29134

Отступное в гражданском праве

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По какимлибо причинам вы ничем кроме честного слова должника свой договор не обеспечили. Пришел час расплаты а денег у должника нет. Первый подать в суд потребовать продажи имущества должника и обязать его расплатиться с вами деньгами вырученными от продажи его имущества. Получив имущество вы отступаете от должника со своими требованиями о возврате долга.

Русский

2013-08-21

29.5 KB

5 чел.

  1.  Отступное.

Одно из оснований прекращения обязательства в ГП.

Отступное - по соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

  •  Полное прекращение обязательств – прекращается юридическая связь между сторонами.
  •  Согласие сторон – необходимо
  •  Наименование документа – соглашение об отступном
  •  Время исполнения - устанавливаются сторонами
  •  Первоначально не предполагалось применение  такой формы исполнения обязательства

Пример. Вы одолжили кому-нибудь денежные средства по договору займа. По каким-либо причинам вы ничем, кроме честного слова должника, свой договор не обеспечили. Пришел час расплаты, а денег у должника нет.

У вас существует два варианта.

Первый - подать в суд, потребовать продажи имущества должника и обязать его расплатиться с вами деньгами, вырученными от продажи его имущества.

Второй - полюбовно договориться с должником, что вместо денег, которых у него нет, он вам передает что-нибудь из своего имущества, обычно недвижимость, которую вы по цене соглашаетесь признать равной сумме невозвращенного долга. Результат такой полюбовной договоренности кредитора с должником и называется соглашением об отступном. Получив имущество, вы отступаете от должника со своими требованиями о возврате долга.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73372. Good health is above wealth 1.08 MB
  Мета: вдосконалювати навички аудіювання, усного мовлення; формувати навички вживання лексичних одиниць у граматичних структурах з дієсловом should, Present Simple; виховувати увагу, повагу до товаришів, інтерес до вивчення англійської мови.
73373. We cook dishes 1.07 MB
  The theme of our lesson is “We cook dishes”. Today we’ll speak about food, learn new words, discuss healthy and unhealthy food and your likes and dislikes in your eating habits. Then we’ll revise lexical and grammar material and finally you’ll teach us how to cook your favourite dishes.
73374. Використання сучасних педагогічних технологій контролю навчальних досягнень учнів на уроках української мови та літератури 2.44 MB
  План вступ; основна частина; висновки; список використаної літератури; Вступ Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання вчителем об’єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів.
73375. Уславлення мудрості, кмітливості людини в казці «Мудра дівчина» 275.1 KB
  Мета: Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст казки Мудра дівчина з’ясувати її тему та ідею проаналізувати казку на прикладі головної героїні зрозуміти що таке мудрість. Сьогодні завдяки казці Мудра дівчина ми дізнаємось якою є мудра людина і як вона може користуватися своєю мудрістю.
73376. Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох» 62.07 KB
  Без праці ми б не змогли пересуватися за допомогою літаків пароплавів машин а ходили би пішки та навіть голі бо не могли би пошити собі одягу. Існує багато прислів’їв та приказок які розповідають про важливість праці: Без труда нема плода Хочеш їсти калачі не сиди на печі та інші.
73377. Я маю багато іграшок 106.82 KB
  Повторити вивчений лексичний матеріал, формувати вміння ставити запитання What is this?, давати на нього відповідь; практикувати учнів у вживанні структур I have got a ball. And you? – I have got a ball too. Ознайомити з буквами англійського алфавіту Aa, Bb.
73378. Розвиток зв’язного мовлення. «З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг — знання». Твір-роздум за прислів’ями 140.47 KB
  Навчальна: закріплювати навички правильно будувати текст-міркування, вчити розкривати абстрактно-загальні поняття. Виховна: виховувати людяність, гуманізм у стосунках, великодушність та самопожертву, скромність, бережливе ставлення до природи.
73379. «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Особливості поетичної мови Л. Глібова 135.01 KB
  Навчальна: проаналізувати програмні ліричні твори; визначити художні засоби, образність та особливості поетичної мови. Виховна: формувати шанобливе ставлення до поетичного слова. Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів.
73380. Література рідного краю. Микола Кирилович Возіянов. «Легенда про Харків» 83.38 KB
  Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів. Виховна: прищеплювати інтерес до літератури рідного краю.