29456

Антициклическая политика и её инструменты

Доклад

Макроэкономика

Особенности антициклической политики современных государств показаны на схеме Антициклическая политика государства Фазы цикла Спад Подъем Характер антициклической политики Экспансия Сдерживание Инструменты Фискальная политика Снижение налоговыхставокРост государственных расходовНалоговые льготы на новые инвестиции Повышение налоговСнижение государственных расходов Кредитноденежная политика Понижение ставки рефинансирования и уровня резервных требованийПокупка ценных бумаг Повышение ставок рефинансирования и уровня резервных...

Русский

2013-08-21

16.21 KB

64 чел.

55.Антициклическая политика и её инструменты

Антициклическая политика – использование инструментов экономической политики для противодействия колебаниям экономической конъюнктуры, сглаживания верхней и нижней поворотных точек экономического цикла. Особенности антициклической политики современных государств показаны на схеме

  1.  Антициклическая политика государства


Фазы цикла

Спад

Подъем

Характер антициклической политики

 

Экспансия

 

Сдерживание


Инструменты

Фискальная политика

Снижение налоговых
ставок
Рост государственных расходов
Налоговые льготы на 
новые инвестиции

Повышение налогов
Снижение государственных расходов

Кредитно-денежная политика

Понижение ставки рефинансирования и уровня резервных требований
Покупка ценных бумаг

Повышение ставок рефинансирования и уровня резервных требований
Продажа ценных бумаг

Приоритеты в антициклической политике

Неоконсерватизм
Ориентация на 
предложение
Предпочтение кредитно-денежным регуляторам перед фискальными

Неокейнсианство
Ориентация на спрос
Предпочтение фискальных регуляторов кредитно-денежным

Осуществление антициклической политики должно учитывать и тот факт, что спад неодинаково влияет на разные отрасли экономики: максимально страдают инвестиционные отрасли и отрасли, производящие потребительские товары длительного пользования (особенно строительство), а вот отрасли, производящие потребительские товары кратковременного пользования, реагируют на спад меньше. Это связано с низкой эластичностью спроса на эти товары. Зато в фазе подъема инвестиционные отрасли получают максимальное развитие. Таким образом, в рыночной экономике существуют одновременно циклический и нециклический сектора. Из-за запаздывания в реакции производителей и слабой мобильности производственных мощностей фаза роста потребительских расходов и стимулируемая ею фаза уровня деловой активности бизнесменов совпадать по времени не могут. Поэтому в реальности потребители и производители находятся в разных фазах одного и того же цикла. В этом смысле следует говорить о двух одновременно происходящих в экономике циклах, сближение которых – важнейшая цель экономической политики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57543. ДОРОВІ ДІТИ - ЗДОРОВА НАЦІЯ 68.5 KB
  Із кожним роком усе більше свідомої прогресивної молоді яка бере відповідальність за себе та своє життя орієнтується на здоровий спосіб життя спрямовує свої зусилля на збереження та зміцнення власного здоров’я.
57544. Греція у V – I V ст. до н.е. Урок-узагальнення 36.5 KB
  Мета: згадати повторити та систематизувати основний фактичний матеріал з історії Давньої Греції від найдавніших часів до періоду еллінізму; запропонувати учням цікаві питання й завдання що вимагають самостійної роботи нестандартного мислення...
57545. Передня Азія 39.5 KB
  Мета уроку: систематизувати загальні та особливі риси притаманні країнам Передньої Азії: підкреслити внесок найдавніших народів Передньої Азії в розвиток світової цивілізації...
57546. Друга світова війна: аналіз подій 43.5 KB
  Вчитель записує на дошці питання які пропонує обговорити з учнями в ході уроку: Причини війни. Ситуація в країнах під час війни Польща Франція СРСР. Чи знаєте ви дати Що було раніше Курська битва...
57547. План местности 67.5 KB
  Оборудование: ЛОС План местности Абсолютная высота точек. Горизонтали; Компьютер проектор; Компьютерная презентация План местности; Атласы компас; Карточка заданий и контроля Линейка карандаш.
57548. Україна - моя Батьківщина 45.5 KB
  Вступне слово вчителя. Діти що для вас означає слово Батьківщина Від якого слова воно походить Які ще слова синоніми можна використати для передачі змісту цього слова Вітчизна рідний край...
57549. Сфери життєдіяльності: «Я Сам», «Люди» 44 KB
  Пріоритетні напрямки розвитку: пізнавальний мовленнєвий емоційноціннісний Четвертий рік життя Автор Браницька Тетяна Валеріянівна вихователь дошкільного навчального закладу яселсадка комбінованого...
57550. Організація рухової діяльності дітей в природних умовах старша група з використанням оздоровчих технологій 48 KB
  Діти ось погляньте який клубочок потрапив мені у руки. Ой діти клубочок нас перетворив на Зайченят. Естафета парами Перенеси капусту Діти діляться на дві команди і рядниною переносять капусту до корзини.
57551. Як розрізняють добро і зло 55.5 KB
  Мета: визначити що таке добро і зло; пояснити чому люди повинні вибирати між добром і злом як співвідносяться краса і доброта; аналізувати вчинки героїв літературних творів і життєві ситуації...