29176

Криминалистическая габитоскопия

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Криминалистически значимыми свойствами внешности человека являются ее неповторимость и относительная устойчивость так контуры лба лица форма головы и другие признаки лица обусловлены строением черепа. Все признаки внешности можно разделить на две группы: 1 собственные признаки; 2 сопутствующие признаки. форма отдельных частей тела головы лица шеи плеч груди спины рук ног; антропологические признаки раса национальность; функциональные динамические признаки осанка походка голос жестикуляция мимика и т. К...

Русский

2013-08-21

60 KB

6 чел.

Криминалистическая габитоскопия — это отрасль криминалистической техники, включающая системы теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности.

Под внешностью понимают наружный вид человека. Криминалистически значимыми свойствами внешности человека являются ее неповторимость и относительная устойчивость (так, контуры лба, лица, форма головы и другие признаки лица обусловлены строением черепа).

Все признаки внешности можно разделить на две группы:

1) собственные признаки;

2) сопутствующие признаки.

К собственным признакам внешности относят:

общие физические данные (рост, вес);

анатомические особенности строения тела человека — общий вид фигуры определяет телосложение (коренастое, атлетическое и т.д.), форма отдельных частей тела — головы, лица, шеи, плеч, груди, спины, рук, ног;

антропологические признаки (раса, национальность);

функциональные (динамические) признаки — осанка, походка, голос, жестикуляция, мимика и т.д.

Отдельное место отводится особым приметам — приметам, не связанным с обычным естественным развитием человека, являющимся результатом аномальных отклонений, как врожденных, так и приобретенных (в том числе и по воле человека). Они имеют высокую идентификационную значимость, так как редко встречаются. В свою очередь, особые приметы также могут быть анатомическими — горб, родимые пятна и др., функциональными — хромота, дефекты речи и т.д.

К сопутствующим признакам внешности относят признаки, отражающие особенности оформления внешности — макияж, прическу, одежду, обувь, головной убор и т.д. Фиксация сопутствующих признаков особенно важна при обнаружении неопознанных трупов.

В целом существует много различных критериев классификации признаков внешности. Так, в зависимости от постоянства существования признаки делятся на:

постоянные (свойственные человеку в течение всей жизни);

временные (свойственные в определенный промежуток времени — длина волос, кожная сыпь).

В зависимости от происхождения признаки подразделяются на:

естественные (заложенные природой);

искусственные (результат изменения внешности, например пластическая операция, наращивание волос).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70232. Політична культура як засіб завоювання та здійснення влади 75.5 KB
  Політична психологія має певну структуру. Вона містить політичні потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції тощо. Політичні потреби - це ті потреби, задоволення яких пов’язано зі здійсненням влади. Вони можуть лише тим чи іншим чином стосуватися влади, а можуть виявлятися безпосередньо...
70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль – парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування об’єктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.
70239. Політичні вчення Арістотеля 53 KB
  У центрі політичного вчення Арістотеля перебувають проблеми походження сутності та форми держави. Форму держави Арістотель характеризує як політичну систему що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія аристократія і політія а трьома...
70240. Соціально-політичні погляди періоду Середньовіччя та епохи Відродження 59.5 KB
  Вершини своєї могутності i впливу римо-католицька церква, папство досягли у ХIII ст. Тодi ж завершилось створення системи схоластики - релiгiйної фiлософiї католицизму, спрямованої на виправдання постулатiв вiри рацiональними,