29036

Определение расчётного сопротивления грунтов основания по таблицам СНиП

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Тип песчаного грунта пески гравелистые крупные средней крупности и т. Плотность сложения песчаного грунта плотный средней плотности рыхлый. Устанавливается по таблице в зависимости от типа песчаного грунта и его коэффициента пористости: 1 где γ – удельный вес грунта; γs – удельный вес твердых частиц; w – влажность грунта. Степень влажности песчаного грунта Sr маловлажный влажный насыщенный водой: 2 где γs – удельный вес воды.

Русский

2013-08-20

23 KB

37 чел.

Задание 14. Определение расчётного сопротивления грунтов основания по таблицам СНиП.

Важной характеристикой несущей способности оснований является расчётное сопротивление грунтов R0, ориентировочно оценивающее допускаемое давление на данный грунт по его физическим характеристикам и классификационным показателям. Значения R0определяются по таблицам СНиП 2.02.01-83, составленным по результатам обобщения огромного количества испытаний. СНиП допускает назначать предварительные размеры фундаментов, а для зданий и сооружений II и III классов и окончательные, исходя из этой величины. Кроме того, значения величины R0 для различных слоев при слоистом напластовании позволяет на ранней стадии изысканий, определив только физические характеристики грунтов и их классификационные показатели, провести приблизительную сопоставительную оценку их несущей способности.

Для определения значения R0 по таблицам СНиП необходимо знать следующее.

Песчаные грунты

1. Тип песчаного грунта (пески гравелистые, крупные, средней крупности и т.д.). Устанавливается по гранулометрическому составу.

2. Плотность сложения песчаного грунта (плотный, средней плотности, рыхлый). Устанавливается по таблице в зависимости от типа песчаного грунта и его коэффициента пористости:

,  (1)

где γ – удельный вес грунта;

γs – удельный вес твердых частиц;

w – влажность грунта.

З. Степень влажности песчаного грунта Sr (маловлажный, влажный, насыщенный водой):

 (2)

где γs – удельный вес воды.

Пылевато-глинистые грунты

1. Тип пылевато-глинистого грунта (супесь, суглинок, глина). Устанавливается по индексу пластичности IР

Ip=WL-Wp  (3)

где WL – влажность на границе текучести;

Wp – влажность на границе пластичности.

2. Состояние по консистенции глинистого грунта (твёрдые, полутвёрдые, пластичные, текучие и т.п.). Устанавливается по индексу текучести IL

 (4)

З. Коэффициент пористости пылевато-глинистого грунта. Определяется по формуле (1).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54056. Інтегрування змісту навчальних предметів та логіки 120.5 KB
  Дітям необхідно знати правила і закони логіки у них мають бути сформовані логічні вміння розвинуте логічне мислення. Особливо виразно продуктивність застосування інтегрованого підходу можна побачити на уроках логіки. Знання учителя основних правил і законів логіки дає змогу користуватися логічними прийомами під час розв’язування проблемних ситуацій з будь – якої освітньої галузі; розвивати в учнів вміння застосовувати правила і закони логіки щодо аналізу подій явищ оцінки своїх і чужих думок формулювати і приймати обґрунтовані рішення під...
54057. Межпредметная интеграция как средство активизации учебного процесса 135.5 KB
  В специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка межпредметная интеграция должна занимать не последнее место. В этой связи совместные уроки математики и английского языка могут быть очень интересными.
54058. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ АЛГЕБРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 1.77 MB
  Таблица истинности - это таблица, устанавливающая соответствие между всеми возможными наборами логических переменных, входящих в логическую функцию и значениями функции.
54059. Логика 81.18 KB
  Знаешь ли ты этого человека запутанного в плащ Нет. А между прочим это твой отец. Объект логики –это то на что направлен интерес ученого в логике это мышление на человекомышление. Логика это наука не о всем мышлении а о правильном мышлении о правильном рациональном мышлении которое можно выразить в знаково символической форме –словами.
54061. Ліс. Дерева. Кущі. Ягоди. Розвиток зв’язного мовлення 40 KB
  Мета: Збагачувати словник дітей на основі знань, уявлень про довкілля. Учити перераховувати якості, властивості предметів, намагатись давати їм характеристику, формувати вміння найбільш точно застосовувати слова, що підходять до конкретної ситуації або опису.
54062. Пригоди веселих кошенят 44.5 KB
  Під музичний супровід діти разом із логопедом заходять до музичної зали. Логопед: Доброго ранку доброго дня Хай плещуть долоньки Хай тупають ніжки Хай ротик співає Та сяють усмішки. Піпіпі куди це я потрапила Логопед.
54063. Логопсихокорекція у роботі з дітьми з порушеннями мовлення 67.5 KB
  Ігри і вправи на розвиток емоційної сфери Казка-гра : Про рибака та рибку Логопед читає уривок з казки О. Гра із шишками напруження та розслаблення мязів рук. Гра з бджілкою напруження та розслаблення мязів ніг. Ведмедиця кличе золоту бджілку погратися з ведмежатами.
54064. Програма логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ III-го рівня 65.5 KB
  Учити виділяти назви предметів дій ознак розуміти узагальнювальне значення слів. Учити дітей перетворювати дієслова наказового способу 2ї особи однини в дієслова дійсного способу 3ї особи однини і множинного числа теперішнього часу спи спить сплять спали спала. Учити дітей використовувати в самостійній мові присвійні займенники мій моя моє у поєднанні з іменниками чоловічого і жіночого роду деяких форм словозміни шляхом практичного оволодіння іменниками єдиного і множинного числа дієсловами єдиного і множинного числа...