29481

Общественные перемены и общественное мнение

Научная статья

Социология, социальная работа и статистика

Человек политический: сцена и роли переходного периода 9. Человек толпа и масса в общественном мнении 17. Средний человек: фикция или реальность 19. Советский человек пять лет спустя: 1989–1994 гг.

Русский

2013-08-21

23 KB

0 чел.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора

Раздел первый

Общественные перемены и общественное мнение

1. Векторы перемен: социокультурные координаты изменений

2. Общественное мнение в год кризисного перелома

3. Факторы и ресурсы общественного мнения в условиях «постмобилизационного общества»

4. Факторы переменные и постоянные: сводный мониторинг 1994–1995 гг.

5. Пирамида общественного мнения в электоральном «зеркале»

6. Социально-пространственная структура российского общества: центр и регионы

7. Структура российского электорального пространства

8. «Человек политический»: сцена и роли переходного периода

9. Факторы и фантомы общественного доверия: постэлекторальные размышления

10. Социальные типы переходного периода: попытка характеристики

11. Массовый протест: потенциал и пределы

12. 1988–1998: десятилетие вынужденных поворотов

13. Общественное мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки (К социологии политического перехода)

Раздел второй

О природе общественного мнения

14. Элита и «масса» в общественном мнении: проблема социальной элиты

15. Комплексы общественного мнения

16. Человек, толпа и масса в общественном мнении

17. Возвращаясь к проблеме социальной элиты

18. «Средний человек»: фикция или реальность?

19. Индикаторы и парадигмы культуры в общественном мнении

20. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия

21. Индексы социальных настроений в «норме» и в кризисе

22. Проблема эмоционального баланса общества

23. «Советский человек» пять лет спустя: 1989–1994 гг. (Предварительные итоги сравнительного анализа)

24. Возвращаясь к феномену «человека советского»: проблемы методологии анализа

25. Человек в поисках идентичности: проблема социальных критериев

26. «Человек советский» десять лет спустя: 1989–1999 гг. (Предварительные итоги сравнительного исследования)

27. «Человек приспособленный»

28. Человек недовольный: протест и терпение

29. «Человек лукавый»: двоемыслие по-российски

30. «Человек ограниченный»: уровни и рамки притязаний

Раздел третий

Подводя итоги

31. Наши десять лет: итоги и проблемы (околоюбилейные размышления)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52990. Вивчати фізику цікаво 270 KB
  Серед безлічі шляхів формування у школярів пізнавального інтересу одним з найбільш ефективних є організація ігрової діяльності. Ігрові форми навчання дозволяють пожвавити навчальний процес, зробити його більш привабливим для учнів, підвищують інтерес до предмета в цілому, активізують мислення та творчу діяльність учнів.
52991. Використання моделей і моделювання в шкільному курсі фізики 230.5 KB
  Наводиться технологічний ланцюжок вирішення завдань на комп'ютері. Технологія моделювання вимагає від дослідника уміння ставити проблеми і завдання прогнозувати результати дослідження проводити розумні оцінки виділяти головні і другорядні чинники для побудови моделей вибирати аналогії і математичні формулювання вирішувати завдання з використанням комп'ютерних систем проводити аналіз комп'ютерних експериментів. Моделювання експерименту засобами ІКТ Сьогодні коли комп'ютер став основним інструментом дослідника різні види моделей можна...
52993. Найрозумніший (інтелект-шоу з фізики) 127.5 KB
  Стан механічної системи при якому дія на систему зовнішніх сил не викликає взаємного тиску частинок цієї системи називається: 1. Електричний струмом називається: 1 процес хаотичного руху заряджених частинок; 2 процес безперервного руху заряджених частинок; 3 процес напрямленого руху заряджених частинок. Фізична величина яка чисельно рівна добутку швидкості V руху на час t протягом якого він відбувався називається: 1 переміщенням; 2 траєкторією; 3 шляхом; 7. Пристрій який перетворює електричну енергію в енергію обертального руху...
52995. Физкультминутки на уроках русского языка в 5 – 9 классах 164.5 KB
  Когда эти буквы будут обозначать 1 звук вы поднимете голову вверх хлопнете над головой 3 раза и опустите руки вниз. Встаньте ровно руки опущены. Когда вы услышите синонимы поднимите руки вверх и хорошо потянитесь кверху. Когда услышите слово которое пишется с двумя н поднимите руки вверх.
52996. Педагогічний контроль виконання домашніх завдань з фізичної культури 275 KB
  Пропаную добірку вправ, які можуть послужити змістовним наповненням домашніх завдань. Їх виконання не потребує специфічного обладнання та інвентарю, зате забезпечує ефективний розвиток сили, координації рухів, витримки та витривалості. Додаю також нормативи педагогічного контролю виконання домашніх завдань...
52997. Фізкультурно-оздоровчі заходи для учнів молодших класів у режимі навчального дня школи: малі форми активного відпочинку 123 KB
  До цих традиційних заходів додаються психокорекційні: психогімнастика кінесіологічні вправи та ін. Короткочасні фізичні вправи та ігри в процесі уроків і виконання домашнього завдання сприяють підтриманню активної уваги і підвищують працездатність на заняттях. Основні вимоги до вибору вправ до малих форм активного відпочинку: мають відповідати віковим особливостям учнів бути простими цікавими та доступними мати ігровий характер бути зручними для виконання на обмеженій площі емоційними й досить інтенсивними; мають бути знайомі...
52998. Сценарій фізкультурно-оздоровчого Свята «Відкриття шкільної спартакіади» 376 KB
  Ведучий 1: Ми запрошуємо вас в країну шкільної Спартакіади. Ведучий 2: Шановні учні школи. Ведучий 1: Символом Олімпійських ігор є п`ять олімпійських кілець. показовий виступ художньої гімнастики Ведучий 2: Школа До виносу Олімпійського прапора струнко Винос прапора.