29851

Дефицит и профицит бюджета. Пути оптимизации и достижения сбалансированности

Доклад

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Дефицит и профицит бюджета. Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами. Классификация источников финансирования дефицита бюджета ст.23 БК группировка заемных средств привлекаемых РФ субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями для покрытия дефицитов соответствующих бюджетов: внутренние источники применяются для всех уровней бюджета кредиты от кредитных органов гос.

Русский

2013-08-21

12.93 KB

25 чел.

22. Дефицит и профицит бюджета. Пути оптимизации и достижения сбалансированности.

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Статья 92 БК определяет максимальные размеры дефицитов бюджетов субъектов и местных бюджетов.

Классификация источников финансирования дефицита бюджета (ст.23 БК) – группировка заемных средств, привлекаемых РФ, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями для покрытия дефицитов соответствующих бюджетов:

- внутренние источники – применяются для всех уровней бюджета – кредиты от кредитных органов, гос. займы (через гос.ценные бумаги), бюджетные кредиты, продажа гос. имущества, суммы превышения доходов над расходами бюджета за прошлые годы.

- внешние источники – источники в виде гос. займов в валюте, кредиты международных финансово-кредитных организаций, кредиты иностранных государств.

Управление дефицитом бюджета состоит:

- управление увеличением доходов за счет внутренних и внешних источников

- путем управления расходов – сиквестирование (сокращение)

Профицит бюджета – положительное сальдо, превышение доходовбюджета над его расходами.

Профицит бюджета принято делить на первичный, когда он рассчитан без учета стоимости обслуживания долга, и вторичный, учитывающий выплаты по внутренним и внешним заимствованиям.

  Средства финансового резерва могут использоваться только на:

-       замещение внутренних источников финансирования дефицита федерального бюджета: поступлений от размещения государственных ценных бумаг, поступлений от продажи имущества, находящегося в государственной собственности;

-       замещение внешних источников финансирования дефицита федерального бюджета;

-       погашение государственного долга Российской Федерации.

При этом Минфину России предписано ежеквартально отчитываться перед Правительством РФ об объемах и направлениях расходования, а также способах и объемах размещения средств финансового резерва.

Сбалансированный бюджет — равенство доходов и расходов бюджета.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34860. Закон попиту, вплив на попит цінових і неціновихфакторів 144.5 KB
  Закон попитувплив на попит цінових і неціновихфакторів Рішення які приймаються учасниками ринкових взаємовідносин каються насамперед у бажанні і можливості продавати і купувати товари іуги або ресурси. Розмір попиту кількість благ і послуг котрі споживачі готові й ь змогу купити по деякій ціні і протягом певного періоду часу. Якщо абстраіуватися від різних чинників що впливають на ціну іру і попит на цей товар то можна сказати що корінна властивість попиту ігає в наступному: зниження ціни веде до відповідного...
34861. Закон пропозиціі, вплив на пропозмціію цінових і не цінових факторів 165 KB
  Закон пропозиціі вплив на пропозмціію цінових і не цінових факторів Розмір пропозиції це різні кількості товарів і послуг що виробник N здатний виробити і запропонувати до продажу на ринку по кожній гній ціні з ряду можливих цін протягом визначеного періоду часу. Якщо всі інші чинники будуть незмінними то виникає прямий між ціною і кількістю запропонованого продукту тобто з підвищенням ювідно зростає і розмір пропозиції; із зниженням цін скорочується ■ р...
34862. Взаємодія попиту і пропозиціі 177.5 KB
  Ціна в 3 у. за тонну кукурудзи називається ціною ринкої клірингу або ціною рівноваги коли розмір пропозиції і розмір по і врівноважуються тобто ціна в 3 у. виступає як єдина стійка ціна кукуру. Ціна рівноваги характеризує той рівень ціни при якому ріши виробників про продаж і рішення споживачів про покупку взаі узгоджуються.
34863. Конкуренція. Типи конкурентноі поведінки 22 KB
  Конкуренція. Є два види конкуренціі : аДосконала чиста бНедорсконала Досконала чиста конкуренція характеризується існуваню великої кількості продавців що оперують на ринку однорідними стандартнго продуктами. Недосконала конкуренція протилежність чистої конкурени означає той чи інший ступінь впливу виробника на ринок товарів та послуг. Монополістична конкуренція...
34864. Методи конкурентноі боротьби. Типи ринків 24.5 KB
  Це ідеальна модель застосування якоі дозволяє реальні еномічні відносини:1дуже багато малих ідприємців фле мало великих 2нема барєрів входження в пеіну галузь 3товар має бути повністю однаковий з продозиціі покупця 4усі учасники себе раціонально Недосконала конкуренція :це такий стан ринку за якоі продавці можуть здійснювати вплив на ринкову ціну така ситуапція означає існування монополії. Монополія покупців може існувати на...
34865. Характеристика чистої конкуренції 20.5 KB
  Характеристика чистої конкуренції. Одним із характеристик чистої конкуренції є: 1 Розвиток молого і середнього бізнесу2 великий попит товарів і пропозицій3 відсутність будь якої монополії 4 ціна на продукт в залежності від великої конкуренціїлишається стабільною або знижається5 всі товари мають велику якість і недорогі6 виробники удосконалюють обладнання що призводить до зменшення сировиних витрат і до збітьшення якості продукціїтобто за мінімальні витрати ми отримуємо максимальні доходи7 відсутній барєр до вступу в певну галузь виходу...
34867. Характеристика валового національного продукту. Структура ВНП і методика його розрахунку 127 KB
  Структура ВНП і методика його розрахунку ВНП головний показник при складанні системи національнії рахунків. Основні характеристики ВНП: 1. ВНП відбиває поточне виробництво незалежно від того чи вів продукція продана або частина її залишається в запасах. ВНП це грошовий вартісний показник що дозволяє врахувапі різнорідні товари та послуги й зіставляти різні обсяги ВНП вироблені в річ роки.
34868. Характеристика розрахунку ВНП 34.5 KB
  Валові приватні внутрішні інвестиції І включають н інвестиційні видатки: ■ видатки на відновлення заміщення і використання верстатії машин устаткування; ■ видатки на нове будівництво; ■ видатки на зміни запасів. Розрізняють валові й чисті інвестиції. Валові приватні внутрішні інвестиції включають видатки ні придбання всіх інвестиційних товарів призначених як для заміщення машин устаткування та споруд що вже використовуються в ході виробництва і поточному році а також будьякі чисті додавання до...