293

Гиперссылки и управляющие кнопки. Создание презентации Проверь себя

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Анимированные эффекты перехода смены слайдов по щелчку мыши. Создание презентации Проверь себя. Дополнение ее слайдами с гиперсылками в виде текста и картинок. Настройка навигации программы для создания презентаций.

Русский

2012-11-14

580.5 KB

146 чел.


Практическая работа

Тема: Гиперссылки и управляющие кнопки. Настройка навигации.

Создайте презентацию с указанным именем. Анимированные эффекты перехода смены слайдов по щелчку мыши подберите по своему вкусу. Скопируйте в свою папку заготовку презентации и необходимые рисунки из папки преподавателя папку с именем Устройство компьютера.

Откройте заготовку презентации с именем Устройство компьютера.

Тип макета слайда

Название слайда, имя файла изображения

Управляющие кнопки на слайде

2

Только заголовок

Устройство компьютера,
computer.jpg

Настраиваемая кнопка с надписью «Завершить показ»

3

Только заголовок

Устройство компьютера
С помощью инструментов из группы команд
Фигуры нарисуйте предлагаемую схему:

При щелчке на объекты переход на слайды с указанными номерами, настраиваемая кнопка «Завершить показ»

 

4

Два объекта

Процессор,
Процессор.jpg

Домой,

переход на слайд 3

5

Заголовок и объект

Оперативная память
ОЗУ.jpg

Домой, 

переход на слайд 3

 

6

Два объекта

Устройства ввода
Сканер.jpg

Домой, переход на слайд 3

7

Два объекта

Устройства вывода
Монитор.jpg

Домой, переход на слайд 3

8

Два объекта

Устройства для внешней памяти
Винчестер.jpg

Домой, переход на слайд 3

9

Два объекта

Устройства для работы с сетью
Setevaja-plata.jpg

Домой, переход на слайд 3


Практическое занятие

Тема: Гиперссылки и управляющие кнопки. Создание презентации «Проверь себя»

На основе созданной презентации Устройство компьютера создайте «Проверь себя».

  1.  Откройте ранее созданную презентацию с именем Устройство компьютера. Сохраните ее с именем «Проверь себя».
  2.  Дополните ее слайдами с гиперссылками в виде текста и картинок.

Тип макета

Название слайда,
имя файла изображения

Гиперссылки

10

Объект с подписью

Вопрос 1

Процессор.jpg,

Dimm.jpg,

Монитор. jpg,

flash.jpeg,

Модем. jpg,

Сканер.jpg,

camera. jpg,

Принтер.jpg

Flash – слайд 12

Монитор – слайд 12

Камера – слайд 12

Процессор – слайд 12

Сканер – слайд 11

Оперативная память – слайд 12

Устройство для работы с сетью – слайд 13

Текст «Следующий вопрос»

Примерный вид слайда:

11

Пустой слайд

Надпись «Верно»
(синий цвет)

Назад

Переход на слайд 10

12

Пустой слайд

Надпись «Неверно»
(красный цвет)

Назад

Переход на слайд 10

13

Объект с подписью

Вопрос 2

Скопируйте слайд 10, номер вопроса измените на 2 и измените сам вопрос, измените фон.

Flash – слайд 15

Монитор – слайд 14

Камера – слайд 14

Процессор – слайд 15

Сканер – слайд 14

Оперативная память – слайд 15

Устройство для работы с сетью – слайд 15

Текст «Следующий вопрос»

Образец:

14

Пустой слайд

Надпись «Верно»

Назад

Переход на слайд 16

15

Пустой слайд

Надпись «Неверно»
(красный цвет)

Назад

Переход на слайд 10

16

Объект с подписью

Вопрос 3

Скопируйте слайд 13, номер вопроса измените на 3, измените вопрос, измените фон.

Flash – слайд 18

Монитор – слайд 18

Камера – слайд 18

Процессор – слайд 18

Сканер – слайд 18

Оперативная память – слайд 17

Устройство для работы с сетью – слайд 18

Текст «Следующий вопрос»

17

Пустой слайд

Надпись «Верно»

Назад

Переход на слайд 19

18

Пустой слайд

Надпись «Неверно»
(красный цвет)

Назад

Переход на слайд 16

19

Объект с подписью

Вопрос 4

Скопируйте слайд 16, номер вопроса измените на 4, измените вопрос, измените фон. Гиперссылки проставьте самостоятельно на слайды 20 и 21.

Flash – слайд

Монитор – слайд

Камера – слайд

Процессор – слайд

Сканер – слайд

Оперативная память – слайд

Устройство для работы с сетью – слайд

Текст «Следующий вопрос»

20

21

21

22


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31290. Дослідження схем синхронних та асинхронних цифрових автоматів з пам’яттю в пакеті Electronics Workbench 2.88 MB
  При моделюванні роботи синхронного автомата синхросерію слід подавати з генератора коливань обравши прямокутну форму імпульсів з параметрами близькими до вказаних на рис. Побудування логічних вентилів при синтезі синхронного автомата Якщо потрібно сформувати память автомата на Ттригерах не слід шукати їх в бібліотеці елементів так як їх фізично не існує необхідно побудувати Т тригер з JK тригера походячи з таблиці переходів. Часові діаграми роботи автомата слід скопіювати через буфер до редактора Paint або іншого графічного...
31291. Вивчення структури контролера КРВМ-2 та його засобів вводу-виводу 677.5 KB
  ЯПВВ - комірка програмованого вводу-виводу. Забезпечує зв’язок з зовнішніми об’єктами за будь-яким напрямком. До складу комірки входить мікросхема КР580ВВ55, порти якої з’єднані із зовнішніми приладами через шинні підсилювачі К589АП16, 2 шинних формувача КР580ВА86, мікросхеми К555ИД4 (здвоєний дешифратор 2 входи – 4 виходи), мікросхеми К155ТМ8 (4 D-тригери), К155ЛА3 (4 елементи 2І-НІ).
31292. Розрахунок генераторів пилкоподібної напруги 408 KB
  широко використовуються генератори пилкоподібної лінійнозмінної напруги. Часову діаграму пилкоподібної напруги наведено на рис.1 Часова діаграма пилкоподібної напруги Основними параметрами такої напруги є: тривалість робочого і зворотного ходу пилкоподібної напруги; період проходження імпульсів ; амплітуда імпульсів ; коефіцієнт нелінійності і коефіцієнт використання напруги джерела живлення .
31293. Розрахунок схем активних фільтрів 778 KB
  Апроксимація характеристик активних фільтрів зводиться до вибору таких коефіцієнтів цих поліномів що забезпечують найкраще в тому чи іншому значенні наближення до бажаних амплітудночастотної АЧХ чи фазочастотної характеристик фільтра.1 де відносна частота; частота зрізу; порядок фільтра. В фільтрі Чебишева апроксимуюча функція вибирається так щоб в смузі пропускання фільтра отримати відхилення його характеристики від ідеальної що не перевищує деякої заданої величини.2 де постійний коефіцієнт що визначає нерівномірність АЧХ...
31294. Мінімізація логічних функцій 449.5 KB
  Основна задача при побудові систем керування дискретними обєктами і процесами на основі логічних функцій: приведення логічних функцій керування до найбільш простого виду при якому система керування буде виконувати свої задачі. Для ручної мінімізації логічних функцій використовуються карти Карно і діаграми Вейча причому останні будують як розгорнення кубів на площині карти Карно.
31295. Тема: Синтез комбінаційних схем на мікросхемах середнього ступеня інтеграції Мета заняття:Закріпити отр. 1.08 MB
  Традиційно ця назва застосовується до вузлів робота яких не описується досить простим алгоритмом а задається таблицею відповідності входів і виходів.1 Якщо декодер має входів виходів і використовує всі можливі набори вхідних змінних то . Число входів і виходів декодера вказують таким чином: декодер 38 читається три на вісім 416 410 неповний декодер. Мультиплексор це функціональний вузол що здійснює підключення комутацію одного з декількох входів даних до виходу.
31298. Синтез схем синхронних автоматів з памяттю 3.18 MB
  Закріпити отримані теоретичні знання зі знань теорії дискретних автоматів, навчитися визначати бульові функції і будувати функціональні схеми простих синхронних автоматів, заданих словесним описом