29620

Виды эксперимента. Мысленный эксперимент в социологическом исследовании

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Существует несколько видов эксперимента среди которых чаще всего выделяют: лабораторный полевой натурный мысленный Мысленный эксперимент проводится в логике натурного эксперимента допосле с контрольной группой. Этапы: Разделение всего массива анкет на 2 группы экспериментальную и контрольную. Выделение этих двух групп происходит следующим образом: в экспериментальную группу попадают те анкеты в которых отмечены положительные пункты шкалы интереса 1 и 2.

Русский

2013-08-21

42 KB

5 чел.

 1.  Виды эксперимента. Мысленный эксперимент в социологическом исследовании.

Существует несколько видов эксперимента, среди которых чаще всего выделяют:

 •  лабораторный
 •  полевой (натурный)
 •  мысленный

Мысленный эксперимент проводится в логике натурного эксперимента «до-после с контрольной группой». Задача: доказать причинно-следственную связь между социальными явлениями.

  Этапы:

 1.  Разделение всего массива анкет на 2 группы – экспериментальную и контрольную.

Интерес – независимая переменная.

Оценки – зависимая переменная.

Интерес к учёбе.

Вопросная форма: «Скажите пожалуйста, в какой мере вам интересно учится в университете?»:

 1.  Очень интересно.
 2.  Пожалуй интересно.
 3.  Скорее интересно, чем нет.
 4.  Пожалуй неинтересно.
 5.  Совершенно неинтересно.

Оценки. Вопросная форма: «Скажите, какие оценки вы получили на последних двух сессиях?»:

 1.  Преимущественно 5.
 2.  И 5 и 4.
 3.  Иногда 4 и 3.
 4.  Преимущественно 3.
 5.  Бывают и неуды.

Выделение этих двух групп происходит следующим образом: в экспериментальную группу попадают те анкеты, в которых отмечены положительные пункты шкалы интереса (1 и 2). В контрольную группу попадают те анкеты, в которых обведены отрицательные варианты вопроса об интересе (4 и 5) Анкеты со средними ответами просто выбрасываются.

 1.  На втором этапе происходит выравнивание индивидов в этих группах. Можно использовать любой способ выравнивания.

Используем выравнивание по курсу, полу и факультету.

 1.  Подсчитывание значений зависимой переменной.

 

Преимущественно 5

4 и 5

4 и 3

Только 3

Бывают и неуды

Итого

Экспериментальная группа

40

10

20

20

10

100

Контрольная группа

20

10

30

30

40

100

Преимущественно 5

4 и 5

4 и 3

Только 3

Бывают и неуды

Итого

Индекс

Экспериментальная группа

40%

10%

20%

20%

10%

100%

0,25

Контрольная группа

20%

10%

30%

30%

40%

100%

-0,35

Главная проблема эксперимента – это проблема его внешней валидности, т.е. возможность распространить данные эксперимента на большие совокупности.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80314. Організаційні основи виробництва 77 KB
  Систематична розробка наукових методів організації виробництва у промисловості почалася наприкінці XIX ст. Особливу роль у розробці наукових основ організації виробництва відіграли роботи Ф.У. Тейлора. Він сформулював принципи організації виробництва і розробив на цій основі систему наукового управління
80315. Впровадження інновацій у сферу виробництва 111 KB
  Процес організації інноваційної діяльності на підприємстві стосується як споживачів інвесторів державних і місцевих органів влади наукових та науковотехнічних організацій постачальників працівників підприємства тощо так і забезпечує вирішення основних завдань підприємства. Сучасне підприємство за певних умов може власними силами розробляти нові вироби здійснювати науководослідні та проектно-конструкторські роботи якщо вони відносно нескладні. Для розробки досить складних виробів проведення довгострокових що потребують значних...
80316. Організація нормування праці 117 KB
  Класифікація витрат робочого часу та склад норми часу. Вивчення затрат робочого часу спостереженням. ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ Сутність і завдання нормування праці Необхідною умовою організації праці та виробничих процесів на підприємстві є встановлення точних витрат часу на всі роботи що виконуються на робочих місцях бригад дільниць та цехів. На ефективно працюючих підприємствах норми часу регулюють всі основні технологічні процеси роботи і операції та більшість обслуговуючих.
80317. Організація наукових досліджень та проектних робіт 132 KB
  Планування фінансування і звітність про виконання науководослідних та проектноконструкторських робіт. Види методи й етапи виконання наукових досліджень Основна спрямованість науковотехнічної діяльності одержання нових знань використання їх для створення і вдосконалення засобів знарядь предметів та умов праці й життя людини духовного та культурного розвитку суспільства. Згідно з чинним законодавством держава забезпечує: соціальноекономічні організаційні правові умови для формування та ефективного використання науковотехнічного...
80318. Підприємство в сучасних умовах господарювання 90 KB
  Господарський комплекс, або, інакше кажучи, національна економіка країни, являє собою сукупність взаємопов’язаних галузей, які відрізняють її національне господарство від господарства інших країн. Економіка країни має особливу структуру, формування і розвиток якої відбувається залежно від суспільних потреб
80319. Капітал і виробничі фонди підприємства 319 KB
  Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів. Класифікація структура облік та оцінка основних фондів підприємства. Амортизація основних фондів. Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів Слово капітал має німецьке походження і означає вартість яка внаслідок використання найманої робочої сили дає додану вартість .
80320. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 95 KB
  Якщо йдеться про нематеріальні активи рідкісні за своєю природою, то вони утворюються не в результаті вкладення коштів, а завдяки привласненню рідкісності (наприклад, права на користування природними ресурсами). Але і в цьому разі доступ до обмежених дефіцитних ресурсів також захищено відповідними правами.
80321. Персонал підприємства та продуктивність праці 487 KB
  Продуктивність праці показники та методи її вимірювання. Слід відрізняти трудові ресурси реальні ті люди які вже працюють та потенційні ті що можуть бути залучені до конкретної праці. На рівні окремого підприємства для характеристики усієї сукупності працівників частіше застосовують терміни персонал кадри трудовий колектив.
80322. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 242.5 KB
  Систематизація і групування господарських операцій на рахунках забезпечує безперервну інформацію про їх здійснення і результати діяльності необхідну для оперативного керівництва контролю й аналізу. Залежно від характеру облікованих обєктів записи на рахунках можуть здійснюватися у різних вимірниках натуральних трудових але з обовязковим використанням грошового вимірника з метою узагальнення різнорідних засобів і процесів. Збільшення і зменшення господарських засобів та їхніх джерел в результаті господарських операцій відображається на...