29196

Криминалистическое значение следов транспортного средства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Количество осей можно установить: в процессе стояния транспортного средства по следам стояния при повороте автомобиля т. Ширина колеи – это важный признак габаритов транспортного средства. 4 база автомобиля – это расстояние между осями транспортного средства.

Русский

2013-08-21

57.5 KB

9 чел.

Криминалистическое значение следов транспортного средства:

1) с их помощью можно идентифицировать конкретное транспортное средство

(однако при исследовании следа качения транспортного средства идентифицируется шина, а не само транспортное средство)

2) можно установить тип, модель и марку транспортного средства

Признаки:

1) количество осей (их может быть одна, две или три)

Ось – это та деталь транспортного средства, на которой крепятся колёса.

Например: одна ось у тележек, две – у легковых и грузовых автомобилей, три оси может быть у грузового автомобиля.

Количество осей можно установить:

  •  в процессе стояния транспортного средства (по следам стояния)
  •  при повороте автомобиля (т.к. в этот момент происходит разделение

линии правых колёс и линии левых колёс).

2) беговая дорожка – это след оставленный протектором шины

Исследуются:

  •  ширина беговой дорожки

Отдельно измеряется ширина беговой дорожки левых колёс и

ширина беговой дорожки правых колёс.

  •  рисунок протектора шины

(для определения этой характеристики на экспертизу должен быть направлен след отображения не меньше определённого размера. Для легкового автомобиля – 60 см.)

3) ширина колеи – это расстояние между средними линиями (схема 1) или одноимёнными краями отображений беговых дорожек (схема 2) левого и правого колеса.

Ширина колеи – это важный признак габаритов транспортного средства.

          

          Средние линии

          сложно определять

          в условиях осмотра

          места происшествия.

 

 

Схема 1.            Схема 2.

4) база автомобиля – это расстояние между осями транспортного средства.

Базу автомобиля можно определить не всегда – для этого нужно, чтобы чётко отобразились линия правых колёс и линия левых колёс.

База автомобиля определяется:

  •  по следам стояния
  •  по диаметру шины. Когда имеется какая-то особенность в протекторе (трещина,

заплатка, дефект), которая повторяется на всём протяжении следа. В этом случае необходимо измерить расстояние между соседними такими элементами – это длина окружности.

d = 2Пr , где d – диаметр шины, r – длина окружности шины, П = 3,14

3) по следам транспортного средства можно установить отдельные обстоятельства события, в котором участвовало это транспортное средство:

  •  направление движения
  •  скорость движения.

Основные признаки определения направления движения транспортного средства:

1) когда автомобиль проезжает через лужу, появляется след отображения колёс, место обнаружения которого позволяет определить направление движения транспортного средства. Интенсивность окраски следа тускнеет при продвижении по направлению движения транспортного средства.

2) лежащие поперёк дороги ветки, палочки, прутики при переезде через них транспортным средством ломаются и своими концами указывают направление движения

3) при падении с движущейся машины каплей жидкости, они образуют форму восклицательного знака и своим острым концом направлены в сторону движения

4) след торможения вначале менее насыщен (меньше интенсивность его окраски), чем в конце торможения.

Всего около 20-и признаков определения направления движения транспортного средства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53398. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації 1.56 MB
  Сьогодні на уроці продовжим вивчати сільське господарство, характеристику тваринництва, узагальнемо спеціалізацію сільського господарства, ознайомимось і оцінемо проблеми і перспективи розвитку сільського господарства, завершимо виконання практичної роботи №9, використовуючи знання з інформатики.
53399. Алгоритм 434 KB
  В цей час решта членів команд задіяні в перехресному опитуванні: задають один одному по 3 теоретичних питання за темою, які готували дома заздалегідь, причому, задають питання та дають відповіді різні члени команди. Оцінює команди журі, до складу якого входять 2 найбільш підготовлених студента (1 бал за кожну правильну відповідь). Вони ж здійснюють контроль часу.
53400. Засоби масової інформації 66 KB
  Good afternoon boys and girls. I’m very glad to see you. We are also pleased to see our guests today and we’ll try to make our lesson useful and interesting. Today we are having our last lesson on Mass Media and our aim is to generalize our knowledge on this question and to get to know something new concerning mass media.
53401. Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами 607.5 KB
  Актуальність теми : при роботі з великими об’ємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму.Навчальні цілі заняття : знати правила створення формул в Excel математичні функції СЧЕТЕСЛИ ЧСТРОК ЕСЛИ ІІ рівень абстракції; Оволодіти навичками заповнення електронних таблиць ручним та автоматичним типом вводу даних навчитися проводити розрахунки за...
53402. Інтелектуальне інформ –кафе 525 KB
  Мета: в ігровій формі дати можливість старшокласникам проявити свої розумові та творчі здібності; повторити й закріпити основний матеріал у нестандартній формі; розширити знання про звязки інформатики з іншими предметами; сприяти інтелектуальному та духовному розвитку особистості; розвивати стійкий інтерес до інформатики; формувати творчу особистість; формувати...
53403. Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису 69 KB
  Мета уроку Навчальна: Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості навчити вводити та редагувати текст засобами текстового процесора створювати документи за певною структурою засвоїти правила введення тесту навчитись проводити перевірку правопису. Тип уроку Урок засвоєння нових знань формування умінь та навичок Обладнання Комп’ютери підключені до локальної мережі текстовий процесор Microsoft Word текстовий документ до уроку UROK. Повідомлення теми та плану роботи на уроці мети та завдань...
53404. Розв’язування задач з використанням циклічних операторів 69.5 KB
  Мета: створити умови для формування навичок розв’язування найпростіших задач що містять цикли використовуючи різні команди повторення; розвивати логічне мислення операторську культуру; продемонструвати виконання на комп’ютері різних циклічних програм; виховувати працьовитість інтерес до предмета. Вправа Online Вибудуємо лінію ключових слів з теми Циклічні оператори Цикл повторення параметр циклдоки циклдо циклдля змінна лічильник оператор логічний вираз умова while repet begin end pscl програма виконання. На...
53405. Оформлення тексту в HTML – документі 234 KB
  Хід уроку Перед початком уроку на учнівські комп’ютери та робоче місце вчителя має бути розміщено папки : Організаційний момент Актуалізація опорних знань Учитель пропонує учням виконати завдання “Магічний квадрат. Завдання має бути виведене на інтерактивну дошку а кожен учень повинен отримати картку з наступним текстом : Юний друже Для виконання даного завдання знайди файл що міститься за наступною адресою : C: Documents nd Settings Учень Рабочий стол HTML Урок _3 mgic. Бажаю успіху D O C T I T H B T B D L E H Y G T...
53406. Занимательная Информатика 57.5 KB
  Вопросы Мозг компьютера Процессор Устройство для запуска считывания информации с магнитных дисков Дисковод Устройство для распечатки информации на бумаге Принтер Лицо компьютера Монитор Наиболее распространенный манипулятор Мышь Устройство введения графической информации Сканер Устройство введения звуковой информации Микрофон Устройство для сохранения информации Память Устройство которое обеспечивает запись и считывание информации с магнитной ленты...