29210

Сле́дователь — должностное лицо

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

К органам дознания относятся: 1 органы внутренних дел Российской Федерации а также иные органы исполнительной власти наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности; 2 органы Федеральной службы судебных приставов; 3 командиры воинских частей соединений начальники военных учреждений или гарнизонов; 4 органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Русский

2013-08-21

61 KB

0 чел.

Сле́дователь —  должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.

К органам дознания относятся:

1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

2) органы Федеральной службы судебных приставов;

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов;

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Следователь несет персональную ответственность за результаты расследования вообще и за принимаемые решения — в частности. Все остальные участники расследования действуют в зависимости от поставленных следователем задач.

Взаимодействие осуществляется с обязательным соблюдением принципов законности, подследственности. В зависимости от формы дознания формируется содержание взаимодействия, его формы.

Выделяют следующие две формы взаимодействия:

1) процессуальное взаимодействие (определяется ст. ст. 38—41, 150, 151, 157 УПК РФ);

2) непроцессуальное взаимодействие.

Акты: приказы МВД, УПК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55681. Даючи знання – не відбирай здоров'я! 428.5 KB
  Організація оздоровчофізкультурної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час значною мірою зумовлюється потребами суспільства. Мета якої підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем формування основи...
55683. Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення історії через організацію дослідницької діяльності 231.5 KB
  Сухомлинський Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення історії через організацію дослідницької діяльності. Відповідно до цього основним завданням вчителя є сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів створення умов для їх само повчання та саморозвитку.
55684. Роль інноваційних технологій в розвитку мови молодших школярів 48 KB
  Виходячи з цього головною метою вивчення мови в початкових класах є формування фундаментально грамотної особистості повноцінного носія мови. Особисто важливою стає практична сторона вивчення мови...
55685. Давайте познайомимось 560 KB
  Мета: збагачувати уявлення дітей про сімю розвивати позитивне ставлення до рідної домівки виховувати почуття гордості за свою сімю.
55686. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ «ЛІТНЯ ШКОЛА» 629 KB
  Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти зазначене «забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу НВП».
55687. Подготовительные занятия с будущими первоклассниками 636.5 KB
  Ход занятия: Сообщение темы занятия. Работа над темой занятия 1 Разминка На каждой парте лежат наборы цветных прямоугольников.
55688. Науково-методичний супровід становлення і розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін як конкурентноспроможних фахівців 628 KB
  В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничоматематичної освіти як зазначено у Концепції Державної цільової соціальної програми.
55689. Реализация компетентносного подхода на уроках обучения грамоты 115 KB
  В работе описывается как на уроках обучения грамоты реализуется компетентносный поход в обучении и воспитании младших школьников. Раскрыты разнообразные методы и подходы, выделен механизм процесса формирования и развития ключевых компетентностей личности, описаны формы и методы творческой деятельности учащихся на уроке.