29183

Виды криминалистической съемки

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Обзорная съёмка Обзорная съёмка – это фиксация общего вида самого места происшествия. Технические способы обзорной съёмки: метрическая съёмка с глубинным и квадратным масштабом. 3 узловая съёмка Узловая съёмка – это фиксация наиболее значимых и важных объектов узлов.

Русский

2013-08-21

29 KB

3 чел.

1) ориентирующая съёмка

Предполагает запечатление объекта вместе с окружающей обстановкой.

Ориентиры: близлежащие дороги, сооружения.

Снимок может выполняться панорамным методом либо одиночным кадром (это зависит от характера объекта и обстоятельств).

2) обзорная съёмка

Обзорная съёмка – это фиксация общего вида самого места происшествия.

Объект снимается вне связи с окружающими объектами.

Технические способы обзорной съёмки: метрическая съёмка с глубинным и квадратным масштабом.

3) узловая съёмка

Узловая съёмка – это фиксация наиболее значимых и важных объектов (узлов).

Таких узлов может быть несколько (например: место проникновения в квартиру, место скопления следов и т.д.)

Технические способы узловой съёмки: опознавательная съёмка, встречная, крестообразная, макросъёмка.

4) детальная съёмка

Применяется для запечатления отдельного объекта или отдельных деталей этого объекта. Объект фотографируется вне связи с местом происшествия.

Детали – это любое вещественное доказательство, объект, представляющие криминалистический интерес.

5) встречная съёмка (с 2-х точек)

Таким приёмом запечатлеваются обычно трупы.

Правило: труп нельзя снимать ни с ног, ни с головы, т.к. будет искажение. Если есть возможность, можно снять труп на один кадр, приподнявшись над ним (сверху), находясь по центру трупа. Если не вмещается в один кадр, используется метод линейной панорамы.

Задача встречной съёмки – захватить как можно больше.

6) крестообразная съёмка (с 4-х точек)

Таким приёмом запечатлеваются обычно автомобили.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73554. Символічний метод розрахунку лінійних електричних кіл (ЛЕК) однофазного синусоїдного змінного струму 856.5 KB
  Розрахункові дії з комплексними параметрами ЛЕК однофазного СЗС. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі. Символічний метод розрахунку однофазних кіл СЗС з одним джерелом ЕРС.
73555. Українська історіографія в епоху Гетьманщини 177 KB
  Події від середини ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст. – це період Національної революції, Гетьманщини і ліквідації автономного ладу України в складі Російської імперії. Національна революція, що почалася 1848 року, привела до утворення Української гетьманської держави. На червень 1652 року Україна фактично виборола незалежність
73556. Введение в высокотемпературную теплотехнологию и энергетику теплотехнологии 32.17 MB
  Возобновляемые источники энергии – энергия солнца ветра тепла земли естественного движения водных потоков а также энергия существующих в природе градиентов температур. Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников энергии: солнечного излучения энергии морей рек и океанов внутреннего тепла Земли воды и воздуха энергии естественного движения водных потоков и существующих...
73557. Методи розрахунку однофазних лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму при наявності двох і більше джерел живлення 668.5 KB
  Застосування символічного методу при розрахунку Іф кіл СЗС при наявності двох і більше джерел живлення. Методи вузлових і контурних рівнянь та контурних струмів. Методи вузлових потенціалів (двох вузлів) та суперпозиції. Метод еквівалентного генератора.
73558. Українська історіографія на початку національного відродження (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 97 KB
  Україна переживала з кінця XVIII століття складний етап своєї історії. Після поділу Польщі українські землі опинилися у складі двох імперій: Російської (80% території) і Австрійської. Суспільне життя краю характеризувалося кризою кріпосницького ладу, розгортанням російського визвольногопольського національно-визвольного та процесом українського національного відродження.
73559. Источники энергии высокотемпературных теплотехнологических установок 261 KB
  Классификация реакторов высокотемпературной теплотехнологической установки; Структурная схема теплотехнологического реактора; Схемы размещения источников энергии и движения дымовых газов в камерах (зонах) реакторов высокотемпературных технологических установок; Схема тепломассообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнических установках;
73560. Розрахунок лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму методом провідностей 404.5 KB
  Визначення співвідношень опорів для перетворення схеми з послідовним зєднанням опорів в схему з їх паралельним зєднанням. Визначення співвідношень провідностей для перетворення схеми з паралельним зєднанням опорів в схему з їх послідовним зєднанням...
73561. Українська iсторiографiя другої половини ХIХ – початку ХХ століть 201 KB
  Народницький напрям в українськiй iсторiографiї сформувався в 40-вi роки ХIХ столiття. Вiн став домiнуючим у другiй половинi ХIХ ст. i поширився на першi десятилiття ХХ столiття. Його засновниками були Михайло Олександрович Максимович i Микола Iванович Костомаров, а, за висловом М.С.Грушевського, він сам був «останнiм могiканом» української народницької iсторiографii.
73562. Резонансні режими в лінійних електричних колах СЗС 757.5 KB
  Резонансом напруг Іф. ЛЕК СЗС називається такий режим роботи нерозгалуженого кола, що містить послідовно з’єднані активний, індуктивний і ємнісні опори, при якому повний опір кола набуває активного характеру, спади напруг на індуктивних і ємнісних опорах компенсують один одного, а повна напруга співпадає за фазою зі струмом.