2968

Измерение фазового сдвига

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: ознакомление с осциллографическими методами измерения фазового сдвига между двумя синхронными гармоническими напряжениями и получения практического навыка проверки шкалы фазометра с помощью калибратора фазы.

Русский

2012-10-22

446.5 KB

25 чел.

Измерение фазового сдвига

Цель работы: ознакомление с осциллографическими методами измерения фазового сдвига между двумя синхронными гармоническими напряжениями и получения практического навыка проверки шкалы фазометра с помощью калибратора фазы.

Схема лабораторной установки для интегрирующей фазосдвигающей цепи.

ГС - генератор синусоидального сигнала.

ИФ - измеритель фазового сдвига, в качестве которого может применяться фазометр или осциллограф.

Измерение фазового сдвига двухканальным осциллографом в режиме линейной развертки.

Фазовый сдвиг для каждого измерения равен:

Заносим наши измерения в таблицу и вычисляем необходимые значения по формулам:

Среднее значение фазового сдвига

Отклонение результата от среднего значения

Среднеквадратическое отклонение

Среднеквадратичная погрешность среднего значения

Оценка максимальной строчной погрешности

По результатам вычислений можно записать результат:


Измерение фазового сдвига осциллографом в режиме синусоидальной развертки.

На экране осциллографа в этом режиме мы видим овал. Снимаем показания, заносим в таблицу и производим вычисления.


Фазовый сдвиг для каждого измерения равен

№ п/п

АB, мм

CD, мм

φi, град

φ,  град

Δφi, град

δ, град

δср, град

М, град

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

32

36

62,77

63,51

-0,74

6,20

2,77

8,30

2

16

20

53,16

-10,35

3

64

70

66,14

2,63

4

56

60

69,00

5,49

5

44

48

66,48

2,97

Наш конечный результат запишем в виде:

Вывод: в результате проведенной работы мы научились пользоваться двухканальным осциллографом в режимах линейной и синусоидальной развертки, определили сдвиг фаз между двумя синхронными гармоническими напряжениями.


Вх1

ИФ

Вх2

ГС

R

C

U1

U2

R=3,3 кОм

C=0,047 мкФ

Б

А

AB

CD


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40891. Хвильовий опір хвильовода 164 KB
  Рівняння для Т, ТЕ, ТМ хвиль різні. Щоб звести їх до одного виду, використовуючи потенціали , , де - електрична скалярна функція, - магнітна скалярна функція. Якщо для Т – хвилі завжди, то , а перетворюється в нуль завдяки .
40892. Коаксіальна лінія 412.5 KB
  Таким чином, можна перетворити межу циліндричної області в межу плоскої. Тому й область перетворюється в область . Розв’язок задачі в плоскому конденсаторі:має вигляд: . Поклавши (скориставшись тим, що потенціал визначається з точністю до константи), маємо: . Скориставшись зворотнім перетворенням, одержимо:
40893. Лінії передач для інтегральних схем 207 KB
  Складність розв’язання цієї задачі полягає в тому, що граничні умови тут – нерегулярні; не можна покласти, що на поверхні. Використовують наближені методи; зокрема конформних відображень.
40894. Реальний смушковий несиметричний хвильовід 149.5 KB
  У попередній задачі ми нехтували всіма розмірами – розглядали ідеальний випадок. Тепер розглянемо реальний: скористаємося тими самими моделями: нехай розповсюджується Т – хвиля, а ми розглядаємо одну половину (симетрія).
40895. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 199.5 KB
  Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Вибори в Україні Референдуми в Україні Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Чинна Конституція України визнала вперше не лише належність влади народу тобто володіння політичною владою як його природне право мати владу але і його право здійснювати владу. 5 Конституції України зазначається що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і воно не може бути узурповане...
40896. Симетричний смушковий хвильовід 51 KB
  Тут менше аніж у попередній лінії оскільки ємність тут більша. Однак тут менше не в 2 рази оскільки у попередньому хвильоводі ємність враховувалась і до верхньої сторони верхньої смужки і до нижньої див. тому там ємність більша аніж у звичайному конденсаторі.
40897. Повільні хвилі 183.5 KB
  Непрямолінійний розповсюджувач меандр спіраль Для багатьох електричних приладів необхідно отримати хвилю, що рухається зі швидкістю . Це зокрема стосується приладів, у яких відбувається передача енергії та інформації від хвилі іншим носіям.
40898. Гібридні хвилі 91 KB
  У випадку розглянутому вище, хвильовода (стержня), ми маємо три граничні умови і дві константи в рівняннях, а тому рівняння в загальному випадку не буде мати розв’язків. Однак, тут нам потрібно розглядати не тільки, а і хвилю : Тепер поле описується чотирма константами і відповідно чотирма граничними умовами.
40899. Об’ємні резонатори 117.5 KB
  З урахуванням граничних умов на бокових стінках (стінках хвильовода): Накладемо ще дві граничні умови: звідки одержимо - неправильно. Це тому, що не врахували відбиття від торців; правильно буде записати: