29362

Генерация объектного кода по семантическому дереву

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Существует 3 формы объектного кода1. Чтобы показать процесс генерации кода можно рассмотреть теоретическую вычислительную машину с одним сумматором и неограниченной памятью.Генерация кода осуществляется для программы представленной в некоторой внутренней форме наиболее удобной из которых для генерации кода является список тетрад.

Английский

2013-08-21

52.5 KB

6 чел.

30) Генерация объектного кода по семантическому дереву.

Существует 3 формы объектного кода
1. последовательность команд, загруженных в фиксированные ячейки памяти
2. последовательность перемещенных машинных команд
3. программа на языке ассемблера
Объектный код в компиляторах (К) может формироваться как в двоичном виде, т.е. в виде кодов (1,2), так и в символьном виде (на языке ассемблера) (3). Пусть объектный код формируется в символьном виде. Чтобы показать процесс генерации кода, можно рассмотреть теоретическую вычислительную машину с одним сумматором и неограниченной памятью. Предположим, что сумматор может выполнять 4 арифметические операции (+,-,*,/), а в целом система команд также включает еще 2 команды: загрузки сумматора из памяти и сохранение результатов в память.
Для упрощения будем считать, что 
объектная программа формируется в символьном виде, а каждая переменная представляется своим именем, а не указателем, на соотв. ячейку памяти.
Систему команд такой машины можно представить следующим образом:

При выполнении любой из первых двух команд содержимое источника копируется в приемник, а при выполнении оставшихся 4 команд, содержимое ячейки памяти не изменяется.
Генерация кода осуществляется для программы, представленной в некоторой внутренней форме, наиболее удобной из которых для генерации кода является 
список тетрад.

Основная идея метода заключается в следующем: 
В процессе 
генерации кода, каждой вершине xi семантического дерева сопоставляется цепочка кода α(xi). При этом эта кодовая цепочка формируется путем объединения кодов цепочек, приписанных потомкам вершины xi. Xi1 – левый потомок, xi2 – правый потомок.
Процесс 
генерации кода осуществляется от листьев дерева к его корню, таким образом, что корню будет приписана итоговая цепочка кода. При таком подходе, процесс генерации кода может быть объединен с процессом восходящего грамматического разбора. Т.е. по мере распознавания отдельных конструкций программы, вызывается не только семантика программы, но и программы генерации кода для этих конструкций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47869. Міжнародна економіка. Конспект лекцій 905.5 KB
  Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій
47870. Многочлени. Властивості многочленів 5.51 MB
  Ділення многочлена на лінійний двочлен. Розклад многочлена за степенями лінійного двочлена. Означення многочлена Вираз виду: Повністю визначається коефіцієнтами. Многочленомполіномомвід однієї змінної над областю цілісності К називається вираз виду 3 де довільне ціле невідємне число елементи К а деякі символи; називається степенем змінної або невідомого а м коефіцієнтом многочлена 3 або коефіцієнтом при .
47871. Основи геометрії 63.5 KB
  Історичний нарис обґрунтування геометрії Предмет основ геометрії. Відкриття неевклідової геометрії.
47872. Основи державного регулювання економіки 303 KB
  Обєктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки. Моделі державного регулювання економіки в зарубіжних країнах. Таким чином метою державного регулювання економіки є досягнення ефективного поступального та стабільного економічного соціального наукового розвитку України.
47873. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 393.5 KB
  Методи цієї групи насамперед характеризують логіку руху змісту навчального матеріалу – від конкретного до загального, від загального до конкретного, за аналогією. Залежно від того, як логічно побудований зміст, виділяють індуктивний, дедуктивний, традуктивний, аналітичний і синтетичний методи навчання
47874. Зміст категорії ефективність управління 136.5 KB
  Зміст категорії ефективність управління Результативність управління розуміється як його цільова спрямованість на створення потрібних корисних речей здатних задовольняти певні потреби забезпечити досягнення кінцевих результатів адекватних поставленим цілям управління.
47875. Кольори та їх значення 237.5 KB
  Тема: СИМВОЛІКА КОЛЬОРІВ План Особливе значення читання мови барв Кольорові асоціації Кольорова символіка країн світу Мета: сформувати естетичні уявлення про колір пояснити основну символіку кольору дізнатися про значення кольору в різних країнах Обладнання: навчальні плани програми підручники посібники для дизайну; ТЗН для мультимедіа презентації. Так в астрології промені Сонця що розкладені в спектр і дають 7 кольорів відповідали 7 основним планетам: червоний колір Марса синій колір Венери жовтий колір...
47876. Своєрідність драматичних творів першої половини ХХ століття 51.5 KB
  Антігона надзвичайно любить життя, природу і красу. Вона кохає Гемона, сина Креона, мріє стати його дружиною і народити сина. Але цілком свідомо відмовляється від усього цього. Чому Антігона це зробила, вона намагається пояснити у своєму діалозі-змаганні з Креоном, який займає майже третину тексту. На відміну від античної героїні нею керує не почуття обов’язку
47877. Професійне мовлення вчителя 152.5 KB
  Культура мовлення вчителя компонент педагогічної майстерності. Специфіка педагогічного мовлення. Функції і комунікативні якості мовлення вчителя.