29211

Эксперт в криминалистике

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта. Вопервых следователь могут и обязан проверить соблюден ли при назначении и производстве экспертизы установленный законом процессуальный порядок призванный обеспечить полноту объективность и достоверность полученных результатов а также права сторон прежде всего обвиняемого.

Русский

2013-08-21

62.5 KB

0 чел.

Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий.

Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта.

Экспертное заключение подлежит всесторонней оценке.

Во-первых, следователь могут и обязан проверить, соблюден ли при назначении и производстве экспертизы установленный законом процессуальный порядок, призванный обеспечить полноту, объективность и достоверность полученных результатов, а также права сторон, прежде всего — обвиняемого.

Во-вторых, должностные лица, в чьем производстве находится уголовное дело, могут и обязаны проверить компетентность эксперта (экспертов), от уровня которой напрямую зависит достоверность заключения.

В-третьих, проверке подвергается полнота и доброкачественность предъявленных на экспертизу материалов (вещественных доказательств, документов, образцов для сравнительного исследования, а также материалов самого уголовного дела). От этого также напрямую зависит оценка самого экспертного заключения.

И, наконец, следователь обязан исследовать полученное экспертное заключение со следующих позиций:

а) отвечает ли теоретическая и практическая основа данной экспертизы современному уровню развития соответствующей отрасли науки, техники, искусства или ремесла;

б) соответствует ли экспертное заключение и выполненное исследование законам логики, которые юрист, ведущий уголовное дело, должен знать лучше других. Критическому анализу лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда экспертное заключение может быть подвергнуто и в других аспектах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55729. Рок-куммри 70-80рр. ХХ ст 55.5 KB
  Мета: продовжувати формувати уявлення учнів про рок–музику як мистецьке та суспільне явище розширювати знання про напрями рок–музики про найяскравіших представників року 7080 рр.ХХ ст, вчити впізнавати та розрізняти вивчені напрями сучасної музики розвивати креативне мислення прищеплювати...
55731. Семья, родня, род 76 KB
  Цель: обобщить и систематизировать знания учеников о семье и её значении в жизни людей; учить детей понимать историю своего рода семьи; развивать наблюдательность мышление речь внимание память; воспитывать уважение и любовь...
55732. Яку роль відіграє у житті людини родинне коло, сімейні свята і традиції 64.5 KB
  Мета: пояснити зміст понять сім’я сімейні обов’язки та конфлікт; розвивати вміння характеризувати ієрархію родинних зв’язків у своїй сім’ї; розкрити роль родинного кола сімейних свят і традицій у житті людини...
55734. Родинами багата Україна 88 KB
  Мене ви матусю під серцем носили. Ви пестили ніжні слова говорили Та з пелюшок мене розуму вчили. я вдячний матусю за те що ви є За те що до праці привчаєте мене. Мене ви зустрінете і посміхнетесь Я щось запитаю – ви зразу озветесь.
55735. Наша шкільна родина 75.5 KB
  Мета: удосконалювати знання учнів про важливість родинних зв’язків; плекати в дитячих душах любов і повагу до батьків, свого роду, гордість за свій народ; розвивати вміння висловлювати свої почуття і вміння бути вдячними;
55736. Виховний захід «Моя родина, я, клас, шкільна сім`я» 59 KB
  Ми зібрались сьогодні на свято. Добрий день всі хто прийшов сьогодні на наше свято Здрастуйте дорога класна родино Дорогі діти Шановні батьки Любі друзі Ми починаємо наше родинне свято.
55737. Нашому роду - нема переводу. Родинне свято 67.5 KB
  Розширити поняття дітей про сім ю, родину, наш український рід, щедрий, багатий своїми традиціями, обрядами, прищеплювати любов до близьких людей, повагу до старших, ровесників та молодших за себе; довести, що найсильніше зігріває родинне вогнище, материнське тепло, батьківська підтримка і порада