29245

Религия как культурный феномен

Доклад

Культурология и искусствоведение

Именно религия дает ответ на главный вопрос всех ценностнонормативных систем. Религия формирует у человека чувство независимости и уверенности в себе.Дюркгейм сравнивал религию в качестве интегратора социокультурных систем с клеем поскольку именно религия помогает людям осознавать себя как духовную общность скрепленную общими ценностями и общими целями.

Русский

2013-08-21

30.5 KB

32 чел.

Религия как культурный феномен

Религия является необходимым составным элементом общественной жизни, в том числе духовной культуры общества. Она выполняет в обществе ряд важных социокультурных функций. Одной из таких функций религии является мировоззренческая, или смыслополагающая.

Религиозное сознание, в отличие от других мировоззренческих систем, включает в систему «мир-человек» дополнительное опосредующее образование — сакральный (священный) мир, соотнося с этим миром свои представления о бытии в целом и целях человеческого бытия.

С мировоззренческой функцией религии тесно связана легитимизирующая (узаконивающая) функция. Теоретическое обоснование этой функции религии осуществил крупнейший американский социолог  Т.Парсонс. Именно религия дает ответ на главный вопрос всех ценностно-нормативных систем. Религия формирует у человека чувство независимости и уверенности в себе. Верующий человек через свою веру в Бога преодолевает чувство беспомощности и неуверенности по отношению к природе и социуму.

Наряду с этими основополагающими функциями религии отмечаются интегративная и дезинтегративная функции. Известный французский социолог  Э.Дюркгейм сравнивал религию в качестве интегратора социокультурных систем с клеем, поскольку именно религия помогает людям осознавать себя как духовную общность, скрепленную общими ценностями и общими целями. Религия дает человеку возможность самоопределиться в социокультурной системе и тем самым объединиться с родственными, по обычаям, взглядам, ценностям, верованиям людьми. Особенно большое значение в интегративной функции религии Э.Дюркгейм придавал совместному участию в культовой деятельности.
  

Обратной стороной интегрирующей функции религии выступает дезинтегрирующая. Выступая в качестве источника социокультурного единения, религия одновременно противопоставляет эти общности другим общностям, сформировавшимся на базе другой ценностно-нормативной системы. Это противопоставление может служить источником конфликта между христианами и мусульманами, между православными и католиками и т. д.

Основу религии составляет культовая система.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59093. Родина - серце суспільства й батьківщина дитини 37 KB
  Мета: привернути увагу батьків до проблеми повноцінного виховання дітей; виховання в дітей почуттів любові та гордості за свою родину, поваги до батьків; згуртування класного колективу, спільного колективу учнів і батьків.
59094. Літературно-музична композиція. Моя Батьківщина, моя Україна 52 KB
  Перед підготовкою до свята серед учнів проводиться анкетування: Що для тебе означає Батьківщина що для тебе Україна Які її символи ти знаєш Які основні риси притаманні українцям Учитель Разом з вітром журавель Із чужих летів земель.
59095. Розгортання Національно-визвольної боротьби в 1648-1649 роках. Зборівський мирний договір 56.5 KB
  І тут Хмельницький проявив свої організаторські здібності створивши з розрізнених повсталих загонів дисципліновану добре озброєну армію. Робота з картою Хмельницький повів своє військо назустріч полякам з Маслового Ставу через Паволоч Хмільник і зупинився Пилявцями над Іквою де збудував укріплений табір.
59096. Розпяття серця, сповненого любовю. Психологічне есе Джеймса Джойса Джакомо 36 KB
  Джойса розкрити його світоглядні й естетичні позиції ввести поняття потік свідомості літературна ремінісценція; психологічне есе Джакомо і особистість та творчість письменника; розвивати вміння слухати лекцію та складати тези. Який характер твору Джакомо Автобіографічний.
59097. Розробка уроку з музики 33.5 KB
  Чайковський Танець феї Драже Баба Яга; поспівка Перший клас; пісня Б.Чайковського Танець феї Драже Баба Яга Композитор П.Чайковського з балету Лускунчик у якому задіяні персонажі дівчинка солдатлускунчик казкова фея яка має назву цукерок фея Драже та багато інших і скажіть: до якого названого героя найбільше підходить ця музика Хто з них може танцювати під неї Слухання.Чайковський Танець феї Драже Це танець феї Драже.
59098. Роль Гетьмана Мазепи в українській історії 46 KB
  Мета: розкрити роль і значення гетьмана Івана Мазепи в українській історії. Допомогти учням збагнути патріотичну та героїчну суть діяльності гетьмана. Портрети гетьмана й історичних особистостей його епохи.
59099. Руська трійця у Львові 42 KB
  Вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок (25 хв.): оголошення нової теми; очікувані результати; мотивація навчальної діяльності; сприйняття і осмислення учнями навчального матеріалу.
59100. Рухова активність і здоровя 43 KB
  Посміхайтеся частіше і будьте здорові та щасливі ІІ. Що ж саме про людину ми зараз вивчаємо на уроках біології А навіщо вам його розгадувати що дадуть вам знання організму людини Знання...
59101. Рушничок для мами 49.5 KB
  Ви мабуть чули слово декорації Де їх можна побачити Звичайно у театрі. Де можна побачити такі орнаменти Їх часто використовують для оздоблення різноманітних частин одягу у вишивці розписах вазонів та інших предметів побуту.