29362

Генерация объектного кода по семантическому дереву

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Существует 3 формы объектного кода1. Чтобы показать процесс генерации кода можно рассмотреть теоретическую вычислительную машину с одним сумматором и неограниченной памятью.Генерация кода осуществляется для программы представленной в некоторой внутренней форме наиболее удобной из которых для генерации кода является список тетрад.

Английский

2013-08-21

52.5 KB

3 чел.

30) Генерация объектного кода по семантическому дереву.

Существует 3 формы объектного кода
1. последовательность команд, загруженных в фиксированные ячейки памяти
2. последовательность перемещенных машинных команд
3. программа на языке ассемблера
Объектный код в компиляторах (К) может формироваться как в двоичном виде, т.е. в виде кодов (1,2), так и в символьном виде (на языке ассемблера) (3). Пусть объектный код формируется в символьном виде. Чтобы показать процесс генерации кода, можно рассмотреть теоретическую вычислительную машину с одним сумматором и неограниченной памятью. Предположим, что сумматор может выполнять 4 арифметические операции (+,-,*,/), а в целом система команд также включает еще 2 команды: загрузки сумматора из памяти и сохранение результатов в память.
Для упрощения будем считать, что 
объектная программа формируется в символьном виде, а каждая переменная представляется своим именем, а не указателем, на соотв. ячейку памяти.
Систему команд такой машины можно представить следующим образом:

При выполнении любой из первых двух команд содержимое источника копируется в приемник, а при выполнении оставшихся 4 команд, содержимое ячейки памяти не изменяется.
Генерация кода осуществляется для программы, представленной в некоторой внутренней форме, наиболее удобной из которых для генерации кода является 
список тетрад.

Основная идея метода заключается в следующем: 
В процессе 
генерации кода, каждой вершине xi семантического дерева сопоставляется цепочка кода α(xi). При этом эта кодовая цепочка формируется путем объединения кодов цепочек, приписанных потомкам вершины xi. Xi1 – левый потомок, xi2 – правый потомок.
Процесс 
генерации кода осуществляется от листьев дерева к его корню, таким образом, что корню будет приписана итоговая цепочка кода. При таком подходе, процесс генерации кода может быть объединен с процессом восходящего грамматического разбора. Т.е. по мере распознавания отдельных конструкций программы, вызывается не только семантика программы, но и программы генерации кода для этих конструкций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24593. Аудит доходів та фінансових результатів 32 KB
  Перевірка звіту про фінансові результати У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності можуть виникнути три ситуації коли: ♦ інформація зафіксована у звіті відображає реальний результат від фінансовогосподарської діяльності; ♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне тобто через помилки обліку неправильне тлумачення законів неправильну інтерпретацію господарських фактів і з інших причин; ♦ інформація у звіті викривлена через неправильне...
24594. Мета і завдання аудиту доходів і результатів діяльності 33 KB
  Тому всі об'єкти підприємницької діяльності прагнуть одержати якнайкращі результати за цими показниками. Аудитору необхідно пам'ятати що у Звіті про фінансові результати доходи відображають за видами діяльності. У ринкових умовах господарювання результати діяльності суб'єктів підприємницької діяльності є інформацією яка цікавить широке коло користувачів фінансових звітів.
24595. Аудит витрат діяльності 38.5 KB
  До таких витрат за ПсБО № 16 відносять: ♦ адміністративні витрати; ♦ витрати на збут; ♦ інші операційні витрати. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством: ♦ загальні корпоративні витрати організаційні витрати витрати на проведення річних зборів представницькі витрати тощо; ♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; ♦ витрати на утримання основних засобів інших матеріальних...
24596. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції 31.5 KB
  Одним з основних показників роботи будьякого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Вивченні організаційнотехнологічних особливостей клієнта Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва видами продукції що випускається ресурсами що використовуються підприємством. Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції...
24597. Аудит дотримання трудового законодавства та рахунків з оплаті праці 28.5 KB
  Оцінка внутрішнього контролю Для прийняття рішення аудитором щодо методу перевірки та необхідної кількості аудиторських процедур необхідно провести тестування та дати оцінку системі внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку. Мета тестування внутрішнього контролю: ♦ установити наявність внутрішніх нормативних документів що регламентують трудові правовідносини між роботодавцем і працівниками; ♦ установити чи розподілено несумісні обов'язки; ♦ перевірити чи належним чином санкціонується та схвалюється нарахування заробітної плати...
24598. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом 32 KB
  1 Перелік податків та зборів які сплачують платники податків№ з п Загальнодержавні № з п Місцеві 1 2 3 4 1 Податок на додану вартість 1 Готельний збір 2 Акцизний збір 2 Збір на паркування автомобілів 3 Податок на прибуток підприємств 3 Ринковий збір 4 Податок з доходів фізичних осіб 4 Збір за видачу ордера на квартиру 5 Мито 5 Збір із власників собак 6 Державне мито 6 Курортний збір 7 Плата податок за землю 7 Збір за участь у бігах на іподромі 8 Рентні платежі 8 Збір за виграш на бігах 9 Податок із власників...
24599. Мета і завдання аудиту виробничих запасів 32.5 KB
  До виробничих запасів відносять: сировину і матеріали купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби паливо тару і тарні матеріали будівельні матеріали матеріали передані на переробку запасні частини матеріали сільськогосподарського призначення інші матеріали. Тобто від достовірності об'єктивності правдивості та повноти відображення господарських фактів пов'язаних із рухом виробничих запасів залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників. Мета аудиту Виходячи з вимог чинного законодавства...