29364

Хеш – адресация в информационных таблицах

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

В основе организации таблиц с хешадресацией лежит процедура хеширования. Хеширование – преобразование символьного имени идентификатора в числовой индекс элемента таблицы с помощью простых арифметических и логических операций.Конкретный способ хеширования задает хешфункция.

Английский

2013-08-21

51.5 KB

0 чел.

32) Хеш – адресация в информационных таблицах.

В основе организации таблиц с хеш-адресацией лежит процедура хешированияХеширование – преобразование символьного имени идентификатора в числовой индекс элемента таблицы с помощью простых арифметических и логических операций.
Конкретный способ хеширования задает 
хеш-функция., аргументом которой является символьная величина, т.е. имя идентификатора, а значение – числовой индекс элемента таблицы.
Простейший вариант 
таблицы с хеш-адресацией может служить использованием кода внутреннего представления 1-го символа имени. В этом случае: ABD-01000001ый соответствует предствавлению символа – «А»
Схематично такой способ адресации можно представить след-м образом:

С помощью 
хеш-функции каждое имя само указывает свое место в таблице. До тех пор, пока для двух различных имен результаты хеширования отличаются, время поиска элемента в таблице равно времени вычисления хеш-функции.
Хеш-функция задает отображение множества имен на множество индексов элементов таблицы и в идеале должна давать различные значения для двух любых отличающихся имен. Но это невозможно, т.к. любой язык допускает бесконечное количество имен, а объем таблицы ограничен. Т.о. всегда возможен конфликт при попытке записи двух отличающихся имен в одну ячейку таблицы. Такой конфликт называется коллизией и возникает, когда для отличающихся имен значения хеш-функциисовпадают. Коллизии можно разрешить 2 методами: 
- рехеширование и 
- методом цепочек.
Т.о. результат 
хеширования имени, записанного в таблицу, определяет начальный индекс, начиная с которого в таблице производится поиск этого имени.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65226. Інформаційна технологія автоматизованого підготування зображень просторових моделей молекул 348 KB
  Результатами досліджень є спеціалізовані програмні комплекси для візуалізації просторових моделей молекул. Для підготування зображень просторових моделей молекул можна скористатися також послугами дизайнагентств але в цьому випадку...
65227. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КОРОПОВИХ РИБ ДЛЯ ЗАРИБЛЕННЯ РІЗНОТИПНИХ ВОДОЙМ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 253 KB
  Проблема вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу залишається однією з актуальних протягом всієї історії рибництва. Збільшення ставових площ, підвищення щільностей посадки при інтенсифікації ставового рибництва...
65228. Розробка методик та алгоритмів вдосконалення мережі управління телекомунікаціями 985.9 KB
  Внаслідок конвергенції взаємного проникнення традиційних мереж з комутацією каналів і пакетних мереж на шляху створення універсальної мультисервісної та мультимедійної інфокомунікаційної мережі наступного покоління NGN відбувається збільшення...
65229. Технологія виправлення точкових ливарних дефектів тонкостінних елементів авіаційних деталей з високоміцних алюмінієвих сплавів дозованим наплавленням 3.04 MB
  Дослідити процеси плавлення електрода формування краплі біля торця мундштука відривання краплі під дією імпульсу газодинамічної сили та визначити умови керованого переносу на деталь електродного металу заданої маси й температури.
65230. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) 238.5 KB
  Вивчення становища польських біженців у внутрішніх губерніях Росії пов’язано з їх важливим місцем у соціальній історії країни в роки Першої світової війни. Лише після розпаду СРСР на теренах колишніх союзних республік внаслідок цілої низки...
65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.
65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.