29795

Цепи посылки и приема вызова в режимах МБ и ЦБ в ТА-57 по принципиальной схеме.

Шпаргалка

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цепи посылки и приема вызова в режимах МБ и ЦБ в ТА57 по принципиальной схеме. Прием вызова Прием вызова производится на звонок НА который как при работе в системе МБ так и при работе в системе ЦБ постоянно включен в линию по следующей цепи: Рис. Цепь посылки вызова на РТС ЦБ. Источник индукторного вызова провод линии клемма Л1 вывод индуктора GJ в шунтирующий контакт индуктора GJ ШК21 вывод индуктора GJ обмотка звонка НА конденсатор С11 клемма Л2 провод линии в источник индукторного вызова.

Русский

2013-08-21

886.5 KB

18 чел.

Билет № 3

Вопрос 1. Цепи посылки и приема вызова в режимах МБ и ЦБ в ТА-57 по принципиальной схеме.

Вопрос 2. Принцип формирования линейного спектра в аппаратуре П-330-1 по структурной схеме.

Вопрос 3. Включение ТА-57 в соединительную линию и вызов станции ЦБ.

Вопрос 4. Измерение переходного затухание между цепями кабеля П-296М на ближнем конце. Схема измерения.

Вопрос 5. Требования к связи.

1. Прием вызова

Прием вызова производится на звонок НА, который как при работе в системе МБ, так и при работе в системе ЦБ, постоянно включен в линию по следующей цепи:

Рис. 1.2.2. Цепь посылки вызова на РТС ЦБ.

Источник индукторного вызова, провод "a" линии, клемма Л1, вывод индуктора GJ "в" шунтирующий контакт индуктора GJ ШК-2-1, вывод индуктора GJ "a", обмотка звонка НА, конденсатор С11, клемма Л2, провод линии "в", источник индукторного вызова.

Вследствие этого в аппарате звонит звонок.

Передача вызова

Посылка вызова в режиме МБ осуществляется вращением ручки индуктора GJ, при этом индукторный ток вызова протекает по цепи:

Вывод индуктора GJ "а", шунтирующий контакт индуктора GJ ШК-1-3, клемма Л2, провод "в" линии, абонентское (станционное) устройство, провод "а" линии, клемма Л1, вывод индуктора GJ "в".

В результате в линию поступает переменное напряжение 80 В с частотой 16-25 Гц, которое принимают вызывные приборы встречного оконечного или коммутационного устройства.

Посылка вызова в режиме ЦБ производится замыканием шлейфа по постоянному току абонентской линии при снятии микротелефона с рычажного переключателя S2 (ЦБ) по цепи:

"Плюс" ЦБ ТС, провод "а" линии, клемма Л1, вывод индуктора GJ "в",

шунтирующий контакт индуктора GJ ШК-2-1, вывод индуктора GJ  "а", контакты 2-1 переключателя S2, дроссель L2, контакты 1-3 переключателя S3 в положение ЦБ, клемма Л2, провод "в" линии "минус" ЦБ ТС,

В результате на телефонной станции срабатывают вызывные приборы.

2.

Рис. 4.2.3. Электрическая структурная схема аппаратуры П-330-1 «Азур-1».

Формирование линейного спектра аппаратуры П-330-1. Тракт ПЕРЕДАЧИ

На входе тракта передачи установлен электронный ключ Кл1, обеспечивающий подключение к тракту тока частоты 2,1 кГц при получении соответствующего сигнала.

Установленный далее ограничитель амплитуд ОГР. обеспечивает защиту от перегрузок тракта передачи аппаратуры. Активный индивидуальный модулятор ИМ выполнен по балансной схеме. Он при помощи тока несущей - частоты 136 кГц осуществляет перенос спектра тональной частоты 0,3—3,4 кГц в спектр 136,3—139,4 кГц.

В тракте передачи используется электромеханический канальный фильтр КФ—II пер., выделяющий, полосу частот 136,3—139,4 кГц. Он обеспечивает защиту последующих активных узлов от перегрузки неиспользуемыми продуктами преобразования, имеющимися на выходе индивидуального модулятора.

Следующим, по схеме, узлом является групповой модулятор ГМ.

