29138

Толкование договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Толкование договора. Форма договора закрепляет и правильно отражает согласованное волеизъявление участников договора. Форма для того и нужна чтобы правильно выражать и закреплять согласованное волеизъявление всех участников этого договора. Но как бы тщательно стороны при заключении договора ни работали над смыслом договора всетаки иногда встречаются определенные сложности в выявлении смысла этого договора и тех условий на которых заключен договор.

Русский

2013-08-21

22 KB

3 чел.

92.Толкование договора.

Форма договора закрепляет и правильно отражает согласованное волеизъявление участников договора.

Форма для того и нужна, чтобы правильно выражать и закреплять согласованное волеизъявление всех участников этого договора.

Но как бы тщательно стороны при заключении договора, ни работали над смыслом договора, все-таки иногда встречаются определенные сложности в выявлении смысла этого договора и тех условий, на которых заключен договор.

Правила толкования договора

  1.  Буквальное значение содержащихся в нем выражений. То есть суд, прежде всего, опирается на общее правило: он буквально толкует содержание этого договора, тех выражений, которые в нем есть.
  2.  При неясности буквального смысла какого-либо условия договора смысл договора и смысл этого условия устанавливается путем сопоставления этого условия с другими условиями этого же договора.

Если сопоставление не позволяет выявить содержание договора, то тогда при толковании содержания договора, необходимо выяснить действительную волю сторон с учетом целей договора.

При этом принимаются во внимание все сопутствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры, переписка сторон, практика, установившаяся во взаимоотношениях этих сторон, обычаи делового оборота и, наконец, последующее поведение сторон по договору.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63236. Греко-перські війни 19.73 KB
  Мета: визначити головні причини й розглянути основні події грекоперських війн; дати оцінку війнам як способу вирішення суперечностей між людьми. Після цього уроку учні зможуть: називати час грекоперських війн...
63237. Розквіт афінської демократії 23.09 KB
  Мета: розглянути форму державного правління за часів правління Перікла що називають золотою добою Афін визначити причини поразки Афін у Пелопоннеській війні й наслідки перемоги Спарти для подальшого розвитку суспільного ладу Афін.
63238. Побут, традиції і господарювання греків 30.63 KB
  Мета: дати уявлення про релігійні вірування давніх греків порівняти їх із релігійними уявленнями інших давніх народів; простежити звязок між рівнями розвитку господарського і духовного життя в Давній Греції...
63239. Грецька культура 26.07 KB
  Мета: розглянути досягнення грецької науки літератури театру; визначити особливості формування культури Давньої Греції показати особливості грецької архітектури скульптури живопису; простежити вплив давньогрецького мистецтва на розвиток культури інших народів.
63240. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї 30.65 KB
  Мета: розглянути суспільне, господарське та духовне життя колоній, заснованих давніми греками в Північному Причорноморї; визначити причини створення грецьких колоній у Північному Причорноморї та їхній вплив на розвиток цивілізації у Давній Греції та на території сучасної України.
63241. Урок узагальнення з теми «Греція в V—IV ст. до нашої ери 21.86 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати характерні риси тиранічного й демократичного правлінь політичного устрою Афін доби Перикла; найзначніших політичних та культурних діячів Греції...
63242. Криза грецької державності і піднесення Македонії 23.04 KB
  Мета: розглянути причини занепаду Греції й піднесення Македонії; дати уявлення про Македонію як велику військову державу; удосконалити навички роботи з підручником установлення причиннонаслідкових звязків.
63243. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії 24.48 KB
  Мета: розглянути основні етапи східного походу Олександра Македонського та утворення найбільшої монархії давнини; надати учням можливість оцінити історичну особистість.