29372

Синтаксические диаграммы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Каждое появление терминального символа x в цепочке ai изображается на диаграмме дугой помеченной этим символом x заключенным в кружок. Каждому появлению нетерминального символа A в цепочке ai ставится в соответствие на диаграмме дуга помеченная символом заключённым в квадрат.an изображается на диаграмме следующим образом: 5. an изображается на диаграмме так: 6.

Английский

2013-08-21

53 KB

13 чел.

8. Синтаксические диаграммы

Для того, чтобы улучшить зрительное восприятие и облегчить понимание сложных синтаксических описаний, применяют представление правил грамматики в видесинтаксических диаграмм. Правила построения таких диаграмм можно сформулировать в следующем виде:

1.Каждому правилу вида <A>  a1 | a2 |...| ak ставится в соответствие диаграмма, структура которой определяется правой частью правила.2. Каждое появление терминального символа x в цепочке ai изображается на диаграмме дугой, помеченной этим символом x, заключенным в кружок.

3. Каждому появлению нетерминального символа <A> в цепочке ai ставится в соответствие на диаграмме дуга, помеченная символом, заключённым в квадрат.

4. Порождающее правило, имеющее вид:

<A> a1a2...an изображается на диаграмме следующим образом:

5. Порождающее правило, имеющее вид:

<A>  a1 | a2 | ... | an изображается на диаграмме так:

6. Если порождающее правило задано в виде итерации:

<A>  {a}*,     то ему соответствует диаграмма:

Число синтаксических диаграмм, которые можно построить для заданной схемы грамматики, определяется числом правил. Чтобы сократить число диаграмм, их объединяют, заменяя нетерминальные символы, входящие в диаграмму, построенными для них диаграммами.

Правила 3-6 предусматривают, что в качестве цепочки a1 на объединенной диаграмме могут быть использованы диаграммы построенные для этих цепочек. В качестве примера рассмотрим следующую грамматику с начальным символом <A>:

Г1.14:

Vт = { x, +, (, ) }, VA = {<A>, <B>, <C>},

R = {<A>  x | (<B>),

<B>  <A><C>,

<C>  {+<A>}*}

Заменяя нетерминальные символы, соответствующими диаграммами, получаем объединенную диаграмму в виде:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18226. Реляційне числення. Мова Альфа 87.5 KB
  Реляційне числення. Мова Альфа Реляційне числення Кодда є одним із найважливіших наріжних каменів теорії реляційних моделей баз даних. У СУБД що існували до появи реляційного підходу було багато засобів для обробки даних і формулювання запитів. Основою для їх р
18227. Логічне проектування баз даних 106.5 KB
  Логічне проектування баз даних. Функціональна залежність. При логічному проектуванні баз даних вирішуються проблеми відображення обєктів предметної області в абстрактні обєкти моделі даних. Це відображення не повинно бути у протиріччі з семантикою предметної
18228. Накриття множин залежності 112.5 KB
  Накриття множин залежності. Стосовно реляційного відношення R ми можемо розглядати множину функціональних залежностей F які визначені на ньому. У.Армстронг досліджуючи властивості таких функціональних залежностей виділив дві групи: система R система Р. Пізніше бу
18229. Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox 75 KB
  Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox Реалізація мови QBE в СУБД Paradox є однією з найближчих по функціональним можливостям та по концептуальній схемі до тієї версії яку запропонував Zloof. Але дрібних відмінностей всетаки багато. Функція Print P задається за допом
18230. Query-By-Example 144.5 KB
  QueryByExample Семантична основа мови теорія відображень. QBE розшифровується як Query By Example запит за зразком є мовою запитів реляційних баз даних. Це графічна мова запитів. Основний спосіб роботи з використанням цієї мови полягає в тому щоб у надані бланки таблиць бази ...
18231. Реляційна модель баз даних. Мови запитів 119.5 KB
  Реляційна модель баз даних. Мови запитів. Теоретичні основи реляційної моделі баз даних були закладені Е.Коддом на початку 70х років [1] і спочатку дійсно мали чисто теоретичний характер. На відміну від поширених на той час систем з ієрархічними чи мережаними типами стр
18232. SQL – абревіатура від Structured Query Language (структурована мова запитів) 231.5 KB
  SQL SQL абревіатура від Structured Query Language структурована мова запитів. Мова SQL найбільш поширена мова запитів для реляційних баз даних. Її перші версії називались SEQUEL тому часом SQL називають сіквел але більш правильно його називати ескюел. Однією з головних переваг мо...
18234. Формирование у дошкольников гуманного отношения к матери 514 KB
  Гуманные чувства формируются и развиваются в процессе гуманного отношения ребенка со взрослыми и сверстниками. Большую часть своего времени ребенок-дошкольник проводит в игре. Игра является мощным фактором развития гуманных отношений у дошкольников.