29629

Подготовка отчета по результатам исследования. Требования к отчету

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Административнофинансовое: по отчету определяются объем сроки содержание уровень качество выполненных работ затраты эффективность используемых средств Типы отчетов: По типу исследования По отношению к объему выполненных работ По автору По функциональному назначению Отчет о результатах фундаментального исследования Отчет о результатах прикладного исследования Итоговый Этапный промежуточный Отчет по направлению разделу Отчет по выполненному виду работ Монографический коллективный Итоговый полный Краткий резюме По целевому...

Русский

2013-08-21

33.5 KB

3 чел.

  1.  Подготовка отчета по результатам исследования. Требования к отчету.
  •  Научное: фиксирует новые научные идеи, факты, подходы и пути решения проблем, открытия, изобретения, которые являются теоретическими и методическими достижениями.
  •  Практическое: содержит выводы и рекомендации, направленные на совершенствование определенных сторон практической деятельности.
  •  Исследовательское: отчет - банк данных для проведения повторных исследований, изучения динамики соц. процессов.
  •  Юридическое: фиксирует данные для установления авторских прав исследователей.
  •  Административно-финансовое: по отчету определяются объем, сроки, содержание, уровень, качество выполненных работ, затраты, эффективность используемых средств
  1.  

Типы отчетов:

По

типу исследования

По отношению к объему выполненных работ

По автору

По

функциональному назначению

Отчет о результатах фундаментального исследования

Отчет о результатах прикладного исследования

Итоговый

Этапный (промежуточный)

Отчет по направлению (разделу)

Отчет по выполненному виду работ

Монографический

коллективный

Итоговый (полный)

Краткий (резюме)

По целевому заданию

Отчет о внедрении

Финансовый отчет

Требования к отчету

Методологические

Методические

Системность в представлении результатов исследования;

Ориентация всех элементов содержания на поставленные цели и задачи исследования;

Логическая последовательность в структуре;

Полное и глубокое отображение ступеней научного поиска;

Обоснованность всех положений отчета;

Четкое выражение новизны и практической значимости результатов исследования;

Оценка полученных результатов в сравнении с уровнем знания в исследуемой предметной области.

Строгое следование разработанной программе;

Недопустимость пересмотра принципов без достаточной аргументации в пользу внесенных изменений;

Необходимость отражения: процедур исследования в их последовательности, характеристики используемых методов, инструментария, оценки достоверности, надежности, репрезентативности данных;

Указание на трудности в проведении исследования, допущенные ошибки;

Оценка эффективности проделанной работы и внедрения результатов исследования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38202. Структура воєнної політики сучасної України 30.84 KB
  Сьогодні українсько-російські відносини перебувають у досить складному, якщо не сказати критичному стані, про що свідчать оцінки експертів (і з російського, і з українського боку). Останнім часом спостерігалося зростання конфліктності в багатьох сферах співробітництва
38204. Актуальні проблеми воєнної політології 108.5 KB
  За такого підходу до предмета â€œВійськової політологіїâ€ відносять військові аспекти окремих галузей знань: філософії політики політичної історії політичної соціології та економіки та ін. Звідси “військову політологію†пропонують вважати не самостійною наукою а комплексною науковою дисципліною на зразок теорії безпеки окремі галузі якої відповідали б різновидам військової політики; 3 третя група політологів зазначає що â€œВійськова політологія†має свій специфічний предмет. Їхня думка зводиться до того що...
38205. Обороноздатність держави: сутність, зміст 105.5 KB
  Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Проблеми повязані із забезпеченням воєнної безпеки нашої держави були актуальними з перших днів незалежності України. Однією з вихідних категорій що застосовується для розкриття сутності та змісту процесів забезпечення оборони нашої країни і які часто зустрічаються у...
38206. Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України 103.5 KB
  Оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту
38207. Альфред Мехен – Морська могутність 112 KB
  Щоб збагнути виникнення і розвиток життя на Землі Ратцель пропонує подивитися на нього ніби зверху з космосу. Правильна інтерпретація цього цілого або його частин можлива лише тоді коли ми не тільки сьогоднішнє становище Землі будемо розглядати як окремий розділ історії Всесвіту уточнює він але і взагалі всякий стан Землі що видається нам спокоєм необхідно розуміти тільки...
38208. Основні понятійні категорії теорії інформаційно-психологічних операцій 112.5 KB
  Аналіз закономірностей розвитку сучасного людства говорить про те, що світ знаходиться на порозі глобального інформаційного суспільства, суспільства цивілізаційних змін, що передвіщає кардинальні зміни у всіх сферах особистого та суспільного життя
38210. Основные категории регионального управления 72.5 KB
  Регион — территориальное образование на едином экономическом поле, выполняющее посредническую роль между макро- и микроэкономикой, обеспечивая оптимальное функционирование всех систем: экономических, социальных, политических, национальных в любой части пространства и тем самым в целом на определенной территории.