В зависимости от режима работы станции (А или Б) с помощью токов несущих частот (132 кГц или 148 кГц соответственно), осуществляется формирование линейного спектра частот 4,3 – 7,4 кГц или 8,6 – 11,7 кГц.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22697. Проблеми тінізації Економіки України та її олігархізації 23 KB
  Світовою практикою доведено: чим слабша держава тим вищий ступінь тінізації економіки. Зв'язок між традиційними проявами тіньової економіки: корупція відмивання коштів поширення сфери дії кримінальних угруповань діяльність фіктивних фірм поширення проявів тінізації національної економіки в цілому. Автор робить висновок що будьякі прояви нелегальної економіки які не знаходять відповідної протидії з боку органів державної влади не тільки спотворюють пропорції розширеного відтворення виробництва а й знецінюють демократичні...
22698. Національний банк України 24.5 KB
  2 Забезпечити високий рівень довіри в суспільстві до банків завдяки створенню дієвої системи нагляду за банківською діяльністю системи захисту інтересів вкладників та інвесторів системи оперативного кредитування комерційних банків з метою підвищення їх ліквідності. 3 Забезпечити високий ступінь незалежності і самостійності НБУ в проведенні монетарної політики з питань що стосуються сталості грошей чітко розмежувати кредитну діяльність банківської системи і фінансову діяльність уряду виключити пряме кредитування НБУ бюджетних витрат...
22699. Залучення іноземних інвестицій в Україну 27 KB
  На приплив іноземних інвестицій можна впливати лише побічно а саме: шляхом приведення інституційних та правових норм в Україні відповідно до міжнародних вимог. Для залучення іноземних інвестицій в Україну та їх ефективного використання необхідно: 1. На державному рівні відмовитися від мети залучення іноземних інвестицій будьякою ціною тобто не ставити іноземні компанії в більш привілейоване положення ніж національні.
22700. Ситсема держорганів, щ о регулюють ЗЕД 34 KB
  ситсема держорганів щ о регулюють ЗЕД Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється для того щоб забезпечити: 1 захист економічних інтересів України та законних інтересів субєктів зовнішньоекономічної діяльності; 2 створення рівних можливостей для субєктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; 3 заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності....
22701. Експорт та імпорт України 26.5 KB
  Існує заборона експорту або імпорту того чи іншого товару для захисту національних інтересів економічна безпека захист культурних цінностей фінансові положення тощо. Сьогодні ні розміри експорту ні його структура не можуть задовольнити Україну. Розміри експорту поки що недостатні: в 1995 р. У його структурі найбільшу частку мають сировина матеріали і товари народного споживання 876; машини і устаткування 103 інші товари у тому числі послуги 21 що вказує на дуже неефективну структуру експорту оскільки майже 90 його...
22702. Структурна політика розвитку 35.5 KB
  сукупних економічних проблем які виникають внаслідок структурних зрушень всередині галузей народного господарства та між ними регіонами і між групами підприємств структурна політика розвитку.Структурна політика розвитку використовується там і тоді де і коли виникає потреба у скороченні періоду адаптації галузей і регіонів до необхідних змін макроекономічної структури та коли структурні зрушення мають стати соціально вигідними для економічних суб'єктів. Заходи держави орієнтовані на галузі народного господарства визначаються як галузева...
22703. Зовнішньоекономічна діяльність 26 KB
  ЗЕЗ це комплексна система різних форм міжнародного співробітництва. ЗЕЗ категорія історична: продукт цивілізації виникає з появою держави та розвивається разом з нею. ЗЕЗ виступають елементом зростання та прискорення. В залежності від ефективності ЗЕЗ розглядають класифікацію.
22704. Українська класифікація товарів ЗЕД 19 KB
  Вона розроблена на базі гармонізованої системи опису та кодування товарів яка існує в світі з 1983 р. Цифрові коди товарів уніфіковано з гармонізованою системою в світі.
22705. Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій 27 KB
  Географічна і галузева структура прямих іноземних інвестицій Державний комітет статистики зафіксував у 2002 році рекордний для України показник залучення прямих іноземних інвестицій у 107 млрд. Галузева структура іноземних інвестицій визначається значною диференціацією. Більше 60 іноземних інвестицій зосереджено у п'яти галузях харчовій промисловості внутрішній торгівлі машинобудуванні фінансах та паливній промисловості. Безпосередньо в 2000 році до галузей промисловості надійшло лише близько 42 прямих іноземних інвестицій тоді як...