29151

Основные права и обязанности сторон при залоге

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Права залогодателя: требовать досрочного прекращения залога если залогодержатель не застраховал не принял мер необходимых для сохранности; требовать возмещения убытков причиненных утратой или повреждением предмета залога переданного залогодержателю; отказаться от предмета залога и потребовать возмещения за его утрату; заменять предмет залога с согласия залогодержателя; пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением в том числе извлекать из него плоды и доходы; с согласия залогодержателя распоряжаться предметом...

Русский

2013-08-21

30.5 KB

2 чел.

70.Основные права и обязанности сторон при залоге

Залог - способ обеспечения обязательства, при котором кредитор - залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями.

Права залогодателя:

 •  требовать досрочного прекращения залога (если залогодержатель не застраховал, не принял мер, необходимых для сохранности);
 •  требовать возмещения убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, переданного залогодержателю;
 •  отказаться от предмета залога и потребовать возмещения за его утрату;
 •  заменять предмет залога с согласия залогодержателя;
 •  пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы;
 •  с согласия залогодержателя распоряжаться предметом залога путем его отчуждения, передачи в аренду или безвозмездное пользование другому лицу;
 •  распоряжаться заложенным имуществом на случай смерти (завещать его).

Права залогодержателя:

 •  пользоваться переданным ему предметом залога,
 •  вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу

Обязанности залогодержателя:

 •  извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя;
 •  страховать заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения;
 •  принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
 •  немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества
 •  возместить убытки, причиненные утратой или повреждением предмета залога.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37698. Визначення параметрів датчиків температури 117 KB
  Установка складається із теплового обєкта ТО резервуар з трансформаторним маслом в якому розміщені робочі гарячі спаї батареї термопар БТ резистори. Батарея термопар складається із трьох послідовно включених термопар завдяки чому її сумарна тсрмое. Холодні кінці термопар заглиблені в рідину що має температуру оточуючого середовища. За допомогою контрольного термометра ТІ вимірять температуру холодних кінців термопар t0.
37700. Критерій Стьюдента 74.92 KB
  Щільність розподілу Графік щільності розподілу Стьюдента за зовнішнім виглядом нагадує нормальні криві. Але вони значно повільніше спадають до осі t якщо особливо за малих значень n Складено таблиці розподілу Стюдента здебільшого виду для кількості ступенів волі від 1 до 20. Якщо кількість ступенів волі більша то можна застосовувати нормальний закон розподілу з нульовим математичним сподіванням і одиничною дисперсією. Щільність цього розподілу подається формулою: Щільність розподілу Фішера має графік зображений на Для розподілу Фішера...
37701. Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів 1.24 MB
  Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів. Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.
37702. Моделювання і розробка ІС 691 KB
  У рамках Rtionl Rose використовуються наступні графічні діаграми UML: Діаграма варіантів використання дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Діаграма класів дозволяє описати структуру інформаційних обєктів ІС. Діаграма станів дозволяє відобразити зміни станів окремого об'єкта чи субєкта ІС представляючи його у вигляді спеціального орієнтованого графа. Діаграма діяльності використовуються для опису інформаційних процесів; Діаграма послідовності служить для моделювання характеристик взаємодії передачі і прийому...
37703. Побудова локальної комп’ютерної мережі 1.95 MB
  2 Завдання: Навчитись встановлювати драйвери мережних адаптерів в середовищі операційних систем Windows 2000 XP; дослідити схеми підключення мережних пристроїв в локальній компютерній мережі топології â€зірка†та â€ієрархічна зіркаâ€; навчитись налаштовувати адресацію компютерів в локальній компютерній мережі; дослідити способи перевірки працездатності компютерної мережі за допомогою діагностичних утиліт. ІРАДРЕС МАСКУ ПОДСЕТИ ШЛЮЗ...
37705. Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO 64.5 KB
  Тема: Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO Мета: набуття навиків у прогнозуванні характеристик проектів ПЗ з використанням конструктивної моделі вартості CОnstructive CОst MОdel. Короткі теоретичні відомості COCOMO це множина моделей яка дозволяє обчислити вартість проекту ПЗ на основі одиниці виміру кількість рядків коду LOC. COCOMO включає наступні моделі: базова COCOMO застосовується у фазі специфікування вимог; проміжна COCOMO застосовується у фазах розробки множин вхідних умов проекту наприклад ...
37706. Введение в экономическую теорию. Основные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние 123.5 KB
  Экономическая теория - одна из наук об обществе. Термин экономия впервые предложен древнегреческим мыслителем Ксенофонтом. Встречается он и работах Аристотеля (IV в. до н. э.), которого иногда называют \"отцом\" экономической науки.