29632

Класс строго вероятностных способов формирования выборочной совокупности. Механический отбор

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Способы построения выборки делятся на 2 крупных класса: Случайные вероятностные это такие способы отбора когда каждый элемент генеральной совокупности имеет известную чаще всего равную вероятность быть выбранным. Для реализации случайного отбора необходимо иметь основу выборки списки элементов генеральной совокупности. Строго говоря лишь вероятностные выборки являются репрезентативными следовательно только для них может быть рассчитана статистическая погрешность. Механический отбор где элементы генеральной совокупности...

Русский

2013-08-21

26.5 KB

4 чел.

  1.  Класс строго вероятностных способов формирования выборочной совокупности. Механический отбор.

Способы построения выборки делятся на 2 крупных класса:

Случайные  (вероятностные) – это такие способы отбора, когда каждый элемент генеральной совокупности имеет известную, чаще всего равную, вероятность быть выбранным.

Неслучайные – все остальные способы отбора.

Для реализации случайного отбора необходимо иметь основу выборки - списки элементов генеральной совокупности. Они должны отвечать требованиям полноты, точности, отсутствия дублирования, адекватности целям исследования и удобства работы.

Строго говоря, лишь вероятностные выборки являются репрезентативными, следовательно, только для них может быть рассчитана статистическая погрешность.  

К вероятностным способам отбора относят:

Простой случайный отбор,  в рамках которого элементы отбираются либо с помощью таблицы случайных чисел, либо с помощью генератора случайных чисел: Механический отбор, Кластерный (гнездовой) отбор, Стихийный отбор, Целевой отбор, Типологический отбор, Квотный отбор.

Механический отбор, где элементы генеральной совокупности выбираются через шаг, определяемый по формуле:  

k=;

где

k – шаг выборки,  

N – объем генеральной совокупности,

n – объем выборочной совокупности.

Первый элемент определяется случайно в пределах шага выборки. Например, при помощи функции «слчисмежду» в Microsoft Excel. В механическом отборе также нужно следить за тем, чтобы список генеральной совокупности не был отсортирован (упорядочен) по значимым для исследования параметрам.

Вычисление ошибки выборки.

При определении ошибки репрезентативности используются те же формулы, что и при случайной выборке.

Определение объема выборки.

Как следствие, при определении объема выборки так же используются те же формулы, что и при случайной выборке.

Плюсы и минусы механического отбора.

Процедура проведения механической выборки менее громоздка, чем проведение случайной выборки. Хотя применение компьютеров практически нивелирует это преимущество.

Механическая выборка может быть как более точной, так и менее точной по сравнению со случайной выборкой. Это продемонстрирует следующий пример.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69063. Розподiлена архітектура компонентних систем 1.78 MB
  Архітектура – це набір значущих рішень з приводу організації системи програмного забезпечення, набір структурних елементів та їх інтерфейсів, за допомогою яких компонується система, разом з їх поведінкою, обумовленою у взаємодії між цими елементами, компонування елементів у підсистеми, що поступово...
69064. Архітектура веб-застосувань ASP.NET. Розробка веб-застосувань на платформі .NET 273.54 KB
  Вона містить безліч готових елементів керування застосовуючи які можна швидко створювати інтерактивні webсайти.NET Frmework і фактично є платформою для створення вебзастосувань і вебсервісів що працюють під керуванням IIS. Також істотно скорочується обсяг коду написаного уручну за рахунок...
69065. Основи технології ASP.NET 604 KB
  Принципи розробки користувацького інтерфейсу Інтернет-застосувань. Питання побудови користувацького інтерфейсу є одними з найважливіших у процесі розробки застосування. У разі розробки Веб-застосування, вони є особливо актуальними, оскільки процес створення користувацького інтерфейсу...
69066. Архітектура ADO.NET 351 KB
  На початку 1990 років існувало декілька постачальників баз даних, кожен з яких мав власний інтерфейс. Якщо застосуванню було необхідно підключатися до кількох джерел даних, для взаємодії з кожною з баз даних був необхідний нестандартний код.
69067. Основи технології ADO.NET. Автономні дані 269.5 KB
  Коли застосовується цей підхід, дані виключають будь-які операції з ними у сховище в момент їх вилучення. Код застосування повністю відстежує всі дії користувача, зберігання інформації та визначення того, коли нова команда повинна бути сгенерирована і виконана.
69068. Основи прив’язки даних 872.5 KB
  Прив’язка даних – це засіб, який дозволяє асоціювати джерело даних з елементом керування з метою автоматичного відображення даних у цьому елементі керування. Ключовою характеристикою прив’язки даних є її декларативний, а не програмний характер.
69069. Користувацькі елементи керування 263 KB
  Він охоплює елементи керування інкапсулює базові HTMLдескриптори і елементи керування що забезпечують багату високорівневу модель такі як календар TreeView і елементи керування даними. Але навіть самий багатий набір елементів керування не в змозі задовольнити потреби кожного розробника.
69070. Крос-платформне програмування 286.5 KB
  Крос-платформність (багатоплатформність) — можливість виконувати програмне забезпечення (ПЗ) без переписування його коду на різних апаратних платформах та під управлінням різних операційних систем (інакше кажучи, на платформах різних ОС).
69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...