29626

Обработка данных социометрического опроса: социограммы

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Графическое изображение связей внутри коллектива устанавливаемых на основании выбора называется социограммой. Его выделение важно при изучении функциональных связей рабочего коллектива или эмоциональнопсихологических связей симпатий внутри коллектива. Связь между двумя элементами – Диада структура очень часто наблюдаемая в небольших коллективах например в форме совместной деятельности а также как дружеские и доверительные связи между двумя людьми. В круговых социограммах все члены коллектива располагаются по окружности внутри...

Русский

2013-08-21

26.5 KB

18 чел.

  1.  Обработка данных социометрического опроса: социограммы.

Графический метод.  Графическое изображение связей внутри коллектива, устанавливаемых на основании выбора, называется социограммой.

Социограмма строится по результатам опроса, занесенным в социоматрицу, и является ее наглядным графическим отображением.

Основные формы изображения.

Индивид или коллектив, являющиеся отдельным исследуемым элементом, изображаются кружком.

Связи между двумя элементами одного объекта, их действия и поступки изображаются с помощью черты между элементами.

  1.  Изолированный элемент. Это индивид (для больших социальных систем – коллектив), не связанный с другими элементами. Его выделение важно при изучении функциональных связей рабочего коллектива или эмоционально-психологических связей симпатий внутри коллектива.
  2.  Связь между двумя элементами – Диада, структура, очень часто наблюдаемая в небольших коллективах, например в форме совместной деятельности, а также как дружеские и доверительные связи между двумя людьми.
  3.  Триада, тетрада и другие виды связи, состоящие из большого числа элементов.
  4.  Звезда.
  5.  Пирада, или «структура дерева». Все ее элементы связаны с центром не непосредственно, а чрез другие, равнозначные элементы.

Виды социограмм.

По способу построения различают произвольные, круговые, концентрические социограммы.

В круговых социограммах все члены коллектива располагаются по окружности, внутри которой указываются выборы и отклонения.

В концентрических – по концентрическим кольцам, причем индивиды с высоким социометрическим статусом располагаются во внутренне округе.

Локограммы – представляют собой такие социограммы, при построении которых расположение символов членов коллектива изоморфно их реальному пространственному расположению.

Анализ различных аспектов структуры.

Различные аспекты социальных связей изображаются при помощи организационных схем, формалограмм, неформалограмм, специальных социограмм (коммуникограмм, проблемограмм и т.д.)

Формалограмма – диаграмма, представляющая данные о том, как воспринимаются членами коллектива их формальные отношения. При этом различаются два типа формалограмм – «вертикальная» и «горизонтальная».  Для построения первой используются данные опроса об отчетности, ответственности и т.п. Основанием для построения «горизонтальной» формалограммы служат данные опроса относительно того, кто из членов организации стоит на той же иерархической ступени, что и опрашиваемых.

Неформалограммма – диаграмма, представляющая структуру неформальных отношений в коллективе.

Коммуникограмма – диаграмма, представляющая систему связей в организации, как они воспринимаются и сообщаются членами организации.

Проблемограмма – это специальные социограммы, представляющие структурные отношения членов коллектива в различных процессах – при обмене информацией, принятии решения и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55952. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ В УКРАЇНІ 102 KB
  Відродження України неможливе без духовного відродження нації, а духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, культури мовлення. Лінгвісти стверджують, що ми не лише говоримо якоюсь мовою...
55953. УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА. ТРУДНОЩІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ З РОСІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 116 KB
  З історії розвитку мови права. Роль і місце мови в юриспруденції. Правове регулювання статусу української мови Українознавство. До питання мови в юриспруденції Держава і право.
55954. ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 108 KB
  Усі слова наявні у мові становлять лексику. Тобто майже всі слова можна поділити за їх значенням в однорідні групи з єдиним тематичним направленням. До активної лексики належать слова які широко й повсякденно вживаються. Це звичайні слова без яких не можливо висловити жодної розгорнутої думки.
55955. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МОВИ. ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ТЕКСТІ ДОКУМЕНТА 50 KB
  Важливу роль у піднесенні мовної культури тексту документа відіграє стилістика як розділ лінгвістики що допомагає використовувати виражальні засоби мови у різних умовах спілкування відповідно до мети і змісту. Наприклад: українська мова в ході розслідування...
55956. ДОДЕРЖАННЯ НОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ - УМОВА УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ 114.5 KB
  Мовну підготовку слід розглядати як обовязковий елемент професійної підготовки правознавця - практичного працівника. Тому нашим завданням і є звернутися до грамотності, й, насамперед, до норм орфографії, граматики, морфології тощо.
55957. ГРАМАТИЧНА ПРАВИЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА КУЛЬТУРИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ 71 KB
  Відмінювання іменників Іменники це слова які називають предмети істоти опредмечені назви процесів дій ознак і відповідають на питання хто що закон право юрист арбітраж суддя слідчий офіцер правнича фундація документ ділова мова...
55958. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 186 KB
  Інтерв’ю Візитна картка та її використання Орфоепія і культура усного мовлення Участь у дебатах Мистецтво публічного виступу Без спілкування люди не могли б жити в суспільстві працювати й передавати свій досвід і знання іншим.
55959. Сенсорне виховання дітей раннього віку «Ігровий майданчик» 76.5 KB
  Хід гризаняття Вихователь ставить на стіл будиночок теремок за яким розташовується 23 мотрійки і говорить малюкам що в будиночку живуть мотрійки. У третій частині заняття діти розглядають предмети витягнуті з іграшок наприклад серветки. Гразаняття Дві мотрійки Складання мотрійки з одним вкладишем Мета: розвивати навички виконувати прості дії з предметами відкривати та закривати мотрійки вкладати і виймати предмети; збагачувати сенсорний досвід під час знайомства з розміром.
55960. Його величність - серце 51 KB
  Мета: Продовжити знайомство учнів з серцевосудинною системою людини. Вивчивши серцевий цикл встановити причину інтенсивної роботи серця. На уроці ми переглянемо біологічний журнал Його величність серце.