29120

Виды законного представительства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды законного представительства Представительство сделка совершенная лицом представителем от имени другого лица представляемого в силу полномочия основанного на законе доверенности акта органов государственного управления местного управления непосредственно изменяет прекращает гражданские правоотношения. Виды представительства: Законное Фактическое Добровольное Административное Виды законного представительства: Представительство родителями родители выступают от имени своего ребенка до 18 лет в защиту прав и интересов в...

Русский

2013-08-21

32.5 KB

3 чел.

35. Виды законного представительства

Представительство – сделка, совершенная лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на законе, доверенности, акта органов государственного управления, местного управления, непосредственно изменяет, прекращает гражданские правоотношения.

Виды представительства:

 •  Законное
 •  Фактическое
 •  Добровольное
 •  Административное

Виды законного представительства:

 •  Представительство родителями – родители выступают от имени своего ребенка (до 18 лет) в защиту прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. Основанием возникновения законного представительства является
 1.  факт родства,
 2.  факт происхождения данного ребенка от данного родителя
 •  Представительство усыновителями – усыновители представляют интересы ребенка в суде (до 18 лет). Основанием возникновением законного представительства является
 1.  вступившее в законное силу решение суда об усыновлении.

Прекращается данный вид представительства

 1.  добровольно (смерть лица заменяющего родителя либо ребенка; достижение совершеннолетия; эмансипации)
 2.  принудительно (отмена усыновления).
 •  Представительство опекунами и попечителями. Основанием возникновения данного вида представительства является
 1.  акт суда или уполномоченного административного органа о назначении опеки (утрата ребенком родительского попечения; вступление в законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства; об ограничении дееспособности гражданина вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами).

Прекращения опеки (попечительства)

 1.  «автоматическое прекращение» (достижение несовершеннолетним определённого возраста, эмансипация),  
 2.  освобождение от исполнения обязанностей (несовершеннолетнего его родителям, его усыновлении, помещение подопечного в воспитательное, лечебное учреждение)
 3.  отстранение (при использовании опекуном (попечителем) полномочий в корыстных целях).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52169. Геологічна будова та рельєф Північної Америки. Корисні копалини 310.5 KB
  Мета: сформувати нові поняття; дати знання про особливості будові земної кори Північної Америки та залежність рельєфу від геологічної будови материка; ; сформувати знання про впив на рельєф материка ендогенних та екзогенних сил; закріпити знання про зв`язок між складом гірських пород і розміщення родовищ корисних копалин; продовжувати формування навичок аналізу тематичних карт; розвивати увагу спостередливість творчі здібності. Обладнання: фізична карта Північної Америки атлас підручник. Географічне положення Північної Америки.
52170. Население и политическая карта Северной Америки 121.5 KB
  Цель: дать характеристику населения Северной Америки численность неравномерность размещения по территории расовый состав и политической карты материка. Прерии Северной Америки расположены: а в Кордильерах; б на Великих и Центральных равнинах; в на побережье Атлантического океана; г на севере материка. Какие факторы нарушают зональность природы материка а морские течения; б рельеф; в изрезанность береговой линии. Кем и в каком году была открыта Америка Колонизация материка изменила состав населения.
52171. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння материка 31 KB
  Історія відкриття та освоєння материка. Практична робота №8 продовження Мета: cформувати в учнів знання про основні риси географічного положення материка удосконалювати роботу з картами; розвивати пізнавальний інтерес вміння працювати в колективі аналізувати робити висновки; виховувати культуру спілкування самостійність розширювати кругозір дітей щодо історії відкриття та освоєння материка. Колумба план вивчення материка відео...
52172. Нові індустріальні країни Латинської Америки 667.5 KB
  Мета: узагальнення і систематизація знань по темі: Латинська Америка методом формування географічного мислення і творчих здібностей шляхом розвитку умінь самостійно працювати з географічним матеріалом; вирішення проблеми відторгнутих в класному колективі підвищення їх соціального статусу методом зацікавленості особи в участі в ігрових видах діяльності; виховання пізнавального інтересу пошани до народів інших країн самостійності і цивільної...
52173. Природні зони Північної Америки. Висотна поясність 1.25 MB
  Мета уроку: сформувати в учнів систему знань про особливості природних комплексів Північної Америки рослинний та тваринний світ кожної з природних зон; закріпити навички учнів складати характеристики природних зон; розвивати вміння працювати з додатковою пізнавальною літературою; удосконалити вміння учнів працювати з картографічним матеріалом; виховувати в учнів зацікавленість до вивчення природи різних материків світу. Обладнання: карта природних зон світу фізична карта Північної Америки атласи підручники картини тварин та рослин...
52174. Південна Америка 1.28 MB
  Обладнання: фізична карта Південної Америки атласи підручники комп'ютерна презентація інтерактивна дошка або проектор. Отже вирушаємо до Південної Америки. Подорож до Амазонії Настав час нашої подорожі до Південної Америки найбільшого материка планети що лежить у східній півкулі яку Гумбольдт назвав Новий Світ. Вологі екваторіальні ліси Південної Америки називають: пампа; сельва; гілея; льянос.
52175. Amazing America 389.5 KB
  Knowing that the earth was round he decided to reach India by sailing to the west. It was very difficult for him to organize an expedition as nobody wanted to help him. At last the Spanish king gave him some money. In the 1492 he sailed with 3 small ships in to the Atlantic Ocean. They had been sailing for more than 2 months and at last they saw land.
52177. An Exciting World of Science 2.4 MB
  Good morning, everybody! Today we are going to deal with great inventions and their inventors. I believe youll enjoy the subject of our todays lesson. Well talk about great inventions named after their creators. Well talk about computer, this wonderful invention of human talent. It opens the magic world of internet before us.