29196

Криминалистическое значение следов транспортного средства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Количество осей можно установить: в процессе стояния транспортного средства по следам стояния при повороте автомобиля т. Ширина колеи это важный признак габаритов транспортного средства. 4 база автомобиля это расстояние между осями транспортного средства.

Русский

2013-08-21

57.5 KB

9 чел.

Криминалистическое значение следов транспортного средства:

1) с их помощью можно идентифицировать конкретное транспортное средство

(однако при исследовании следа качения транспортного средства идентифицируется шина, а не само транспортное средство)

2) можно установить тип, модель и марку транспортного средства

Признаки:

1) количество осей (их может быть одна, две или три)

Ось – это та деталь транспортного средства, на которой крепятся колёса.

Например: одна ось у тележек, две – у легковых и грузовых автомобилей, три оси может быть у грузового автомобиля.

Количество осей можно установить:

  •  в процессе стояния транспортного средства (по следам стояния)
  •  при повороте автомобиля (т.к. в этот момент происходит разделение

линии правых колёс и линии левых колёс).

2) беговая дорожка – это след оставленный протектором шины

Исследуются:

  •  ширина беговой дорожки

Отдельно измеряется ширина беговой дорожки левых колёс и

ширина беговой дорожки правых колёс.

  •  рисунок протектора шины

(для определения этой характеристики на экспертизу должен быть направлен след отображения не меньше определённого размера. Для легкового автомобиля – 60 см.)

3) ширина колеи – это расстояние между средними линиями (схема 1) или одноимёнными краями отображений беговых дорожек (схема 2) левого и правого колеса.

Ширина колеи – это важный признак габаритов транспортного средства.

          

          Средние линии

          сложно определять

          в условиях осмотра

          места происшествия.

 

 

Схема 1.            Схема 2.

4) база автомобиля – это расстояние между осями транспортного средства.

Базу автомобиля можно определить не всегда – для этого нужно, чтобы чётко отобразились линия правых колёс и линия левых колёс.

База автомобиля определяется:

  •  по следам стояния
  •  по диаметру шины. Когда имеется какая-то особенность в протекторе (трещина,

заплатка, дефект), которая повторяется на всём протяжении следа. В этом случае необходимо измерить расстояние между соседними такими элементами – это длина окружности.

d = 2Пr , где d – диаметр шины, r – длина окружности шины, П = 3,14

3) по следам транспортного средства можно установить отдельные обстоятельства события, в котором участвовало это транспортное средство:

  •  направление движения
  •  скорость движения.

Основные признаки определения направления движения транспортного средства:

1) когда автомобиль проезжает через лужу, появляется след отображения колёс, место обнаружения которого позволяет определить направление движения транспортного средства. Интенсивность окраски следа тускнеет при продвижении по направлению движения транспортного средства.

2) лежащие поперёк дороги ветки, палочки, прутики при переезде через них транспортным средством ломаются и своими концами указывают направление движения

3) при падении с движущейся машины каплей жидкости, они образуют форму восклицательного знака и своим острым концом направлены в сторону движения

4) след торможения вначале менее насыщен (меньше интенсивность его окраски), чем в конце торможения.

Всего около 20-и признаков определения направления движения транспортного средства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36974. Dивчення засобів роботи з масивами в C++ 71.5 KB
  Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів. Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).
36975. Дослідження параметрів зворотноосмотичної системи очищення водопровідної води 99 KB
  В даному випадку мембрана проникна для води і непроникна для солі тому вода може проходити через мембрану в обох напрямках а сіль не може. В звязку із тим що зворотний перетік відсутній в частині посудини із чистою водою рівень рідини буде зменшуватись а в частині із сольовим розчином збільшуватись до тих пір доки тиск водяного стовпа надлишок над рівнем рідини в частині з чистою водою зросте настільки що сила його буде стримувати перетік води. Якщо в частині із сольовим розчином створити тиск який перевищує осмотичний то...
36976. Призначення та основні технічні характеристики гірокомпаса Круїз 78.24 KB
  Прилад ЦП01 є центральним приладом ГК Круїз і складається з гіростабілізованої платформи з ДНГ і акселерометром у кардановому підвісі елементів слідкуючої системи і системи керування ДНГ. Основним ЧЕ розглянутого ГК є динамічно настроюваний гіроскоп ДНГ.1 подана спрощена схема ДНГ.за допомогою внутрішнього карданового підвісу з валом 2 привідного електродвигуна 3 статор якого закріплений у корпусі ДНГ показаному на рисунку пунктирною лінією.
36977. Дослідження впливу вмісту солей у вхідному розчині та тиску на мембрану на параметри зворотноосмотичної системи опріснення морської води 325.03 KB
  Вхідний водний розчин солі із місткості 1 подається на передфільтр 2 де відбувається первинна очистка його. приготувати 10 л водного розчину солі NCl із концентрацієюСвх = 1 або 10000 мг л 10 г солі на 1 л води; залити розчин солі в місткість для вхідної рідини; підготувати до функціонування блок вимірювання електричноїпотужності; включити установку в мережу електроживлення через блоквимірювання електричної потужності.5 хв зробити бажано одночасно заміри...
36978. Встановлення і налаштування веб-сервера (Windows, Linux) 1.27 MB
  Встановлення IIS Windows У Windows 2000 Server компонент IIS встановлювався за замовчуванням. У WS03 необхідно інсталювати IIS вручну згідно нової концепції Microsoft Вимкнено за замовчуванням . IIS більше не є частиною установки за замовчуванням. Нижче наведено основні кроки при встановленні IIS: В Control Pnel Панель управління клацніть на значкуdd or Remove Progrms Установка і видалення програм для відкриття діалогового вікна.
36979. Дослідження процесу розробки класів програмними засобами для різних задач 14.3 KB
  Розробіть класи для задачі про філософів що обідають. Розробіть класи для підписки на журнали. Розробіть класи для редактора графічних документів що підтримують групування обєктів.
36980. ПОВІРКА ВОЛЬТМЕТРА УНІВЕРСАЛЬНОГО В7-16 ТА ПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РЕЗИСТОРА 226.5 KB
  ПРИЗНАЧЕННЯ Вольтметр універсальний В716 призначений для автоматичного виміру: напруги постійного струму; напруги змінного струму; активних опорів. У вхідному пристрої напруга постійного струму приводиться за допомогою дільника до номінальної межі і далі надходить на вхід підсилювача диференційного напруга змінного струму приводиться до номінальної межі і надходить на перетворювач напруги змінного струму в напругу постійного струму а потім на вхід підсилювача диференційного. Другий каскад разом з першим забезпечує загальний...
36981. ВИБІР СИСТЕМИ ТРУДОВОГО та професійного НАВЧАННЯ 89 KB
  Методика трудового та професійного навчання частина І. Проектнотехнологічна система трудового навчання Трудова підготовка в закладах освіти. Формування загально трудових умінь у різних дидактичних системах трудового навчання Трудова підготовка в закладах освіти.