29456

Антициклическая политика и её инструменты

Доклад

Макроэкономика

Особенности антициклической политики современных государств показаны на схеме Антициклическая политика государства Фазы цикла Спад Подъем Характер антициклической политики Экспансия Сдерживание Инструменты Фискальная политика Снижение налоговыхставокРост государственных расходовНалоговые льготы на новые инвестиции Повышение налоговСнижение государственных расходов Кредитноденежная политика Понижение ставки рефинансирования и уровня резервных требованийПокупка ценных бумаг Повышение ставок рефинансирования и уровня резервных...

Русский

2013-08-21

16.21 KB

69 чел.

55.Антициклическая политика и её инструменты

Антициклическая политика – использование инструментов экономической политики для противодействия колебаниям экономической конъюнктуры, сглаживания верхней и нижней поворотных точек экономического цикла. Особенности антициклической политики современных государств показаны на схеме

  1.  Антициклическая политика государства


Фазы цикла

Спад

Подъем

Характер антициклической политики

 

Экспансия

 

Сдерживание


Инструменты

Фискальная политика

Снижение налоговых
ставок
Рост государственных расходов
Налоговые льготы на 
новые инвестиции

Повышение налогов
Снижение государственных расходов

Кредитно-денежная политика

Понижение ставки рефинансирования и уровня резервных требований
Покупка ценных бумаг

Повышение ставок рефинансирования и уровня резервных требований
Продажа ценных бумаг

Приоритеты в антициклической политике

Неоконсерватизм
Ориентация на 
предложение
Предпочтение кредитно-денежным регуляторам перед фискальными

Неокейнсианство
Ориентация на спрос
Предпочтение фискальных регуляторов кредитно-денежным

Осуществление антициклической политики должно учитывать и тот факт, что спад неодинаково влияет на разные отрасли экономики: максимально страдают инвестиционные отрасли и отрасли, производящие потребительские товары длительного пользования (особенно строительство), а вот отрасли, производящие потребительские товары кратковременного пользования, реагируют на спад меньше. Это связано с низкой эластичностью спроса на эти товары. Зато в фазе подъема инвестиционные отрасли получают максимальное развитие. Таким образом, в рыночной экономике существуют одновременно циклический и нециклический сектора. Из-за запаздывания в реакции производителей и слабой мобильности производственных мощностей фаза роста потребительских расходов и стимулируемая ею фаза уровня деловой активности бизнесменов совпадать по времени не могут. Поэтому в реальности потребители и производители находятся в разных фазах одного и того же цикла. В этом смысле следует говорить о двух одновременно происходящих в экономике циклах, сближение которых – важнейшая цель экономической политики.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...
65345. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛОВИХ САМОХІДНИХ КРАНІВ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРАВЛІЧНИХ ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ 2.1 MB
  Одним з напрямків вирішення цієї задачі є динамічне гасіння коливань суть якого полягає в приєднанні до силових ланцюгів механізмів допоміжних гасителів коливань з метою зниження коливального стану крана.
65346. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 157.5 KB
  Процес становлення громадянського суспільства в Україні та розбудова української демократичної правової держави передбачає перетворення українського народу з об’єкта державного управління в пріоритетний суб’єкт влади.
65347. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін 162 KB
  Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця.
65348. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 360.5 KB
  З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів...
65349. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 195 KB
  Дотепер не досліджені зусилля що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин...
65350. ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ 277.5 KB
  Співвідношення поголівя самців і самок у кожній з груп становило 1:1 10 самців і 10 самок яких утримували окремо. При формуванні групаналогів враховували вік стать живу масу і походження тварин.
65351. Технологічна спадковість в процесах листового штампування при створенні безпечних конструкцій 7.94 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити експериментально-розрахунковий метод визначення енергії пластичного деформування листових матеріалів в процесах холодного штампування а також енергопоглинання...
65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо повязана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...