29081

Объекты гражданского права и их классификация. Общая характеристика источников правового регулирования

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Объекты гражданского права и их классификация. Общая характеристика источников правового регулирования. К объектам гражданских прав относятся вещи включая деньги и ценные бумаги иное имущество в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации интеллектуальная собственность; нематериальные блага. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства...

Русский

2013-08-20

35 KB

4 чел.

25. Объекты гражданского права и их классификация.  Общая характеристика источников правового регулирования.

К объектам гражданских прав относятся

 •  вещи, включая деньги и ценные бумаги,
 •  иное имущество, в том числе имущественные права;
 •  работы и услуги;
 •  охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
 •  нематериальные блага.

Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица).

Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом.

Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому.

 Классификация :

 1.  имущественные
 •  вещи
 •  деньги
 •  ценные бумаги
 1.  нематериальные
 •  изображение
 •  честь
 •  достоинство
 1.  интеллектуальные


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85465. Василь Сухомлинський «Усмішка» 309 KB
  Мета: активізувати і розширити знання дітей про життя і творчість В.Сухомлинського, розвивати навички швидкого виразного читання, вміння швидко орієнтуватися в тексті, знаходити описи, висловлювати оцінні судження; виховувати в учнів доброзичливе ставлення до оточуючих.
85466. Життя і творчість Павла Тичини. «Гаї шумлять», «Хор лісових дзвіночків» 77 KB
  Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії; загальнокультурної особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно–дозвільній сфері; компетентності з ІКТ.
85467. Только тот, кто помнит о прошлом, достоин будущего. Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного 70-й годовщине начала Великой Отечественной войны 90.5 KB
  Цель мероприятия: - создавать у учащихся целостное представление о Великой Отечественной войне, повышать мотивацию учащихся для получения новых знаний; воспитывать общечеловеческие ценности, чувство патриотизма, уважительное отношение к историческому наследию Украины, родного края, к старшему поколению...
85468. Гурток цікавої української мови. «У світі чарівних звуків та слів» 163 KB
  Звуки утворені із них слова та речення сприймаються нами як щось звичайне буденне пересічне. У світі чарівних звуків і слів гурток цікавої української мови Мета курсу: розширити і поглибити знання учнів з української мови; показати багатство і образність слова повести до скарбниці лексичних перлин що мають тільки їм властиву і неповторну будову та значення і разом з тим тісно повязаних між собою нитками походження звучання граматичних особливостей; переконати учнів що світ звуків і слів не менш цікавий ніж світ тварин і рослин...
85469. Щоб збулося все нівроку — з новим щастям, з Новим роком! 57 KB
  Мета: поповнити, систематизувати знання дітей про народні свята зимового циклу (Святвечір, Різдво, Святого Василя); ознайомити зі звичаями і обрядами, пов’язаними з цими святами; розвивати акторські здібності учнів, формувати естетичний смак; виховувати любов і пошану до традицій українського народу.
85470. Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів 79.5 KB
  Розвязування задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Закріплювати знання табличного множення числа 5; удосконалювати обчислювальні навички вміння розвязувати задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів; розвивати логічне мислення; формувати вміння давати оцінку своїм знанням...
85472. Характери та емоції 71 KB
  Вислови про добро дружбу працелюбність; штучні дерева; ялинка прикрашена надписами Ставлення до людей Ставлення до справи Ставлення до себе Ставлення до власності; новорічні іграшки кольоровий картон; паперові сніжинки словник про риси характеру; аркуш на якому написані людські емоції...
85473. Организация проектной деятельности в начальной школе 202 KB
  Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей учащихся подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого драматурга и философа Г. Слайд 7 Метод проектов это один из методов интегрированного обучения учащихся который базируется на их самостоятельной мотивированной целенаправленной познавательной творческой деятельности.