29211

Эксперт в криминалистике

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта. Вопервых следователь могут и обязан проверить соблюден ли при назначении и производстве экспертизы установленный законом процессуальный порядок призванный обеспечить полноту объективность и достоверность полученных результатов а также права сторон прежде всего обвиняемого.

Русский

2013-08-21

62.5 KB

0 чел.

Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

Следователь вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий.

Факт присутствия следователя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта.

Экспертное заключение подлежит всесторонней оценке.

Во-первых, следователь могут и обязан проверить, соблюден ли при назначении и производстве экспертизы установленный законом процессуальный порядок, призванный обеспечить полноту, объективность и достоверность полученных результатов, а также права сторон, прежде всего — обвиняемого.

Во-вторых, должностные лица, в чьем производстве находится уголовное дело, могут и обязаны проверить компетентность эксперта (экспертов), от уровня которой напрямую зависит достоверность заключения.

В-третьих, проверке подвергается полнота и доброкачественность предъявленных на экспертизу материалов (вещественных доказательств, документов, образцов для сравнительного исследования, а также материалов самого уголовного дела). От этого также напрямую зависит оценка самого экспертного заключения.

И, наконец, следователь обязан исследовать полученное экспертное заключение со следующих позиций:

а) отвечает ли теоретическая и практическая основа данной экспертизы современному уровню развития соответствующей отрасли науки, техники, искусства или ремесла;

б) соответствует ли экспертное заключение и выполненное исследование законам логики, которые юрист, ведущий уголовное дело, должен знать лучше других. Критическому анализу лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда экспертное заключение может быть подвергнуто и в других аспектах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80629. Квіти. Музика П.І. Чайковського «Вальс квітів» 46.5 KB
  Удосконалювати техніку читання прозових творів насичених діалогами; продовжувати навчати учнів сприймати на слух, вчити голосом, інтонацією передавати настрій дійових осіб; визначати головного герою, спостерігати за його вчинками. Розширювати коло морально-етичних понять про добро, людяність, красу.
80630. Андрій М’ястківський. Казка про яблуню 89.5 KB
  Мета. Удосконалювати навички усвідомленого, виразного читання художніх творів; формувати вміння знаходити за допомогою вибіркового читання уривки тексту, що характеризують дійових осіб; виховувати працелюбність, бажання вивчати і допомагати природі.
80631. Гори України. Карпати. Рослини і тварини Карпат 49 KB
  Продовжити формувати поняття гори розкрити залежність природи гір від їхньої висоти; ознайомити учнів з характерними особливостями Карпатських гір географічним положенням кліматом рослинним і тваринним світом корисними копалинам; розвивати спостережливість...
80632. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом 28 KB
  Мета: Вчити учнів письмово передавати зміст тексту за складеним планом. Розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас. Розвивати увагу, пам’ять, мислення. Виховувати любов до природи, бажання допомагати пташкам взимку.
80633. Загальне поняття про дієслово як частину мови 71.5 KB
  Мета: розширити й поглибити знання учнів про граматичні ознаки дієслова; формувати уміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови; вчити доцільно і правильно вживати дієслова у мовленні; розвивати творчу уяву, виховувати любов до рідної землі.
80634. Рослини – обереги, символи 36.5 KB
  Обладнання: виставка українських оберегів; обереги-рослини. Діти батьківська хата мамина пісня бабусина вишиванка –- усе це непересічні символиобереги нашого народу. А як виглядає вишиванка відповіді дітей А чи однаково розшиті чоловічі та жіночі сорочки відповіді дітей...
80635. Урок-конкурс знавців української мови у 3 – 4 класах 36 KB
  Мета: Виховувати любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього свого, українського, вдосконалювати мовну культуру учнів, збагачувати їхній словниковий запас, бажання розмовляти рідною мовою.
80636. Будівельні споруди. Виготовлення композиції «Казковий будиночок для улюбленого героя казки» 42.5 KB
  Мета: удосконалювати навички роботи з пластилі ном, природним матеріалом; закріпити знання учнів про рельєф, уміння створювати композицію; форму вати уявлення про мистецтво архітектури, професією будівельника; ознайомити з термінами – черепиця, карниз, фундамент; розвивати спостережливість, уяву...