29430

Основные концепции возникновения и сохранения безработицы

Доклад

Макроэкономика

Если придердиваться традиционной модели взаимодействия спроса и предложениято ситуацию безработицывозникающую на нац.При определении причин обратим внимание на 2 исходных обстоятвазавышенный объем предложения труда и заниженный объем спроса на раб.Сторонники рассматривают рынок труда как стандартный рынок одного из факторов првагде все должно подчиняться взаимодю спроса и предя.Линия спроса.

Русский

2013-08-21

12.72 KB

5 чел.

41.Основные концепции возникновения и сохранения безработицы.

Если придердиваться традиционной модели взаимодействия спроса и предложения,то ситуацию безработицы,возникающую на нац.рынке труда,можно формализовать след.образом:Dl<Sl.При определении причин обратим внимание на 2 исходных обстоят-ва?завышенный объем предложения труда и заниженный объем спроса на раб.силу.Линия предложения.Все концепкии,кот.осн.причину езработицы выдят в завыш.обхеме предложения раб.силы,можно разделить на 2 группы.сторонники первого подхода единст.причину массовой безработицы выдят в том,что темпы ест.прироста населения постоянно превышают запросы пр-ва в раб.силе.Второй подход-неоклас.модель.Сторонники рассматривают рынок труда как стандартный рынок одного из факторов пр-ва,где все должно подчиняться взаимод-ю спроса и пред-я.Проблема анализ-ся применительно к рынку с жесткой и гибкой РЗП.Линия спроса.при таком подходе исходят из того,что безработица связана с определенными закономерностями развития рын.эк-ки и имеет вынужденный хар-р.В качестве осн.причин возникновения её выдел-ся недостаточный СС,рост органического строения капитала в процессе его накопления.Кейнс.концепция.В кач-ве точки отсчета здесь выступает анализ соотношения между СС и СП.По Кейнсу ур-нь занятости есть ф-я эф.спроса,включающего расходы на потребление плюс инвестиции.Основная причина безработицы усматривается в ограниченности СС на товары.Наличие неэф.спроса обусловлено рядом обстоят-в.Преде всего повышенной склонностью населения к сбережениям.отсутствие эф.спроса сдерживает предлодение,развитие пр-ва и наращивание рабочих мест.Т.о.считается,что объем занятости в большей степен зависит от предпринимателей.Сам по себе спрос на рабочую силу вторичен,определяется не ценой труда, а величиной эф.спроса на т.и.у.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15497. Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 22.75 KB
  Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 Андрусівський сепаратний договір Андрусівський мир угода між Московським царством і Польщею за спиною України про припинення війни підписана 30 січня 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 135 років. Угода стала заве
15498. Античні міста Північного Причорномор'я 14.88 KB
  Античні міста Північного Причорноморя Грецькі міста й селища виникли в Причорноморї під час Великої грецької колонізації у VIII VI ст. до н. е. Причини виникнення колоній полягали в перенаселенні Греції нестачі земель придатних для хліборобства пошуках джерел сировини...
15499. Антропогенез 13.81 KB
  Кістки найдавніших у Європі людських істот знайдені у Вертешселеш Угорщина та Гейдельберзі Німеччина належали пітекантропам. Приблизно в цей самий час можливо трохи пізніше пращури людини зявляються на теренах України. Як відомо в усі історичні епохи Північ Євразі
15500. Українсько-московський договір. Березневі статті 1654 року – історико-юридична та історична оцінка 19.79 KB
  Українськомосковський договір. Березневі статті 1654 року – історикоюридична та історична оцінка Схожі матеріали УкраїнськоМосковська угода 1654 р УкраїнськоМосковський договір 1654 р Козацька делегація привезл...
15501. Давні літописи про походження Київської Русі 26.64 KB
  Давні літописи про походження Київської Русі Найдавніший руський літопис – Повість минулих літ заснування державності на східнослов’янських теренах приписує норманам варягам яких звали русь. Запросили їх княжити і володіти ними племена чудь словени кривичі...
15502. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва 15.84 KB
  Характерною рисою заселення території України у XV ст. було те що основна маса людності мешкала на здавна обжитих землях Київщині Галичині Волині Поліссі та Поділлі. А південні землі Середня Наддніпрянщина Запоріжжя мали значні природні багатства але були незаселе
15503. Гадяцький трактат 30.09 KB
  Га́дяцький до́говір також трапляється застаріле іменування Гадяцькі статті; пол. ugoda hadziacka угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною що передбачала входження останньої до складу Р...
15504. Гетьман Іван Мазепа 15.69 KB
  І. Мазепа увійшов у політичне життя України в тяжку для неї годину. Яскравим свідченням цього є укладення ним з Росією €œКоломацьких Статей€ 1687 р.. Вони значно обмежували і навіть де в чому ліквідовували самостійну економічну соціальну та зовнішню політику Гетьманщини....
15505. Гетьман Петро Дорошенко 14.78 KB
  Петро Дорошенко обраний гетьманом 1665 р. був яскравим представником національнопатріотичних сил котрі намагалися зупинити руйнівні тенденції в суспільстві об’єднати українські землі в єдину соборну державу. Його діяльність розпочиналася в дуже несприятливій внутр...