29356

Тетрадная форма представления программ в языковых процессорах САПР

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Списки тетрад. Удобной формой представления бинарных операций являются тетрады вида: оператор операнд1 операнд2 результат ABC–D B C T1 A T1 T2– T2 D T3T1 T2 T3 –временные переменные формируемые транслятором.Важным свойством списка тетрад является то что тетрады располагаются строго в соответствии с порядком в котором должны быть выполнены операторы при реализации программы.

Английский

2013-08-21

23.5 KB

0 чел.

22) Тетрадная форма представления программ в языковых процессорах САПР.

Списки тетрад. Удобной формой представления бинарных операций являются тетрады вида:

(<оператор>, <операнд1>, <операнд2>, <результат>)
A+B*C–D
(*, B, C, T1)
(+, A, T1, T2)
(–, T2, D, T3)
T1, T2, T3 –временные переменные формируемые транслятором.
Важным свойством списка тетрад является то, что тетрады располагаются строго в соответствии с порядком в котором должны быть выполнены операторы при реализации программы. При этом оператор с одним операндом может быть представлен в виде тетрад. Некоторые элементы тетрад остаются пустыми: 
«–A» – изменение знака (–, A, , T1), «A:=B» – (:=, B, , A).
Аналогично вводят тетрады описывающие переходы программ.
(JML, <метка>, , )
(JM, <адрес>, , )
(<оператор>, <адрес>, <условие>, )
Пример: (JMP, <адрес>, R, ) – переход на адрес если R>0;
В случае тетрад под адресом понимается номер тетрад заданной в списке.
Фрагмент программы в тетрадной форме:
1: (–, I, J, T1)
2: (JMP, <6>, T1, )
3: (+, K, 1, T2)
4: (:=, T2, , K)
5: (JMP, <7>, , )
6: (JML, M1, , )
7: (*, B, K, T3)
8: (:=, T3, , A)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64403. Судово-медична характеристика та експертна оцінка ушкоджень, заподіяних при пострілах пістолетними боєприпасами 9,2х18 мм, які споряджені кулями з протирикошетною здатністю 154.5 KB
  Особливості соціальнополітичних умов існування суспільства які за останні роки склалися як в Україні так і в більшості країн пострадянського простору підняли проблему вогнепальних ушкоджень на одну із актуальних серед інших проблем судовомедичної експертизи.
64404. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 1.18 MB
  Аналіз психолого-педагогічних військово-педагогічних досліджень засвідчив що проблема розвитку пізнавальної активності особистості була і залишається актуальною.
64405. Удосконалення конструкції залізничних піввагонів з метою зниження матеріалоємності 4.34 MB
  Відповідно до Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року за № 1555р однією з пріоритетних задач розвитку залізниць є удосконалення конструкції рухомого складу...
64406. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 268.5 KB
  У зв’язку з цим прискорене поліпшення племінних якостей тварин можливе лише за умови застосування методу штучного осіменіння який забезпечує інтенсивне використання спермопродукції від бугаївплідників.
64407. МЕТОД ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР СИСТЕМ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СТАРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ РАКЕТ-НОСІЇВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ 376 KB
  Усі сучасні ракетнокосмічні комплекси як ті що експлуатуються так і ті що розроблюються вимагають забезпечення високонадійного й безперебійного електропостачання.
64408. Розвиток наукових основ та розробка технологічних режимів холодної пільгерної прокатки прецизійних труб з прогнозованим рівнем властивостей металу 1.93 MB
  Це не дозволяє у повній мірі використовувати відомий ефект знакозмінності деформації при холодній пільгерній прокатці труб що у свою чергу призводить до значного збільшення кількості проміжних термічних обробок деформаційних циклів та підвищеній витраті...
64409. Продуктивні показники бичків абердин-ангуської породи при згодовуванні високобілкових кормів та природної мінеральної добавки 331 KB
  Вдосконалення технологій виробництва яловичини з використанням спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби є важливою науково-практичною проблемою аграрного сектора економіки нашої держави.
64410. СТАНОВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 146 KB
  Сучасний етап суспільного розвитку можна визначити як ситуацію культурного та цивілізаційного переходу, що зумовлена зміщенням акцентів із норм і цінностей індустріального на пріоритети інформаціонального суспільства.
64411. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 166.5 KB
  Особливо актуальним є дослідження проблеми розвитку комунікативних навичок підлітків оскільки міжособистісне спілкування належить до найважливіших для них сфер життєдіяльності що покликане задовольнити властиві...