29117

Форма сделки. Государственная регистрация сделок

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Форма сделки. Сделки совершаются устно или в письменной форме простой или нотариальной. Устные сделки Сделка для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная простая или нотариальная форма может быть совершена устно. Сделки во исполнение договора заключенного в письменной форме могут по соглашению сторон совершаться устно.

Русский

2013-08-21

33.5 KB

2 чел.

32. Форма сделки. Государственная регистрация сделок.

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

Устные сделки

Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно.

 •  Между физ. Лицами не превышающие 10 МРОТ
 •  Между юр. Лицами (договор на поставку хлебобулочных изделий

Письменная форма сделки

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Виды письменных сделок:

 •  Традиционные – один подписанных двумя сторонами документ
 •  Обмен письмами, телеграммами, факсами
 •  Чек, билет
 •  Между физ. Лицами не превышающие 10 МРОТ
 •  Между юр. Лицами
 •  Между физ. И юр. лицами)

Реквизиты письменной сделки:

 1.  подпись лица совершившего сделку – собственноручная, факсимильная, электронная
  1.  дополнительно – печать, доверенность, государственная регистрация

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

Сделки, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

Государственная регистрация сделок

Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной.

Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58969. Біблія на уроці фізики 47.5 KB
  культура є тими костилями яких потребує наша душа їх можна відкинути тільки після видужання А. Формувати у школярів справжню духовність можна лише тоді коли використовувати на уроці Святе Письмо Біблію. Далеко не всі події можна сприймати буквально. Якщо в Євангелії говориться наприклад про сліпого глухого або німого то під ним можна розуміти скажімо людину яка не бачить справ Господніх не чує Бога Слова не прославляє величі Його дій; під заскалкою або піщинкою в оці ближнього великий чи малий гріх; під світильником ...
58970. Біосинтез білка 37 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі повязані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
58971. Спостережливість - шлях до краси і знань 39.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.
58973. Боротьба з корупцією 34 KB
  Учням представляється документ Досвід компанії Shell у боротьбі з корупцією. Концерн Shell Group займається господарською діяльністю у 130ти країнах світу. За багато років своєї діяльності Shell розвив політику боротьби з корупцією.
58974. Боротьба ОУН „УПА" у 40-х - на початку 50-х років 57 KB
  Основні поняття: ОУН організація українських націоналістів український політичний рух що ставив собі за мету встановлення незалежної української держави. Отже наша тема: Боротьба ОУН УПА у 40х на початку 50х років. Що таке депортація розвитку безкоштовної освіти...
58975. Будь обережним на дорозі, Виховна година 66.5 KB
  Відстані між районами установами магазинами такі значні що подолати їх можна тільки за допомогою транспорту. Щоб уникнути травмування необхідно: переходити тільки тоді коли впевнений що транспорт знаходиться на достатній відстані...
58976. Сценарій позакласного заходу. Букварикове свято 55 KB
  Ми всіх гостей вітаємо І дуже вам радіємо. Діліділі діньділінь Всім присутнім добрий день Хлопчик. Хвилюються і радіють їхні батьки вчителі всі хто прийшов до нас на свято. Здоровя і щастя вам В путь щасливу і широку Всіх виводить перший клас.
58977. В. Сухомлинський. Людина. Учитель. Солдат 55 KB
  Мета: показати учням, що В. Сухомлинський - людина, по-справжньому закохана у свою професію, педагог за покликанням, у грізні часи Великої Вітчизняної війни став захисником Батьківщини; виховував повагу до постаті Добротворця...