29439

Оценка наукоемкости отраслей национальной экономики

Доклад

Макроэкономика

Оценка наукоемкости отраслей национальной экономики Критерии качественной оценки наукоёмких отраслей: Прогрессивность отрасли Ускоренный прилив инвестиций и рост занятых новые технологии Комплексное влияние на развитие традиционных отраслей и сферы услуг в части трансферта технологий Высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции Тесная взаимосвязь наукоёмких отраслей с соотв.Динамичность перечня наукоёмких отраслей их зависимость от степени зрелости базовых технологий цикла развития отрасли. 2 подхода определения перечня наукоёмких...

Русский

2013-08-21

13.72 KB

9 чел.

5. Оценка наукоемкости отраслей национальной экономики

Критерии качественной оценки наукоёмких отраслей:

  1. Прогрессивность отрасли
  2. Ускоренный прилив инвестиций и рост занятых, новые технологии
  3. Комплексное влияние на развитие традиционных отраслей и сферы услуг в части трансферта технологий
  4. Высокая конкурентоспособность выпускаемой продукции
  5. Тесная взаимосвязь наукоёмких отраслей с соотв. научными и технологич. направлениями

6.Динамичность перечня наукоёмких отраслей, их зависимость от степени зрелости, базовых технологий, цикла развития отрасли.

Показатели колич. оценки:

Наукоёмкость на основе затрат на НИОКР = затраты на НИОКР/общий объём продаж

Наукоёмкость на основе занятости в НИОКР = число научно-технических работников/общая численность занятых в отрасли

М. б. и др. колич. Показатели:

  1. Величина добавленной стоимости
  2. Технический уровень
  3. Патентоспособность
  4. Прогрессивность технологий и т.д.

2 подхода определения перечня наукоёмких отраслей:

1. составить перечень наукоёмких отраслей и закрепить его законодательно

2. выделить наукоёмкую продукцию и высокотехнологичные проекты

Особенность наукоёмких отраслей – на входе – более дорогие, но качественные ресурсы, на выходе – более высокая к\способнрсть выпускаемой продукции, более высокое качество продуктов и услуг.

Одной из новых моделей управления наукоёмкими отраслями является таргетирование. Этапы: 1. Научно обосновывается круг наукоёмких отраслей, развитие которых имеет особо важное значение для роста пром-ти, сферы услуг, экологического состояния, условий труда и быта населения и т.д., т.е. т.называемое приоритетное направление. 2. Разрабатывается механизм, кот. Направлен на концентрацию фин. Ресурсов, получаемых из различных источников, и стимулирующий привлечение различных инвесторов. 3. Разрабатываются организационные подходы, обеспечивающие снижение степени риска, вложение средств д\частных предпринимателей, кот. м. разрабатывать, производить и продвигать на рынок высокотехнологичную продукцию.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65338. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЛИТТЯ КОРПУСІВ ФЛАНЦЕВОЇ АРМАТУРИ ВИСОКОГО ТИСКУ 7.98 MB
  Метою роботи було розв’язання важливої народногосподарської задачі що полягає в створенні в Україні ефективного промислового виробництва високоякісних заготовок корпусів фланцевих засувок для видобутку нафти і природного газу з великих глибин методами електрошлакової технології.
65339. Оптимізація керування рухом судна в штормових умовах 556 KB
  Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці управління судном, погодні умови, як і раніше, залишаються одним з найбільш значущих факторів, що безпосередньо впливають на економічну ефективність та безпеку судноплавства.
65340. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації 8.16 MB
  Аналіз стану питання показує, що одним із перспективних напрямків досліджень є вивчення впливу комбінованої пластичної деформації зі зсувом на формування структури і комплексу механічних властивостей металевих матеріалів.
65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розв’язків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки об’єднаних в загальний клас структурно– неоднорідних об’єктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...
65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...
65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.
65346. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 157.5 KB
  Процес становлення громадянського суспільства в Україні та розбудова української демократичної правової держави передбачає перетворення українського народу з об’єкта державного управління в пріоритетний суб’єкт влади.