29451

Экономические отношения в системе всемирного хозяйства.Основные формы ЭО

Доклад

Макроэкономика

Международные экономические отношения включают многоуровневый комплекс экономических отношений между отдельными странами их региональными объединениями и субъектами а также отдельными предприятиями транснациональными многонациональными корпорациями в системе мирового хозяйства. При рассмотрении международных экономических отношений с точки зрения науки объектом изучения становится не экономика зарубежныхстран а особенности их экономических отношений причем только наиболее часто повторяющиеся типичные характерные определяющие...

Русский

2013-08-21

15.16 KB

3 чел.

70.Экономические отношения в системе всемирного хозяйства.Основные формы ЭО.

Международные экономические отношения включают многоуровневый комплекс экономических отношений между отдельными странами, их региональными объединениями и субъектами, а также отдельными предприятиями (транснациональными, многонациональными) корпорациями в системе мирового хозяйства. При рассмотрении международных экономических отношений с точки зрения науки, объектом изучения становится не экономика зарубежныхстран, а особенности их экономических отношений, причем только наиболее часто повторяющиеся, типичные, характерные, определяющие отношения.В изучение международных экономических отношений входят два аспекта:собственно международные экономические отношения;механизм их реализации.

Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства второй половины XX в. является интенсивное развитие международных экономических отношений (МЭО), где происходят расширение и углубление экономических отношений между странами, группами стран, экономическими группировками, отдельными фирмами и организациями. Ксубъектам международных экономических отношений относятся намакроэкономическом уровне:отдельные страны и их субъекты;международные экономические интеграционные группировки;крупные города;ТНК и глобальные корпорации.На микроэкономическом уровне субъектами являются: 1) мелкие и средние предприятия, кооперативы и т. п.; 2) физические лица.Субъекты на наднациональном уровне:международные экономические организации;наднациональные институты.

Совершенствуется и перестраивается механизм реализации МЭО. Механизм международных экономических отношений включает в себя:правовые нормы и инструменты по их реализации (международные экономические договоры, соглашения, «кодексы», хартии и т. д.);соответствующую деятельность международных экономических организаций, направленную на реализацию целей по развитию международных экономических отношений.Эти процессы проявляются:в международном разделении труда;в интернационализации финансово-экономических связей;в глобализации мирового хозяйства;в увеличении открытости национальных экономик, их взаимодополнении и сближении;в развитии и укреплении региональных международных структур.Основными формами в структуре международных экономических отношений являются:международная торговля товарами и услугами;международное движение капиталов;международная миграция рабочей силы;международный обмен технологиями;международные валютно-финансовые и кредитные отношения;международная экономическая интеграция.В структуру МЭО в широком смысле входят также международные транспортные и международные таможенные отношения (МТО). Международные таможенные отношения включают (в себя совокупность экономических, организационно-правовых и психоэтических взаимоотношений в области регулирования внешнеторговой деятельности. Они основаны на законодательных принципах и направлениях таможенной политики стран – участниц МЭО.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56552. Сценарій туристичного свята «Посвята в туристята» 235.5 KB
  Мета та завдання: сприяти залученню школярів до систематичних занять туризмом; згуртувати дітей в єдину команду, об’єднавши усіх її учасників єдиною творчою діяльністю; залучати учнів до творчої діяльності, впливати на особистість дитини; закріпити набуті туристичні знання, уміння і навички;
56553. Учнівський проект «Україна туристична» 45 KB
  Цілі проекту: навчальна: навчання учнів технологіям проектної діяльності; спонукаючи формуванню в учнів практичних знань і навиків; розвиваюча: розвивати вміння та навички самостійно відбирати систематизувати аналізувати інформацію...
56554. Інформаційна система 50.5 KB
  А поруч з капітаном в комп’ютерному крузі Помічники чудові його надійні друзі Хоч інформатику вони не так довго вивчають Про файли та курсори все необхідне знають Команда друга теж до змагань готова Там хлопці працьовиті їм невідома втома...
56555. Ігровий турнір «Через гру до безпеки життя» 202 KB
  Та команда котра першою правильно виконає завдання отримує 3б. Що ускладнює виконання кладки взимку низька температура снігопади ожеледь використання додаткового обладнання та інструментів Гра Піраміда...
56556. Сценарій позакласного заходу «Лицарський турнір» 122.5 KB
  Король Хлодвіг А зараз ми проведемо спортивний конкурс аби ви хоч трішки розім’ялись та показали хто спритніший в гонці на конях. Конкурс Найкращий гонец Учасники загону повинні за командою Герольда по одному пробігти на конях дистанцію на швидкість.
56557. Турнір знавців Франції 31.5 KB
  Мета заходу: практична: навчити учнів використовувати знання, отримані при вивченні теми; розвивати мовлєневі навички; освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Франція»; розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу...
56558. Турнір допитливих та кмітливих 50 KB
  Мета: закріпити знання з вивчених предметів; розвивати у дітей мовлення, пам'ять, кмітливість і старанність, уміння розгадувати ребуси, загадки; виховувати почуття відповідальності за команду.
56559. Государственная служба какмеханизм государственного управления 131.5 KB
  Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти, самоуправления, политические партии и общественные организации, что в своей совокупности составляет политическую систему. Особое место в этой системе занимает государство
56560. Турнир знатоков информатики 120 KB
  Цели: Воспитательная: воспитание умения работать в команде, уважения к сопернику, воспитание чувства ответственности; Учебная: теоретическое повторение ранее изученного материала в увлекательной форме...