29613

Структурированное невключенное наблюдение в классическом социологическом исследовании. Документ наблюдения, способы обработки данных наблюдения

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Документ наблюдения способы обработки данных наблюдения. Примером невключенного наблюдения могут служить описания лондонских трущоб данное Ф. Разработка программы невключенного структурированного наблюдения. Программа наблюдения представлена всеми основными структурными элементами программы социологического исследования.

Русский

2013-08-21

24 KB

27 чел.

  1.  Структурированное невключенное наблюдение в классическом социологическом исследовании. Документ наблюдения, способы обработки данных наблюдения.

Невключенное наблюдение (иногда его называют внешним) ведет исследователь, находящийся вне объекта и старающийся свести к минимуму свое вмешательство в ход событий. Такое наблюдение практически сводится к регистрации событий.

Невключенное наблюдение, направленное на описание характера социальной атмосферы, часто применяется в монографическом исследовании (на «разведывательном» его этапе) и значительно реже — в статистическом обследовании (в исследованиях аналитического плана или на соответствующем этапе комплексного исследования), так как его результаты почти не поддаются количественному выражению. Кроме того, невключенное наблюдение используется в исследованиях экспериментального плана или на этапе экспериментальной проверки гипотезы в лабораторных условиях. Примером невключенного наблюдения могут служить описания лондонских трущоб, данное Ф. Энгельсом в его работе «Положение рабочего класса в Англии».

Разработка программы невключенного структурированного наблюдения.

Программа наблюдения представлена всеми основными структурными элементами программы социологического исследования. Ведущей задачей в составлении программы наблюдения является построение исследователем классификации тех фактов, которые составляют наблюдаемую ситуацию. Целенаправленность наблюдения как специфический метод сбора первичной информации предполагает четкое выделение его целей и задач.

Объект наблюдения: социальная общность, коллектив, группа, индивид, их состояние.

Предмет наблюдения: признаки, свойства, элементы деятельности наблюдаемого объекта.

Единицы наблюдения: доступные наблюдению простые или сложные акты действий объекта наблюдения (выступление рабочих на собрании, учебная работа студентов на лекции и т.д.)

Категории наблюдения: регистрируемые в ходе наблюдения эмпирические признаки наблюдаемого объекта («пишет лекцию», «занимается посторонними делами», «слушает преподавателя»)

Карточка наблюдения — методический документ, предназначенный для регистрации признаков наблюдения в строго формализованном (и часто -в закодированном) виде. Карточки наблюдения в исследовании могут быть двух видов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52417. Додавання та віднімання раціональних чисел 86 KB
  Мета: організувати діяльність учнів для повторення дій з раціональними числами, звичайними та десятковими дробами; створити умови для розвитку функціонального мислення ( зв’язок між числом та буквою); показати мовний зв’язок; підготувати учнів до темататичного оцінювання; розвивати комунікативні здібності, вміння вести діалог; виховувати інтерес до природи та оточуючий нас рослинний та тваринний світ.
52418. Розв’язування вправ на виконання додавання і віднімання раціональних чисел 124 KB
  За якою темою ми працювали на останніх уроках Так додавання і віднімання раціональних чисел. Сьогодні ми з вами відправляємось у захоплюючу подорож до країни Раціональних Чисел де ми поринемо у хвилі цікавих задач під вітрилами невирішених проблем. Як скласти числа з однаковими знаками Як скласти числа з різними знаками Як знайти різницю раціональних чисел 2.
52419. Числа Фібоначчі та їх основні властивості 839.5 KB
  Числа Фібоначчі та їх основні властивості Методичні розробки для факультативних занять Зміст Передмова. Що таке числа Фібоначчі. Деякі найпростіші властивості чисел Фібоначчі. Властивості чисел ФібоначчіНарайани.
52420. Действия с рациональными числами 408 KB
  На нашем уроке работает Зеленый патруль 1 задание Деревья способствуют очищению воздуха поглощая углекислый газ и выделяя кислород. 2 задание. Каждый получает карточку с заданием. Координатная прямая проектируется не экран 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Я У К Ь Д Л...
52421. Розвязування вправ з теми «Дії над раціональними числами» 130 KB
  Розвивати вміння учнів знаходити суму, різницю та добуток раціональних чисел, працювати з різними видами чисел; виховувати увагу, спостережливість при виконанні завдань.
52422. Дії з натуральними числами 63 KB
  Обладнання: сніжинка переможець проведеного напередодні конкурсу ялинка іграшкиналіпки картина Святий Миколай. Головним його атрибутом є новорічна ялинка. 4м і 6м Яка гарна ялинка виходить У кожного вдома теж буде ялинка. Назва роботи Урокгра математики в 5 класі Новорічна ялинка П.
52423. Загальна характеристика Членистоногих 115.5 KB
  Загальна характеристика Членистоногих Мета уроку: ознайомити із загальними рисами типу; відмітити ускладнення організації членистоногих порівняно з кільчаками; з’ясувати їхнє походження; розкрити різноманітність членистоногих їхню роль у природі та житті людини; формувати навички роботи з текстом підручника вміння виділяти головне порівнювати робити висновки; розвивати пізнавальні пошукові та творчі можливості учнів під час створення проектів розвивати вміння презентувати власну роботу; формувати основи екологічного мислення Тип уроку:...
52424. Chocolate is good for you 94.5 KB
  INTRODUCTION t the lesson we re going to tlk with you bout chocolte nd its role nd plce in our life.CHOCOLTE: Wlk round the clss nd tlk to other students bout chocolte. studies fntstic news reserch diet hert ttcks milk chocolte risks suffering stroke nutrition blood pressure weight gin clories sweets snck Hve cht bout the topics you liked.
52425. Чорнобиль не має минулого. Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури 72.5 KB
  Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури Мета: розширити знання дітей про Чорнобильську трагедію розповісти про ліківідаторів аварії на Чорнобильській АЕС розкрити трагедію ЧАЕС через твори українських письменників; розвивати вміння школярів аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію вміння виразно декламувати артистичні здібності; виховувати співчуття до чужого болю любов до рідного краю природи; виховувати людяність доброту згуртованість. Драч Чорнобильська мадонна М. І тихо ступає життя у полин...