2968

Измерение фазового сдвига

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: ознакомление с осциллографическими методами измерения фазового сдвига между двумя синхронными гармоническими напряжениями и получения практического навыка проверки шкалы фазометра с помощью калибратора фазы.

Русский

2012-10-22

446.5 KB

26 чел.

Измерение фазового сдвига

Цель работы: ознакомление с осциллографическими методами измерения фазового сдвига между двумя синхронными гармоническими напряжениями и получения практического навыка проверки шкалы фазометра с помощью калибратора фазы.

Схема лабораторной установки для интегрирующей фазосдвигающей цепи.

ГС - генератор синусоидального сигнала.

ИФ - измеритель фазового сдвига, в качестве которого может применяться фазометр или осциллограф.

Измерение фазового сдвига двухканальным осциллографом в режиме линейной развертки.

Фазовый сдвиг для каждого измерения равен:

Заносим наши измерения в таблицу и вычисляем необходимые значения по формулам:

Среднее значение фазового сдвига

Отклонение результата от среднего значения

Среднеквадратическое отклонение

Среднеквадратичная погрешность среднего значения

Оценка максимальной строчной погрешности

По результатам вычислений можно записать результат:


Измерение фазового сдвига осциллографом в режиме синусоидальной развертки.

На экране осциллографа в этом режиме мы видим овал. Снимаем показания, заносим в таблицу и производим вычисления.


Фазовый сдвиг для каждого измерения равен

№ п/п

АB, мм

CD, мм

φi, град

φ,  град

Δφi, град

δ, град

δср, град

М, град

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

32

36

62,77

63,51

-0,74

6,20

2,77

8,30

2

16

20

53,16

-10,35

3

64

70

66,14

2,63

4

56

60

69,00

5,49

5

44

48

66,48

2,97

Наш конечный результат запишем в виде:

Вывод: в результате проведенной работы мы научились пользоваться двухканальным осциллографом в режимах линейной и синусоидальной развертки, определили сдвиг фаз между двумя синхронными гармоническими напряжениями.


Вх1

ИФ

Вх2

ГС

R

C

U1

U2

R=3,3 кОм

C=0,047 мкФ

Б

А

AB

CD


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55887. ПСИХОСОЦІАЛЬНІ, ПСИХОСЕКСУАЛЬНІ, ВІКОВІ КРИЗИ ТА СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 51 KB
  Формування у студентів цілісного уявлення про вікові кризи та стадії розвитку людини; поглиблення та систематизація знань щодо психосоціальний розвитку особистості
55888. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки 851 KB
  Гетьмана Кафедра політичної економії Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки для бакалаврів з економіки менеджменту денної та заочної форм навчання...
55889. Творчий учитель – який він? Я – творча особистість! 42.5 KB
  Творчість - це завжди створення нового оригінального соціальнозначущого продукту. Кожна людина від природи наділена здатністю до творчості творчим потенціалом тому що творчість лежить в основі як загального розвитку природи еволюції так і кожної окремої особистості в її самоздійсненні.
55890. Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві 62.5 KB
  Проблема насильства над дітьми свідчить про необхідність ретельного вивчення й розробки профілактичних заходів спрямованих на її вирішення оскільки діти є найнезахищенішою найуразливішою й майже повністю залежною від дорослих частиною суспільства.
55891. Організація ефективного педагогічного спілкування 46.5 KB
  План семінару: Поняття про спілкування функції спілкування. Особливості педагогічного спілкування. Типові помилки спілкування неправильні моделі спілкування з дітьми.
55892. Сучасний урок. Шляхи підвищення його ефективності 134.5 KB
  Мета: Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку. Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання...
55893. Психолого-педагогическая компетентность педагога 94.5 KB
  Задачи: На основе теоретического анализа проблемы сформировать у педагогов представления о ППК и ее личностно-деятельностных компонентах; Способствовать осознанию педагогами УВК необходимости развития качеств обеспечивающих эффективное взаимодействие с учениками...
55894. Основні вимоги до написання науково-дослідницької роботи 112 KB
  Робота учасників науково-дослідницьких робіт у відділі філології та мистецтвознавства. Актуалізація опорних знань На першому засіданні ми з вами, шановні учні, говорили що таке науково-пошукова робота,проводили анкетування про типи обдарованості.
55895. А над світом українська вишивка цвіте 69 KB
  Учениця: Вічна після барв і кольорів Неповторна музика натхнення Шепіт трав і шелест яворів І дзвінкі турботи сьогодення. А над світом гляньте а над світом Українська вишивка цвіте Учениця: Скажiть де ви придбали таку чудову вишивку Учениця...