293

Гиперссылки и управляющие кнопки. Создание презентации Проверь себя

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Анимированные эффекты перехода смены слайдов по щелчку мыши. Создание презентации Проверь себя. Дополнение ее слайдами с гиперсылками в виде текста и картинок. Настройка навигации программы для создания презентаций.

Русский

2012-11-14

580.5 KB

146 чел.


Практическая работа

Тема: Гиперссылки и управляющие кнопки. Настройка навигации.

Создайте презентацию с указанным именем. Анимированные эффекты перехода смены слайдов по щелчку мыши подберите по своему вкусу. Скопируйте в свою папку заготовку презентации и необходимые рисунки из папки преподавателя папку с именем Устройство компьютера.

Откройте заготовку презентации с именем Устройство компьютера.

Тип макета слайда

Название слайда, имя файла изображения

Управляющие кнопки на слайде

2

Только заголовок

Устройство компьютера,
computer.jpg

Настраиваемая кнопка с надписью «Завершить показ»

3

Только заголовок

Устройство компьютера
С помощью инструментов из группы команд
Фигуры нарисуйте предлагаемую схему:

При щелчке на объекты переход на слайды с указанными номерами, настраиваемая кнопка «Завершить показ»

 

4

Два объекта

Процессор,
Процессор.jpg

Домой,

переход на слайд 3

5

Заголовок и объект

Оперативная память
ОЗУ.jpg

Домой, 

переход на слайд 3

 

6

Два объекта

Устройства ввода
Сканер.jpg

Домой, переход на слайд 3

7

Два объекта

Устройства вывода
Монитор.jpg

Домой, переход на слайд 3

8

Два объекта

Устройства для внешней памяти
Винчестер.jpg

Домой, переход на слайд 3

9

Два объекта

Устройства для работы с сетью
Setevaja-plata.jpg

Домой, переход на слайд 3


Практическое занятие

Тема: Гиперссылки и управляющие кнопки. Создание презентации «Проверь себя»

На основе созданной презентации Устройство компьютера создайте «Проверь себя».

  1.  Откройте ранее созданную презентацию с именем Устройство компьютера. Сохраните ее с именем «Проверь себя».
  2.  Дополните ее слайдами с гиперссылками в виде текста и картинок.

Тип макета

Название слайда,
имя файла изображения

Гиперссылки

10

Объект с подписью

Вопрос 1

Процессор.jpg,

Dimm.jpg,

Монитор. jpg,

flash.jpeg,

Модем. jpg,

Сканер.jpg,

camera. jpg,

Принтер.jpg

Flash – слайд 12

Монитор – слайд 12

Камера – слайд 12

Процессор – слайд 12

Сканер – слайд 11

Оперативная память – слайд 12

Устройство для работы с сетью – слайд 13

Текст «Следующий вопрос»

Примерный вид слайда:

11

Пустой слайд

Надпись «Верно»
(синий цвет)

Назад

Переход на слайд 10

12

Пустой слайд

Надпись «Неверно»
(красный цвет)

Назад

Переход на слайд 10

13

Объект с подписью

Вопрос 2

Скопируйте слайд 10, номер вопроса измените на 2 и измените сам вопрос, измените фон.

Flash – слайд 15

Монитор – слайд 14

Камера – слайд 14

Процессор – слайд 15

Сканер – слайд 14

Оперативная память – слайд 15

Устройство для работы с сетью – слайд 15

Текст «Следующий вопрос»

Образец:

14

Пустой слайд

Надпись «Верно»

Назад

Переход на слайд 16

15

Пустой слайд

Надпись «Неверно»
(красный цвет)

Назад

Переход на слайд 10

16

Объект с подписью

Вопрос 3

Скопируйте слайд 13, номер вопроса измените на 3, измените вопрос, измените фон.

Flash – слайд 18

Монитор – слайд 18

Камера – слайд 18

Процессор – слайд 18

Сканер – слайд 18

Оперативная память – слайд 17

Устройство для работы с сетью – слайд 18

Текст «Следующий вопрос»

17

Пустой слайд

Надпись «Верно»

Назад

Переход на слайд 19

18

Пустой слайд

Надпись «Неверно»
(красный цвет)

Назад

Переход на слайд 16

19

Объект с подписью

Вопрос 4

Скопируйте слайд 16, номер вопроса измените на 4, измените вопрос, измените фон. Гиперссылки проставьте самостоятельно на слайды 20 и 21.

Flash – слайд

Монитор – слайд

Камера – слайд

Процессор – слайд

Сканер – слайд

Оперативная память – слайд

Устройство для работы с сетью – слайд

Текст «Следующий вопрос»

20

21

21

22


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66435. Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”) 860.5 KB
  Теорикоекономічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як обєкту обліку та аудиту Економічна сутність запасів та іх класифікація Оцінка виробничих запасів для цілей обліку Нормативноправова база з обліку та аудиту виробничих запасів Загальноекономічна характеристика ТзОВ...
66436. Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор” 511.5 KB
  Методика обліку нематеріальних активів Визнання нематеріальних активів Відповідно до ПБО 8 нематеріальними вважаються немонетарні активи які: не мають матеріальної форми; не можуть бути ідентифіковані; утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року...
66437. Поняття модернізму і постмодернізму в українському літературознавстві 249 KB
  Об’єктом дослідження стали два потужних явища літератури: модернізм і постмодернізм. Зважаючи на усталеність і визнаність їх у світовому літературному процесі, прагнемо “узаконити” їх в українській літературі, оскільки ще точаться суперечки щодо правомірності вживання термінів...
66438. Стан та перспективи розвитку управлінського консультування на підприємствах України 747.5 KB
  У практичній частині проведений аналіз тенденцій консалтингового забезпечення підпрємств а також аналіз перешкод та приоритетів розвитку менеджмент-консалтингових компаній. Особливості взаємодії консалтингових компаній та підприємств замовників в контексті світових економічних тенденцій...
66439. Анализ особенностей фразеологического оборота в романе М.А. Шолохова «Поднятая целина» 126 KB
  Это произошло без участия сознательной авторской воли просто за прошедшие годы самостоятельность и зрелость были искоренены в крестьянстве приученном к тому что за самостоятельность наказывают вплоть до физического уничтожения.
66443. Програма підготовки майбутніх соціальних педагогів до зміцнення здоров’я дітей у сім’ї 141.62 KB
  В Україні формування відповідального ставлення до здоров’я в дитячому та молодіжному оточенні стає важливим соціально-економічним та гуманітарним складником державної політики. Особливе занепокоєння викликає те, що за даними міністерства охорони здоров’я за останнє...