29173

Криминалистическая регистрация

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Виды учетов соответствующие им формы информационных карт а также порядок систематизации информации об объектах учета в рамках одного вида учета определяется МВД России. Криминалистическая регистрация насчитывает множество различных видов учетов. Оперативносправочные учеты чаще всего характерно наличие причинноследственной связи между объектом учета и событием преступлением. К оперативносправочным учетам относят учет: лиц подвергшихся аресту; лиц осужденных за совершение преступлений; лиц находящихся в розыске; лиц совершивших...

Русский

2013-08-21

58.5 KB

4 чел.

Криминалистическая регистрация — информационно-поисковая система накопления, обработки и хранения криминалистически значимой информации. Такой информацией могут выступать все следы преступлений (как материальные, так и идеальные).

Виды учетов, соответствующие им формы информационных карт, а также порядок систематизации информации об объектах учета в рамках одного вида учета определяется МВД России.

Криминалистическая регистрация насчитывает множество различных видов учетов. В целом все их можно разделить на три большие группы.

Оперативно-справочные учеты — чаще всего характерно наличие причинно-следственной связи между объектом учета и событием (преступлением). К оперативно-справочным учетам относят учет:

лиц, подвергшихся аресту;

лиц, осужденных за совершение преступлений;

лиц, находящихся в розыске;

лиц, совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности;

утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия;

разыскиваемого и бесхозного автотранспорта и др.

Криминалистические учеты обязательно имеют причинно-следственную связь с событием, криминалистические учеты включают в себя учет:

способов совершения преступлений;

неопознанных трупов;

лиц, пропавших без вести;

пуль, гильз, патронов со следами оружия, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;

следов орудий взлома и инструментов, изымаемых на местах происшествий (при нераскрытых преступлениях);

поддельных денежных знаков и др.

Справочно-вспомогательные учеты не имеют причинно-следственной связи с событием (преступлением). Это могут быть образцы различных предметов, веществ, следы которых чаще других обнаруживаются на местах происшествий, например, типичные орудия взлома.

Классификация учетов возможна и по различным основаниям. Например, в зависимости от уровня централизации можно выделить учеты:

местные;

региональные;

центральные.

В зависимости от вида объектов это могут быть:

дактилоскопический учет;

учет лиц по признакам внешности;

учет разыскиваемого автотранспорта и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68962. Обробка похідних виняткових ситуацій 23 KB
  Якщо виняткові ситуації описуються за допомогою базового і похідних класів, при роботі з операторами catch слідує проявлять максимальну обережність, оскільки оператор catch, відповідний базовому класу, одночасно відповідає всім похідним класам.
68963. Файли. Робота з файлами 48.5 KB
  Загальні поняття про потік Відкриття та закриття потоку Функції для роботи з файлами Двійковий режим обміну з файлами Загальні поняття про потік На рівні потокового вводу виводу обмін даними виконується побайтно. Для файлів на диску за одне звертання до пристрою виконується читання або запис фіксованої порції даних.
68964. Препроцесор та коментарії 48.5 KB
  Директиви препроцесора зазвичай використовуються для полегшення внесення змін в початкові програми і для полегшення їх компіляції в різних середовищах виконання. Розташовані в початковому файлі директиви примушують препроцесор виконувати конкретні дії.
68965. Потоковий ввід-вивід 48 KB
  Потоки cin і cout є класовими об’єктами, визначуваними і створюваними за допомогою заголовного файлу iostream.h. Як об’єкти cin і cout підтримують різні оператори і операції. З даного уроку ви дізнаєтеся, як розширити можливості введення і висновку, використовуючи функції...
68967. Масиви об’єктів, покажчики на об’єкти 55 KB
  В мові C++ масиви можуть складатися з об’єктів. З синтаксичної очки зору оголошення масиву об’єктів нічим не відрізняється від оголошення масиву вбудованого типу. Приклад програми, в якій використовується масив, який складається з трьох елементів.
68968. ПРОГНОЗУВАННЯ І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ 176 KB
  Рандомізовані, контрольовані дослідження проведені Британською королівською колегією акушерів-гінекологів, переконливо довели, що плановий КР в порівнянні з плановими вагінальними пологами достовірно збільшує ризик гістеректомії
68969. Перевантаження операторів. Дружні операторні функції 31.5 KB
  Перевантаження операторів за допомогою дружніх функцій Створення операторної функціїчлена З перевантаженням функцій тісно зв’язаний механізм перевантаження операторів. Операторні функції створюються за допомогою ключового слова opertor.