29206

Следственный эксперимент

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Принимается решение о проведении эксперимента 2. уясняется цель данного эксперимента 3. определение участников эксперимента и роли каждого из них. подготовка технических средств хода процессуального результата эксперимента а так же составление письменного плата то есть сценария.

Русский

2013-08-21

26 KB

1 чел.

в стадии подготовки к СЭ проводятся следующие действия:

1. принимается решение о проведении эксперимента

2. уясняется цель данного эксперимента

3. определить время, место  и условия его проведения

4. уяснение содержания и последовательности опытов

5. определение участников эксперимента и роли каждого из них.

6. определение порядка проведения опыта и расстановки участников.

7. подготовка технических средств хода процессуального результата эксперимента, а так же составление письменного плата, то есть сценария.

Следователь перед началом опытных действий должен убедиться:

  1.  сделано ли все необходимое, чтобы воссоздать условия и обстановку, максимально приближенной к той, которая характеризует проверяемое событие.
  2.  следователь должен убедиться, что присутствуют все лица, участие которых необходимо, в том числе достаточное количество понятых
  3.  что соблюдены условия, связанные со временем и внешними факторами: погода, освещенность, наличие шума и тому подобное.

С участниками СЭ проводится инструктаж, при котором обращается внимание на цели эксперимента, место нахождения и роль каждого участника в ходе опытных действий; обеспечение порядка и нормального хода эксперимента; последовательность действий участников; связь между участниками, находящимися в различных точках экспериментального пространства; а так же характер и особенности предстоящих опытов.

К эксперименту предъявляются требования по максимальному сходству с теми событиями и фактами, интересующими следствие.

1. эксперимент должен проводиться в том же месте, где произошло проверяемое событие

2. опыты проводятся в то же время суток, в которое произошло интересующее следователя событие.

3. В необходимых случаях, избираются сходные метеорологические, климатические условия, характер освещенности, шума.

4. необходимо применять те же предметы, орудия, которые использовал преступник.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37800. Робота з базами даних в мережі 88.5 KB
  Робота з базами даних в мережі. Вивчення архітектури мережевих баз даних. Архітектура серверних баз даних. Оскільки настільні СУБД такі як dBse Prdox FoxPro ccess не містять спеціальних додатків і сервісів для роботи в мережі щоб керувати даними а використовують для цієї цілі файлові сервіси операційної системи вся реальна обробка даних в таких СУБД здійснюється клієнтськими додатками і будьякі бібліотеки доступу до даних в цьому випадку також знаходяться в адресному просторі клієнтського додатку.
37801. Амплитудные детекторы радиосигналов 374 KB
  Приводятся теоретические сведения о принципах детектирования амплитудно модулированных сигналов процессах происходящих при детектировании АМ сигналов основные соотношения и рекомендации по выбору параметров элементов детекторов. В работе изучается влияние элементов принципиальных схем детекторов на характеристики детектирования и на выходные сигналы.1 Определение детектора и процесса детектирования. Процесс детектирования радиосигналов определяется как обратный процессу получения модулированных колебаний радиосигналов.
37802. ЗНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ І ШВІДКИСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА 71 KB
  На підставі цього аналізу оцінити економічність ефективність режимів роботи двигуна і динамічні якості. При роботі двигуна з відкритою дросельною заслінкою в дифузорі створюється розрідження і паливо з розпилювача поступає в дифузор розпилюється там і перемішується з повітрям. Регулювальні характеристики Регулювальні характеристики є залежностями основних показників двигуна від значення одного або декількох з регулювальних параметрів при постійній частоті обертання...
37803. Ознайомлення з особливостями застосування на мові Асемблера системи команд керування програмою та процесором, вивчення команд умовного розгалуження 81 KB
  Вивчити основні команди керування програмою та процесором, отримати навички та вміння щодо застосування команд умовного розгалуження.
37804. Робота з дисками папками та файлами в середовищі Windows 669.5 KB
  Вивчив призначення програм основного меню при натисканні на клавішу пуск. запустив програму блокнот зафіксував у звіт призначення меню файли. За допомогою правої правої клавіші миші обо через меню Программы війти в програму проводник.
37805. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів 62.52 KB
  Ознайомитися з операторами вводу, виводу і присвоєння, навчитися записувати лінійні алгоритми на мові програмування Pascal; закріпити теоретичні відомості про розгалужені алгоритми, оператори передачі управління, навчитися програмувати розгалуження.
37806. Види модуляцій в сучасних інформаційних системах 8.77 MB
  Мета роботи: Дослідження і вивчення особливості видів модуляції які застосовуються в цифровій техніці ознайомитися з елементами модуляторів і демодуляторів а також із принципами їх роботи. Порядок виконання роботи Ознайомитися з принципами математичного моделювання модуляції які використовуються лабораторною програмою.
37807. Вказівники 2.14 MB
  Мета: навчитися програмувати з використанням вказівників та динамічних змінних, створювати та опрацьовувати черги та стеки.
37808. ОСНОВЫ РАБОТЫ В POWER POINT. Настройка электронной интерактивной презентации 72.5 KB
  Клавиши удаления и копирования текста и объектов Чтобы Нажмите Удалить один символ слева BCKSPCE Удалить одно слово слева CTRLBCKSPCE Удалить один символ справа DELETE Удалить одно слово справа CTRLDELETE Вырезать выделенный объект CTRLX Скопировать выделенный объект CTRLC Вставить вырезанный или скопированный объект CTRLV...